Suomen Pankin vuosikertomus on vuoden paras oma media

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n Oma Media -arvion parhaana mediana palkittiin tänään Suomen Pankin vuosikertomus. Arvioitavana oli sekä yksittäisiä verkkosivuja ja -lehtiä, painettuja lehtiä, videototeutuksia, sosiaalisen median yhteisöjä että useista kanavista koostuvia mediakokonaisuuksia. Mukaan olisi kaivattu vielä lisää rohkeita ja kokeilevia ratkaisuja tärkeiden sidosryhmien tavoittamiseksi, raati totesi.

Oma Media -raadin mukaan arvion taso oli ammattimainen ja arviossa mukana olevat organisaatiot olivat selvästi edistyneet sidosryhmämedioiden tavoitteiden asettamisessa sekä tulosten ja vaikuttavuuden mittaamisessa edellisvuosiin verrattuna.

Vuoden parhaana oma mediana palkittu Suomen Pankin vuosikertomus on tuomariston mukaan mietitty, selkeä ja visuaalisesti tyylikäs kokonaisuus, joka on käyttäjäystävällisesti pilkottu sosiaalisessa mediassa jaettaviin osiin. Tuomaristo arvosti erityisesti sitä, että vuosikertomuksen kaltainen vanhanaikaiseksi luokiteltu viestintätuote onnistuu yllättämään tavoitteellisena mediana. Sen avulla pystytään palvelemaan erilaisten yleisöjen tiedontarpeita sekä vaikuttamaan julkiseen keskusteluun. Suomen Pankin vuosikertomus innostaa muitakin organisaatioita panostamaan vuosikertomuksen sisältöihin, niiden jaettavuuteen sekä löydettävyyteen.

Tavoitehakuisin mediakokonaisuus -kunniamaininta annettiin DNA Business -medialle. DNA Business on tuomariston mukaan laaja ja monipuolinen monikanavamedia, joka näyttää esimerkkiä tavoitelähtöisyydellään ja vaikuttavuudellaan. Tuomaristo arvosti myös mediakokonaisuudelle määriteltyä mittaristoa ja ammattimaista sisällön toteutusta.

Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -mediakokonaisuus sai Oma Media -arviossa näkemyksellisin brändinrakentaja –kunniamaininnan. Tuomaristo piti kokonaisuutta voimakkaasti kohderyhmäänsä puhuttelevana ja hienosti konseptoituna monikanavaisena mediana, joka on rakennettu syvään käyttäjäymmärrykseen pohjautuen ja jolla on selkeästi asetetut tavoitteet ja mittarit. Taloudellinen mielenrauha -kokonaisuus näyttäytyy rohkeana ja systemaattisena oman tien kulkemisena.

Dataohjautuvin oma media -kunniamaininta annettiin Valio.fi-kuluttajaverkkosivustolle. Tuomariston mukaan valio.fi-verkkosivusto on selkeä ja tyylikäs kokonaisuus, joka on vaatinut panostusta ja haasteiden tarkkaa tiedostamista. Sivustolla on selkeä tuotantoprosessi ja huippuunsa viritetty data-analytiikka. Tuomaristo piti sivuston toteutusta ihailtavan ammattimaisena ja suunnitelmallisena.

Tuomaristo

Oma Media 2019 -tuomariston muodostivat:

  • Timo Berry, toimitusjohtaja, Berry Creative
  • Marko Karttunen, tutkimusjohtaja, viestinnän neuvonantaja, Viestintätoimisto VCA Oy
  • Sallamaari Muhonen, viestintäkonsultti, partneri, Netprofile Finland
  • Pekka Piippo, toimitusjohtaja, muotoilija, Studio Pekka Piippo Oy

 

Lisätiedot: Päivi Vuorimaa, johtaja, koulutus ja kehittäminen, puh. (09) 135 7775, paivi.vuorimaa@procom.fi

 

Oma Media on ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n arvio ja kilpailu, jossa palkitaan vuoden parhaita organisaatiomedioita. Oma Media -arvio tarjoaa osallistujilleen ulkopuolisen asiantuntijatuomariston näkökulman median arvioimiseen ja kirjallisen palautteen median vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Vuodesta 2020 alkaen yhdistyy kaksi kilpailua yhdeksi: Oma Media sekä Vuosikertomusarvio. Vuosikertomusarvio toteutetaan huhti-toukokuussa 2020 ja arvioon osallistuvat vuosikertomukset voivat osallistua myös syksyn 2020 Oma Media -kilpailuun.

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry on viestinnän ammattilaisten järjestö, joka toimii jäsentensä osaamisen kehittäjänä, yhteistyöfoorumina ja alan vaikuttajana. Jäseninä on noin 3 000 viestinnän parissa työskentelevää ammattilaista – asiantuntijoita, viestintäpäälliköitä, viestintäjohtajia, viestintäalan yrittäjiä, konsultteja ja opiskelijoita.

 

Oma Media 2019 -arviossa palkitut.

Vuoden paras oma media 2019: Suomen Pankin vuosikertomus. Kuvassa: Mari Hienonen.

Kunniamaininta: Tavoitehakuisin mediakokonaisuus. DNA / Netprofile Finland. Kuvassa: Essi Isomäki, Maisa Mattila ja Riikka Hautala.

Kunniamaininta: Näkemyksellisin brändinrakentaja. Danske Bankin Taloudellinen mielenrauha -mediakokonaisuus. Kuvassa: Petra Saikku, Anu Ilvonen ja Timo Launonen.

Kunniamaininta: Dataohjautuvin oma media: Valio.fi-kuluttajaverkkosivusto. Kuvassa: Anna Jalas-Karjalainen, Anu Kinnunen ja Aino Laakso.

Kuvat: Sam Jamsen.

Kommentoi