Ville Tolvanen vaikuttavin somessa – henkilöbrändääminen melko vierasta ProComin jäsenille

Julkaistu: 22.11.2016

Kirjoittanut:


Katso kaikki uutiset

Millainen on vaikuttava henkilöbrändi sosiaalisessa mediassa ja miten sellainen luodaan? Näihin kysymyksiin haettiin vastauksia kyselyllä, joka lähetettiin ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n varsinaisille jäsenille lokakuussa 2016.

Tulosten mukaan vain kolmannes ammattiviestijöistä rakentaa omaa henkilöbrändiään tietoisesti sosiaalisessa mediassa. Alle puolet pystyi nimeämään jonkun vaikuttavan ja itselleen ammatillista lisäarvoa luovan henkilöbrändin. Ville Tolvanen (15 %)  ja Katleena Kortesuo (8 %) nousivat henkilöbrändeinä esiin, muuten äänet hajosivat (katso lista mainituista). Tolvanen ja Kortesuo ovat yrittäjiä, jotka ovat valinneet keskeiseksi vaikuttamiskanavakseen juuri sosiaalisen median.

− Henkilöbrändäyksestä puhutaan maailmalla paljon, mutta tulosten mukaan asiaa ei meillä oikeastaan tunneta vielä kovinkaan hyvin viestijöiden parissa. Suomalaisessa kulttuurissa itsensä promoaminen tuntuu olevan vähän kiusallista, sanoo ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

Ne vastaajat, jota suhtautuivat asiaan myönteisimmin, ymmärsivät henkilöbrändäyksen lisäarvon laajemmin kuin itsensä esilletuomisena. He kertoivat vahvistavansa oman organisaationsa tai oman verkostonsa etua enemmän kuin henkilökohtaista brändiään.

Kyselyn mukaan vain neljännes vastanneista sanoi vahvistavansa eli tukevansa aktiivisesti nimeämänsä henkilön brändiä sosiaalisessa mediassa. Useimmiten se tapahtui tykkäämällä tai jakamalla henkilön tuottamaa tietoa tai mielipiteitä. Noin joka viides vastaajista suhtautui henkilöbrändäykseen kielteisesti.

Vaikuttavan henkilöbrändin luomiseen vaaditaan aktiivisuutta, asiantuntemusta, hyviä argumentointitaitoja sekä kykyä tiivistää ydinviesti.

Vastaajia pyydettiin perustelemaan itselle lisäarvoa luovan henkilöbrändin vaikuttavuutta. Digitalist-yhteisön luonutta Tolvasta kuvattiin rohkeaksi ja aktiiviseksi digitalisaation suunnannäyttäjäksi, joka osaa tiivistää viestinsä. Kortesuon puolestaan koettiin tuovan lisäarvoa mm. pitämällä seuraajansa ajan tasalla viestintäalan ilmiöistä ja jakamalla konkreettisia vinkkejä. 95 % vastaajista kertoi suosittelevansa muita ihmisiä tai heidän julkaisujaan sisällön ja sen luoman lisäarvon perusteella.

Vaikuttavan henkilöbrändin luomiseen vaaditaan aktiivisuutta, asiantuntemusta, hyviä argumentointitaitoja sekä kykyä tiivistää ydinviesti, vastaajat sanoivat. Henkilöbrändeiltä edellytettiin myös rohkeutta tuoda esiin omia näkemyksiään.

Kyselyyn vastasi 217 jäsentä. Tyypillisin vastaaja oli noin 40-vuotias, yksityisellä sektorilla työskentelevä nainen.

Kysely liittyy Johanna Strömsholmin Aalto-yliopiston Corporate Communication -maisteriohjelman Pro gradu -tutkielmaan, jossa ensimmäistä kertaa pohditaan suomalaisten viestintäammattilaisten suhdetta henkilöbrändäykseen. Opinnäytetyö ilmestyy englanniksi.

Tutustu tutkimustuloksiin kokonaisuudessaan >>

Kommentoi