Vaikuttajaviestintä tärkein osaamisen kehittämiskohde johtavilla viestijöillä

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n johtavien viestijöiden ja jäsenkunnan parissa alkuvuodesta teetetty tutkimus tarkistaa viestijöiden kehittymistarpeita, motivaatiota omaan työhönsä sekä käsityksiä rekrytoitavien tärkeimmistä taidoista.

Tutkimuksen mukaan sekä viestintäjohtajat että johtavat viestijät katsovat tärkeimmäksi lähitulevaisuuden kehittämisalueekseen yhteiskuntasuhteet ja vaikuttajaviestinnän (40 %). Myös viestinnän monitorointi ja mittaaminen (32 %) sekä strategiaviestintä (28 %) ovat alueita, joissa viestijät kaipaavat selkeästi lisää osaamista. Kiinnostus digitaalista viestintää kohtaan on pudonnut edellisvuosista. Sen sijaan yritysvastuun ja kestävän kehityksen osaamisalue on noussut.

Johtavat viestijät melko tyytyväisiä työhönsä

Johtavat viestijät ovat omaan työhönsä tyytyväisiä (40 %) tai enimmäkseen tyytyväisiä (36 %). Vuonna 2017 tehdyssä Viestinnän ammattilainen -tutkimuksessa, jossa oli mukana kolmen järjestön kaikki viestijät, alan vaihtajien määrä nousi todella korkeaksi. Kolmannes oli valmis vaihtamaan alaa. Sama tulos ProComin jäsenkunnassa johtavien viestijöiden parissa on huomattavasti pienempi: viestintäjohtajista vain 5 % ja päälliköistä 7 % on valmis vaihtamaan alaa.

Halu oppia uutta on olennaisin ominaisuus uutta viestijää palkatessa

Kyselyssä kartoitettiin viestijöiden omia käsityksiä siitä, mitä taitoja ja ominaisuuksia viestijältä ensisijaisesti edellytetään rekrytoinnissa. Ylivoimaisesti eniten vastaajajoukossa arvostettiin sekä junioria että senioria palkatessa halua oppia uutta ja kehittyä (63 %). Myös yhteensopivuus tiimin kanssa nousi tärkeään asemaan (29 % ja 38 %).

Nuorta viestijää palkatessa tärkeitä ovat klassiset kirjoitustaidot (55 %) kun seniorin tärkeimpiin taitoihin kuuluvat bisnesosaaminen ja projektihallinta (46 %). Sekä junioreilta että senioreilta edellytetään innostunutta asennetta työtä kohtaan (54 % ja 41 %).

Kokeneelta viestijältä edellytetään rekrytointitilanteessa yhteiskunta- ja toimialasuhteiden osaamista (32 %), mutta nuorempaa viestijää palkatessa yleissivistyksellä (24 %) on merkitystä.

Paikka johtoryhmässä ei ole itsestäänselvyys

Vaikka viestinnän arvo ymmärretään organisaatioissa yhä selkeämmin, viestijä ei välttämättä pääse helpommin johtoryhmän jäseneksi.

Tutkimus paljastaa, että johtoryhmäpaikka oli 71 %:lla tämän tutkimuksen vastaajista, kun se oli samassa kohderyhmässä 75 %:lla neljä vuotta sitten.

Tutkimus toteutettiin 9.1.–14.2.2019. Tutkimuskutsuja meni perille 1168. Vastauksia saapui 193. Tutkimuksen toteutti T-media.

Tutkimustuloksista lisää täällä.

Lisätietoja: FT, toimitusjohtaja Elina Melgin, +358 9 135 7775 tai elina.melgin@procom.fi tai T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula, 050 4091543 tai sari.maunula@t-media.fi

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 3 000 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – tiedottajia, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä, konsultteja ja opiskelijoita.

www.procom.fi
Viestinnän blogi
: www.viestijat.fi
Viestinnän ProCast:
http://procom.fi/jasenelle/podcast/

Kommentointi on suljettu.