ProComPRO

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, niin myös viestijän ammattikuva. Valmistaudu tulevaisuuden viestintähaasteisiin ProComPRO-koulutusohjelmien avulla.

 

Haluaisitko todistuksen DigiPRO-, MuutosPRO- tai MarComPRO-osaamisesta?

ProComPRO on vastaus ammatillisiin haasteisiisi: kolme koulutuskokonaisuutta sisältävän ohjelman avulla syvennät tietojasi ja taitojasi. Valittavina teemoina ovat digitaalinen viestintä, muutosjohtaminen ja -viestintä sekä markkinointiviestinnän taidot.

ProComPRO on viidestä vapaavalintaisesta päivästä koostuva koulutuskokonaisuus, jonka voit suorittaa puolentoista vuoden aikana. Suorittamalla 5 koulutusta samasta teemasta, voit olla DigiPRO, MuutosPRO tai MarComPRO. Halutessasi voit sisällyttää valitsemaasi kokonaisuuteen yhden koulutuksen myös toisesta teemasta (4+1).

ProComPRO-koulutuskokonaisuudet kehittävät ja syventävät asiantuntijan osaamista. Teemat ovat valikoituneet viestintäalan tutkimustulosten perusteella (Viestinnän ammattilainen 2017; EACD:n monitorit 2016 & 2017).

MarComPRO

Suomalaiset eivät osaa markkinoida, sanotaan. Tämän tosiasian jatkuva toistaminen vain vahvistaa viestiä. Jotta osaisimme paremmin jatkossa markkinoida, pitää tilannetta muuttaa.

Raja-aitojen vetäminen markkinoinnin ja viestinnän välille on yhä vaikeampaa, ja moni työnantaja toivookin viestinnän tekijöiltään parempaa markkinoinnin osaamista. Näihin taitoihin syventyy ProComin MarComPRO-koulutusohjelma.

Viestinnän ammattilainen, vahvista markkinointiosaamistasi!

MarComPRO pureutuu alueille, joilla viestintä, markkinointi ja myynti kietoutuvat yhteen. Sisältömarkkinointi, brändinhallinta, asiakaskokemus, natiivimainonta, mittaaminen, palvelumuotoilu, ajatusjohtajuus ja tarinat – näihin kaikkiin saat näkökulmaa MarComPROssa. Saadaksesi todistuksen osaamisestasi, sinun tulee suorittaa viisi MarComPRO-päivää. Päivät voit valita vapaasti puolentoista vuoden aikana kalenterissa olevista koulutuksista.

Monipuolista osaamistasi!

DigiPRO

Teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan. Digitalisaatio koskee kaikkia elämänalueita, erityisesti viestintää. Ota käyttöön digiviestinnän viimeisimmät trendit, suunnittele kokonaisvaltainen digistrategia ja osoita digin hyödyt yhteisössäsi. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi digiviestintään syventyvistä koulutuksista.

MuutosPRO

Muutos on pysyvää, joten nyt jos koskaan muutosjohtamisen ja -viestinnän taidoille on tarvetta. Viestinnän ammattilaiset ja esimiehet ovat muutosten etulinjassa. Johda muutosta vaativassa ympäristössä ja valmenna organisaatiosi ottamaan muutoksesta kaikki hyöty irti. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi muutosjohtamiseen ja -viestintään syventyvistä koulutuksista.

 

Koulutuspäivät, hinnat ja ilmoittautuminen

Tutustu ohjelmien koulutuspäiviin >>

Katso hinnat >>

Ilmoittaudu ProComPRO-ohjelmiin >>

Lisätiedot ja tiedustelut

 
Päivi Vuorimaa, ProCom
paivi.vuorimaa@procom.fi
p. 09 135 7775