Ilmeestä mielikuviin: tarkastelussa organisaation visuaalinen identiteetti

Visuaalinen identiteetti ei usein saavuta ansaitsemaansa huomiota organisaatioviestinnässä. Se on kuitenkin ensimmäinen asia, joka yrityksestä nähdään ja näin ollen yksi tärkeimmistä tekijöistä ensivaikutelman luomisessa. Visuaalisuus merkitsee ihmiselle yllättävän paljon. Kaikki visuaaliset ilmentymämme: logomme ja markkinointimateriaalimme sekä esimerkiksi toimitilamme, luovat ihmisille tiettyjä mielikuvia, joihin voimme vaikuttaa. Miten asiakkaat näkevät organisaatiosi? Herättääkö organisaatiosi luottamusta? Saavutetaanko ilmeellä halutut mielikuvat vastaanottajien mielissä?

Visuaalisen identiteetin luominen on kokonaisvaltaista toimintaa ja sen tulee pohjautua organisaation todelliseen identiteettiin. Näin sidosryhmien mielikuva yrityksestä pysyy yhtenäisenä, eikä muodostu sekavaksi ja epäuskottavaksi. Visuaalisia mielikuvia kehittäessä on lähdettävä liikkeelle organisaation ytimestä. Yrityksen visuaalisen identiteetin rakentaminen ei ole pelkästään graafista suunnittelua, vaan kokonaisvaltainen prosessi, joka vaatii ymmärrystä organisaation kaikista toiminnoista.

ProComin koulutuksessa 3.4.2014 aiheena visuaalisen identiteetin luominen

Koulutuspäivässä keskustelemme muun muassa sueraavista aiheista ja kysymyksistä:

  • Mikä on visuaalinen identiteetti? Ilmeen tehtävät ja merkitys. Mistä ilme koostuu? Miten ilme, identiteetti, brändi ja strategia (ja muut vaikeat käsitteet) liittyvät yhteen? Ilme osana kaikkea viestintää.
  • Visuaalisen ilmeen rakentaminen. Erilaiset lähtökohdat (esim. uusi ilme uudelle yritykselle, vanhan freesaus hienovaraisesti tai radikaalisti, yritysfuusiot jne.) Erilaisia toteutustapoja (sisäinen uudistus, tilataan ulkopuoliselta, kertarysäyksellä, pitkän ajan kuluessa jne.) Ilmeuudistuksen valmistelu ja johtaminen.
  • Visuaalisen ilmeen johtaminen. Graafinen ohjeisto vs. todellisuus. Viestinnän rooli ilmeen ohjaajana. Ilme sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Voiko ilmettä hallita? Miten ilmettä päivitetään?
  • ”Ilmeen vuosihuolto”.
  • Useita yrityscaseja ja esimerkkejä elävästä elämästä

Päivän kouluttajana toimii Annukka Saikkonen suunnittelutoimisto Nimiöstä. Nimiö on erikoistunut ilmeuudistuksiin ja on tehnyt niitä sekä yrityksille, järjestöille että lehdille. Annukka on graafinen muotoilija ja yksi Nimiön perustajista. Annukan vastuualueisiin kuuluvat erityisesti asiakkaan tarpeiden kartoittaminen ja vaikeiden kysymysten kysyminen, jotta lopputulos palvelee asiakasta – ja asiakkaan asiakkaita – mahdollisimman hyvin.

Nimiön asiakkaita ovat muun muassa Aalto University, Akava, Ateneum Art Museum, Blue1, Checkpoint Helsinki, Grafia, Kuvataideakatemia, Nordic Environment Finance Corporation, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Otavamedia, Psykologiliitto, RAY, Remedy Entertainment, Tehy ja WSOY

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan!

Kommentoi