ProComma Academic – ajankohtaista tutkimustietoa viestinnästä

ProComin kustantama suomenkielinen viestinnän aikakauskirja ProComma Academic kerää yhteen tutkimuksia ja teoriaa nykyorganisaatioiden toimintaympäristöstä viestinnän näkökulmasta. Kirja sekä esittelee tuoreita tutkimustuloksia että löytää tutkimuspohjaisia käytännön työkaluja organisaatioiden viestintään.

ProComma Academic ilmestyy vuosittain. Kirjan pohjaa ProComma-nimiseen julkaisuun, joka on ilmestynyt vuodesta 2011. Akateemiseksi julkaisuksi, jossa on vertaisarviointi mukana, kirja muuttui 2014. Julkaisu käsittelee ajankohtaista viestintäalan tutkimusta ja edistää viestintäalan keskustelukulttuuria yhteiskunnassa.

ProComma Academic -kirjojen teemoina ovat olleet Särkymätön viestintä (2014), Läpinäkyvä viestintä (2015) ja Eettinen viestintä (2016). Kaksi ensimmäistä numeroa päätoimitti FT Vilma Luoma-aho, organisaatioviestinnän professori Jyväskylän yliopistosta. Vuoden 2016 kirjan päätoimitti Helsingin yliopiston ja Jyväskylän yliopiston dosentti Elisa Juholin, joka on myös Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) puheenjohtaja. Teoksen Mitattava viestintä (2017) ovat päätoimittaneet Vilma Luoma-aho ja Elisa Juholin. Diplomaattinen viestintä (2018) -teoksen ovat päätoimittaneet Elina Melgin ja Hannu Nieminen.

ProCom-päivässä 5.6.2019 julkaistavan Osallistava viestintä (2019) ovat päätoimittaneet Kaisa Pekkala ja Vilma Luoma-aho.

ProComma Academicin kirjoittajat ovat tutkijoita eri yliopistoissa ja asiantuntijoita tutkimusta harjoittavissa yhteisöissä. Kirjoittajat valitaan kutsupohjalla ja erityisasintuntijuuden perusteella.

Artikkeleista ei makseta kirjoittajille. Ohjeet kirjoittajille annetaan sen jälkeen, kun he ovat vastanneet kutsuun ja abstrakti on hyväksytty toimituskunnassa. Artikkeleiden vertaisarvion (kaksi lukijaa per artikkeli) tekevät ProComman toimituskunta, kirjoittajat ja jo julkaistujen kirjojen kirjoittajat.

ProComma Academicin voi tilata ProComista (25 eur/kpl, sis. postikulut). Julkaisu on maksuton ProComin jäsenille. Jakelu tapahtuu jäsenille tilauspohjaisesti, mutta kirjaa toimitetaan laajasti maksutta myös oppilaitoksiin käytettäväksi opintojen materiaalina. Osa artikkeleista jaetaan sähköisesti www.viestijat.fi-sivustolla.

PROCOMMA ACADEMIC -kirjat löytyvät nyt Helsingin yliopiston avoimesta julkaisuarkistosta.

Teokset

 

Hallitsematon viestintä

 • POPULISMI, ELITISMI, RIHMASTOT JA ”SOTAKONE”. HALLITSEMATTOMUUTEEN SOPEUTUMISESTA (Aki-Mauri Huhtinen ja Elina Melgin)
 • KENEN JOUKOISSA LUULET SEISOVASI? POLIITTISEN ORGANISAATION IDENTITEETIN VIESTIMISEN HALLITSEMATTOMUUS SEKAMUOTOISESSA MEDIAYMPÄRISTÖSSÄ (Niko Hatakka)
 • TAPAUS CHRISTCHURCH JA PÄÄMINISTERIN HUIVI (Johanna Sumiala, Katja Valaskivi ja Minttu Tikka)
 • VOIKO MENNEISYYTTÄ HALLITA? VUODEN 1918 SISÄLLISSOTAMYYTIN SYNTY (Jari Ehrnrooth)
 • TÄMÄ TARINA ON NIIN MONELLA TAPAA TOSI! LÄHTÖKOHTIA KERTOMUSKÄYTTÖJEN HALLINTAAN (Maria Mäkelä, Samuli Björninen, Matias Nurminen, Juha Raipola)
 • STRATEGINEN TAISTELU FAKTOISTA (Petro Poutanen ja Salla-Maaria Laaksonen)
 • INFORMAATIOVAIKUTTAMINEN – HAASTE ORGANISAATIOILLE JA YHTEISKUNNALLE (Päivi Tampere)
 • NEUVONPITO ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION KÄYTÄNTEENÄ (Johanna Vuori ja Frank Martela)
 • VIESTINNÄN STRATEGINEN MONITULKINTAISUUS – VAIHTOEHTOINEN RATKAISU SIDOSRYHMIEN ODOTUSTENHALLINTAAN (Chiara Valentini ja Matias Lievonen)

Tilaa hallitsematon viestintä >>

 

Osallistava viestintä

 • OSALLISTAVA VIESTINTÄ (Kaisa Pekkala ja Vilma Luoma-aho)
 • TYÖPAIKASTA OSALLISTUVAKSI TYÖYHTEISÖKSI (Anne Laajalahti ja Eveliina Pennanen)
 • OSALLISTAVA JOHTAMINEN DIGITAALISISSA TYÖYMPÄRISTÖISSÄ (Pekka Pälli)
 • STRATEGISESTA OSALLISTAMISESTA STRATEGIAAN OSALLISTUMISEEN (Minna Logemann)
 • OSALLISUUDEN MAHDOLLISUUS JA HAASTE ASIAKASRAATITOIMINNASSA (Laura Asunta ja Leena Mikkola)
 • OSALLISTAMINEN ALUSTATALOUDESSA (Kirsimarja Blomqvist)
 • PARASOSIAALISET SUHTEET SOSIAALISESSA MEDIASSA (Hanna Reinikainen)
 • KUUNTELUN JA DIALOGIN KYPSYYS SOSIAALISESSA MEDIASSA (Taina Erkkilä ja Salla Syvänen)
 • ASIAKKAAN OSALLISTUMINEN – KÄSITE JA MITTAAMISEN HAASTEET (Matti Leppäniemi ja Janne Hepola)

Tilaa Osallistava viestintä >>

 

Diplomaattinen viestintä

 • JULKISUUSDIPLOMATIA JA VIESTINTÄ (Elina Melgin ja Hannu Nieminen)
 • VIESTINTÄ MONIKULTTUURISESSA YHTEISKUNNASSA (Emma Nortio, Inga Jasinskaja ja Sirkku Varjonen)
 • NEGATIIVISET ASIAKASKOKEMUKSET JA DIPLOMATIA (Matias Lievonen)
 • VOIKO LIIKA KOHTELIAISUUS OLLA SYYNÄ VÄÄRINYMMÄRRYKSIIN? (Arto Mustajoki)
 • VALTIOLLISTA PROPAGANDAA (Joonas Pörsti)
 • AVOIMUUDEN STRATEGIA DIPLOMATIASSA – TAPAUS BREXIT (Jussi Seppälä)
 • EPÄDIPLOMAATTISTA DIPLOMAATTISTA VIESTINTÄÄ VENÄJÄN ISO-BRITANNIAN SUURLÄHETYSTÖN TWITTER-TILILLÄ (Janne Riiheläinen ja Tiina Sotkasiira)
 • KAUPUNKIDIPLOMATIAN MURROKSIA JA JATKUVUUKSIA – TAPAUS HELSINKI (Laura Kolbe)
 • PUHEIDEN ROOLI DIPLOMATIASSA – TAPAUS KEKKONEN (Jukka-Pekka Puro)

Tilaa Diplomaattinen viestintä >>

Mitattava viestintä

 • MIKSI VIESTINTÄÄ MITATAAN? (Juholin & Luoma-aho)
 • SETTING SMART OBJECTIVES (Anne Gregory)
 • BEST PRACTICE MEASUREMENT: LISTENING, LEARNING, ADAPTING (Jim Macnamara)
 • MEASUREMENT TOOLS FOR EXPLORING ONLINE ENGAGEMENT (Rebecca Dolan & Jodie Conduit)
 • ORGANISAATIOIDEN SISÄISEN SOSIAALISEN MEDIAN ANALYTIIKKA JA MITTAAMINEN (Anu Sivunen)
 • DIGITAALISEN MARKKINOINTIVIESTINNÄN TEHOKKUUSMITTARISTON RAKENTAMINEN (Joel Järvinen)
 • VIESTINNÄN MITTAAMINEN BIG DATAN AVULLA (Matti Nelimarkka & Reijo Sund)
 • MAINEEN MITTAAMINEN SOMEDIALISAATION AIKAKAUDELLA (Pekka Aula & Jouni Heinonen)
 • MITEN VIESTIÄ JA MITATA ASIAKASLÄHTÖISYYTTÄ? (Hannu Saarijärvi)
 • INTEGROITU RAPORTOINTI YRITYSVASTUUN MITTAAMISEN JA ARVIOINNIN NÄKÖKULMASTA (Hannele Mäkelä & Johanna Kujala)
 • VIESTINNÄN ROI – MAHDOLLISUUS VAI MAHDOTTOMUUS? (Petriikka Ohtonen & Elina Ollila)

Tilaa Mitattava viestintä >>

Eettinen viestintä

 • HYVÄ VIESTINTÄ – PAREMPI VIESTINTÄKULTTUURI (Henrik Rydenfelt ja Elisa Juholin)
 • EETTINEN JOHTAJUUS ORGANISAATION VUOROVAIKUTUKSEN PERUSTANA (Pia Lappalainen)
 • EETTISIÄ PAINEITA SIJOITTAJASUHTEISSA (Marja-Liisa Kuronen)
 • VAIKUTTAJAVIESTINNÄN EETOS JOKAPÄIVÄISENÄ TARINOINTINA (Anu Kantola)
 • JOURNALISMIETIIKAN HISTORIALLISET ONGELMAT JA NYKYHAASTEET (Erkki Karvonen)
 • RAJALLA – JOURNALISMIN JA VIESTINNÄN USKOTTAVUUTTA MÄÄRITELLÄÄN UUDELLEEN (Ulla Järvi)
 • OIKEUS TIETÄÄ JA TOIMIA – VIESTINNÄN PROFESSION JA ETIIKAN IDEAALIT JULKISELLA ALALLA (Salli Hakala)

Tilaa Eettinen viestintä >>

Läpinäkyvä viestintä

 • LÄPINÄKYVÄÄ? (Vilma Luoma-aho)
 • MAKSETTUJEN MEDIASISÄLTÖJEN LÄPINÄKYVYYS (Kimmo Taiminen)
 • VOIKO AVOIMUUDELLA LISÄTÄ ORGANISAATION LÄPINÄKYVYYTTÄ? (Petro Poutanen)
 • VOIKO VAIKUTTAJAVIESTINNÄLLÄ LISÄTÄ YLEISTÄ HYVÄKSYNTÄÄ? TAPAUS GUGGENHEIM HELSINKI (Elina Melgin)
 • SIJOITTAJIEN HARHAUTTAMISTA VAI STRATEGISTA EPÄMÄÄRÄISYYTTÄ? (Minea Hara)
 • BIG DATA JA MEDIASUHTEET. MITEN SUURET DATA-AINEISTOT MULLISTAVAT TAAS KAIKEN? (Turo Uskali)
 • INFORMAATION ASEELLISTAMINEN JA TAISTELU IDENTITEETISTÄ (Aki-Mauri Huhtinen)

Tilaa Läpinäkyvä viestintä >>

Särkymätön viestintä

 • SÄRKYMÄTÖN VIESTINTÄ (Vilma Luoma-aho)
 • ODOTUSTENHALLINTA (Laura Olkkonen)
 • SÄRKYMÄTÖN TUNNEPÄÄOMA (Salla-Maaria Laaksonen)
 • EETTINEN ENNAKOINTI (Henrik Rydenfelt)
 • POSITIIVISESTI POIKKEAVA VUOROVAIKUTUS (Merja Fischer)
 • KUUNTELEMISEN TAITO (Tuula-Riitta Välikoski)
 • HAASTETTU VAIKUTTAMINEN (Janne Matikainen)
 • SÄRKYNYT AUKTORITEETTI (Erkki Karvonen)

Tilaa Särkymätön viestintä >>

Lisätiedot

FT, toimitusjohtaja Elina Melgin, ProCom ry
elina.melgin@procom.fi
puh. (09) 135 7775