Koulutusmoduulit, syksy 2022

Kriisiviestinnän koulutusohjelma koostuu kuudesta moduulista, joissa hyödynnetään monipuolisesti lähiopetusta, verkkoluentoja, parhaita käytäntöjä, ryhmätyöskentelyä ja itsenäistä etäopiskelua.

Verkottuminen muiden osallistujien kanssa tukee oppimista. Ohjelma on mahdollista linkittää omaan organisaatioonne räätälöidyillä analyyttisillä tehtävillä, joiden tekemiseen saat tukea kouluttajilta, opiskelijakollegoilta ja ProComin tiimiltä.

Alta voit tutustua koulutusohjelman pääsisältöihin ja jättämällä yhteystiedot tänne lähetämme sinulle koulutusohjelman moduulisisällöt tarkempine tietoineen. Lisätietoja antaa myös Miia Rosenqvist, miia.rosenqvist(at)procom.fi sekä ProComin toimiston osoite: procom(at)procom.fi.

Kriisiviestinnän määritelmä ja konteksti

Koulutuspäivän ajankohta: 15.9.2022

Sisältö: Teemme katsauksen kriisin määritelmiin, kontekstiin ja toimijoihin vertaillen suomalaista ja kansainvälistä kriisiviestintää. Luomme yleisen hahmotuksen organisaation kriisiin liittyviin toimintaedellytyksiin, joihin pureudutaan tarkemmin seuraavissa moduuleissa.

Kriisit ja yhteiskunta

Koulutuspäivän ajankohta: 6.10.2022

Sisältö: Tutkimme kriisejä ja kriisiviestintää toimintaympäristön sekä megatrendien kautta. Arvioimme kriisiviestinnän prosesseja ja mielipidevaikuttamista moniarvoisen yhteiskunnan monimutkaisessa mediaympäristössä. Tarkastelemme organisaation toimintaverkostoja, joista mediasuhteet ovat yksi keskeisimmistä kriisiä ajatellen. Maineen ja luottamuksen merkitys tulee toden teolla näkyviksi vasta kriisien keskellä.

Kriisit ja organisaatiot, osa 1 ja 2

Koulutuspäivien ajankohta:  2.-3.11.2022

Sisältö: Intensiivijakso, kahden päivän kriisinkestävyyttä vahvistava kokonaisuus. Tarkastelemme ennakointityötä ja sen merkitystä kriiseissä. Millaiset valmiudet viestijällä ja organisaatiolla tulee olla selviytyäkseen kriisin hetkellä? Miten julkinen ja yksityinen organisaatio eroaa kriisityössä toisistaan vai eroaako? Pohdimme organisaation toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia strategiaan sekä viestijän työhön. Liikumme strategisella, operatiivisella ja inhimillisellä ulottuvuudella. Parhaimmillaan myös akuutti kriisiviestintä toimii kaikilla kolmella tasolla.

Kriisit ja ihminen

Koulutuspäivän ajankohta: 10.11.2022

Sisältö: Kriisin kokijana on aina ihminen – yksin ja yhdessä toisten kanssa. Yksilöt ja yhteisöt käsittelevät kriisiä koskevaa informaatiota omien kokemustensa, tulkintojensa ja emootioidensa kautta. Reaktiot ovat seurausta monimutkaisista yksilö- ja yhteisöpsykologisista prosesseista, jotka ovat usein tiedostamattomia ja vaistonvaraisia.

Jos haluat ymmärtää median toimintaa kriisissä, pyri tunnistamaan kriisin keskiössä oleva tunne. Sitä mediakin seuraa, joskus jopa ruokkii sitä. Tässä moduulissa tarkastelemme ihmistä ja yhteisöä psykologisina toimijoina kriisin keskellä. Teemme näkyviksi psykologisia prosesseja viestinnän kannalta relevantilla tavalla.

Kriisit ja resilienssi

Koulutuspäivän ajankohta: 13.12.2022

Sisältö: Kriisi on aina poikkeustilanne myös mentaalisesti. Sen keskellä toimivien ihmisten toimintakyky on ratkaisevaa organisaation selviytymiselle kriisin keskellä. Yksilöiden ja yhteisön resilienssikyky on kokoelma taitoja sekä toimintamalli, joilla voidaan tehdä psykologisesti turvallistavaa, tavoitteellista kriisiviestintää. Toimintakykyiset organisaatiot ja työyhteisöt ovat osa myös yhteiskunnan kykyä kestää kriisejä.

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

LISÄTIEDOT
Miia Rosenqvist
Johtaja, palvelut ja kehittäminen
050 534 4843
miia.rosenqvist(at)procom.fi