ProComPRO

Organisaatiot ja niiden toimintaympäristöt ovat jatkuvassa muutoksessa. Myös viestijän tehtäväkenttä kehittyy ja laajenee koko ajan. Viestijän työssä tarvitaan yhä monipuolisempaa osaamista ja erilaisia taitoja. Valmistaudu tuleviin viestintähaasteisiin ja kehitä ammatillista osaamistasi ProComPRO-koulutusohjelmissa.

 

ProComPRO-koulutusohjelmat

ProComPRO on vastaus ammatillisiin kehittymistarpeisiisi: neljän eri teemaan keskittyvän koulutusohjelman avulla syvennät tietojasi ja taitojasi. Valittavina teemoina ovat markkinointiviestintä, digitaalinen viestintä, muutosjohtaminen ja -viestintä sekä viestintä liiketoiminnan ytimessä.

ProComPRO on viidestä vapaavalintaisesta päivästä koostuva koulutuskokonaisuus, jonka voit suorittaa puolentoista vuoden aikana. Kun osallistut viiteen (5) koulutuspäivään samasta teemasta, osoitat osaamisesi ja saat todistuksen MarComPRO, DigiPRO, MuutosPRO tai KasvuPRO -koulutuksesta. Halutessasi voit sisällyttää valitsemaasi kokonaisuuteen kaksi koulutusta myös toisesta teemasta (3+2).

ProComPRO-koulutuskokonaisuudet kehittävät ja syventävät asiantuntijan osaamista. Teemat ovat valikoituneet viestintäalan tutkimustulosten perusteella (Viestinnän ammattilainen 2017; EACD:n monitorit 2016 & 2017).

MarComPRO

Viestinnän ammattilainen, vahvista markkinointiosaamistasi! Raja-aitojen vetäminen markkinoinnin ja viestinnän välille on yhä vaikeampaa, ja moni työnantaja toivoo viestinnän tekijöiltä myös aiempaa parempaa markkinoinnin osaamista.

MarComPRO-ohjelma pureutuu alueille, joilla viestintä, markkinointi ja myynti kietoutuvat yhteen. Sisältömarkkinointi, brändinhallinta, asiakaskokemus, natiivimainonta, mittaaminen, palvelumuotoilu, ajatusjohtajuus ja tarinat – näihin kaikkiin saat tuoretta näkökulmaa MarComPROssa.

DigiPRO

Teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan. Digitalisaatio koskee kaikkia elämänalueita, myös viestintää. Ota käyttöösi digiviestinnän viimeisimmät trendit ja keinot, luo organisaatiollesi sisältöstrategia ja osoita digin hyödyt yhteisössäsi.

DigiPRO-ohjelman koulutuspäivissä syvennytään mm. sosiaalisen median strategiaan, mainontaan ja mittaamiseen sekä hakukoneoptimointiin ja kyberturvallisuuteen. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi digiviestintään syventyvistä koulutuksista.

MuutosPRO

Muutos on pysyvää, joten nyt jos koskaan on muutosjohtamisen ja -viestinnän taidoille tarvetta. Viestinnän ammattilaiset ja esimiehet ovat muutosten etulinjassa. Johda muutosta vaativassa ympäristössä, loista esimiesviestinnässä ja toimi organisaatiossasi myös taitavana valmentajana ja fasilitaattorina.

MuutosPRO-ohjelma tarkastelee muutosta niin organisaation, työyhteisön kuin yksilön henkilökohtaisen kehittymisen näkökulmasta. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi muutosjohtamiseen ja -viestintään syventyvistä koulutuksista.

KasvuPRO

Viestintä on liiketoiminnan ytimessä ja yksi tärkeimmistä tekijöistä organisaatioiden onnistumisessa. Viestintä ja yhteiskuntasuhteet kietoutuvat tiiviisti toisiinsa, ja johtaminen itsessään on viestintää. Talousviestintä on keskeisessä roolissa sekä listatuissa että listaamattomissa yhtiöissä, ja kohdistuu sijoittajien ohella myös muihin sidosryhmiin – asiakkaisiin, toimittajiin ja jopa henkilöstöön.

Uusi KasvuPRO-koulutusohjelma on sinulle viestinnän ammattilainen, joka haluat oppia ymmärtämään viestinnän roolia suhteessa yrityksen strategiaan, hyvään hallintotapaan ja vastuullisuuteen sekä taloudellisen raportoinnin ja yrityksen talousviestinnän saumatonta yhteen sovittamista. Laajenna osaamistasi liiketoiminnasta ja kehity KasvuPRO-ohjelmassa!

 

Koulutuspäivät, hinnat ja ilmoittautuminen

Tutustu ohjelmien koulutuspäiviin >>

Katso hinnat >>

Ilmoittaudu ProComPRO-ohjelmiin >>

Lisätiedot ja tiedustelut

 
Päivi Vuorimaa, ProCom
paivi.vuorimaa@procom.fi
p. 09 135 7775