ProComPRO

Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Myös viestijän tehtäväkenttä kehittyy ja laajenee koko ajan. Viestijän työssä tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista ja erilaisia taitoja. Valmistaudu tuleviin viestintähaasteisiin ja kehitä ammatillista osaamistasi ProComPRO-koulutusohjelmissa.

ProComPRO-koulutusohjelmat

ProComPRO on vastaus ammatillisiin kehittymistarpeisiisi: kolmen eri teemaan keskittyvän koulutusohjelman avulla syvennät tietojasi ja taitojasi. Valittavina teemoina ovat mm. markkinointiviestintä, digitaalinen viestintä sekä viestintä liiketoiminnan ytimessä.

ProComPRO on viidestä vapaavalintaisesta päivästä koostuva koulutuskokonaisuus, jonka voit suorittaa puolentoista vuoden aikana. Kun osallistut viiteen (5) koulutuspäivään samasta teemasta, osoitat osaamisesi ja saat todistuksen MarComPRO, DigiPRO tai KasvuPRO -koulutuksesta. Halutessasi voit sisällyttää valitsemaasi kokonaisuuteen kaksi koulutusta myös toisesta teemasta (3+2). Mikäli osallistut webinaarimuotoisiin koulutuspäiviin, kuuluu ProComPRO-koulutusohjelmaan lisäksi yksi (1) vapaavalintainen webinaarikoulutus mistä tahansa teemasta.

ProComPRO-koulutuskokonaisuudet kehittävät ja syventävät asiantuntijan osaamista. Teemat ovat valikoituneet viestintäalan tutkimustulosten perusteella (Viestinnän ammattilainen 2017 ja 2019; EACD:n monitorit 2016, 2017 sekä 2019).

Koulutuksemme saavat keskimäärin erinomaista palautetta. Keskiarvo koulutuspäivästä on 5/6 ja webinaarikoulutuksia suosittelee kollegalleen 90 % osallistuneista!

MarComPRO

Viestinnän ammattilainen, vahvista markkinointiosaamistasi! Raja-aitojen vetäminen markkinoinnin ja viestinnän välille on yhä vaikeampaa, ja moni työnantaja toivoo viestinnän tekijöiltä myös aiempaa parempaa markkinoinnin osaamista.

MarComPRO-ohjelma pureutuu alueille, joilla viestintä, markkinointi ja myynti kietoutuvat yhteen. Sisältömarkkinointi, brändinhallinta, asiakaskokemus, natiivimainonta, mittaaminen, palvelumuotoilu, ajatusjohtajuus ja tarinat – näihin kaikkiin saat tuoretta näkökulmaa MarComPROssa.

DigiPRO

Teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan. Digitalisaatio koskee kaikkia elämänalueita, myös viestintää. Ota käyttöösi digiviestinnän viimeisimmät trendit ja keinot, luo organisaatiollesi sisältöstrategia ja osoita digin hyödyt yhteisössäsi.

DigiPRO-ohjelman koulutuspäivissä syvennytään mm. sosiaalisen median strategiaan, mainontaan ja mittaamiseen sekä hakukoneoptimointiin ja kyberturvallisuuteen. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi digiviestintään syventyvistä koulutuksista.

KasvuPRO

Viestintä on liiketoiminnan ytimessä ja yksi tärkeimmistä tekijöistä organisaatioiden onnistumisessa. Viestintä ja yhteiskuntasuhteet kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, ja johtaminen itsessään on viestintää.

KasvuPRO-ohjelman koulutuspäivissä syvennytään viestinnän rooliin muutoksen ja kasvun tekijänä organisaatioissa sekä toisaalta KasvuPRO-päivät tarjoavat työkaluja viestinnän ammattilaisen henkilökohtaiseen kehittymiseen. KasvuPRO-koulutusohjelma on sinulle viestinnän ammattilainen, joka haluat oppia ymmärtämään viestinnän roolia suhteessa liiketoimintaan ja kasvattaa osaamistasi talousviestinnästä, vastuullisuudesta ja muutosjohtamisesta ja -viestinnästä.

Laajenna osaamistasi liiketoiminnasta ja muutosjohtamisesta ja kehity viestijänä KasvuPRO-ohjelmassa!

 

Koulutuspäivät, hinnat ja ilmoittautuminen

Tutustu ohjelmien koulutuspäiviin >>

Katso hinnat >>

Ilmoittaudu ProComPRO-ohjelmiin >>

Lisätiedot ja tiedustelut

 

procom@procom.fi
p. 09 135 7775