Tähtäätkö viestintäalalle?

Viestintää voi opiskella niin yliopistossa kuin ammattikorkeakoulussakin

Viestintätehtäviin voi päätyä monen polun kautta. Yhä useampi viestinnän ammattilainen on kuitenkin opiskellut viestintää pää- tai sivuaineena yliopistossa tai valmistunut ammattikorkeakoulun viestintäohjelmassa.

Viestintää voi opiskella ainakin

  • Helsingin yliopistossa (viestintä)
  • Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa (corporate communication)
  • Jyväskylän yliopistossa (viestinnän johtaminen ja viestintä)
  • Tampereen yliopistossa (puheviestintä)
  • Vaasan yliopistossa (yhteisöviestintä)
  • Oulun yliopistossa (tiedeviestintä)
  • Haaga-Heliassa (yritysviestinnän koulutusohjelma)

Ainejärjestöyhteistyö

ProCom tekee yhteistyötä viestinnän ainejärjestöjen kanssa ympäri Suomen. Ainejärjestöyhteistyö on mahdollistanut maksuttoman opiskelijajäsenyyden alla mainittujen ainejärjestöjen jäsenille.

Viestinnän opiskelija, liity ProComin opiskelijajäseneksi!

KY Communication
Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun Corporate Communication -opiskelijoiden ainejärjestö.

CoMedia ry
Vaasan yliopiston yhteisöviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö.

Imago ry
Jyväskylän yliopiston viestinnän johtamisen ainejärjestö.

Reettorit ry
Tampereen yliopiston puheviestinnän opiskelijoiden ainejärjestö.

Parku ry
Jyväskylän yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö

Media ry
Helsingin yliopiston viestinnän opiskelijoiden ainejärjestö.