ProComma Academic pureutuu särkymättömään viestintään

ProCom julkaisi 18. syyskuuta viestinnän kausikirja ProComma Academicin, jossa pureudutaan särkymättömän viestinnän sisältöön eri kulmista. Kirjan päätoimittaja on Vuoden viestintäammattilaisena palkittu professori Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopistosta.

Kirjan kirjoituksia yhdistää kysymys: Miten tehdä organisaatioistamme alati muuttuvassa ympäristössä kestäviä? Millaisella viestinnällä teemme organisaatioistamme särkymättömiä?

Särkymätön on terminä lainattu Nassim Talebilta. Kirjassaan Antifragile Taleb selittää, millaisilla organisaatioilla on kyky selviytyä vahvan turbulenssin ympäristössä.

Päätoimittaja Vilma Luoma-aho kuvaa särkymättömän viestinnän ideaa:

– Nykyinen ympäristömme on riisunut organisaatiot melko alastomiksi eri sidosryhmien analyyseille. Tähän vaikuttavat sekä sosiaalisen median vaikuttamiskanavat että uudenlaiset odotukset läpinäkyvyydestä. Kriisiviestinnän normalisoituessa traditionaaliset viestinnän keinot alkavat käydä liian hitaiksi. Särkymättömän viestinnän idea on trimmata organisaatio joustavammaksi ja sopeutuvammaksi sisältä päin, muuttuvaan ympäristöön soveltuvaksi. Särkymätön viestintä on sidosryhmäoptimoitua, ja sen keskiössä ovat sidosryhmien ja asiakkaiden tarpeiden ja kokemusten ymmärtäminen. Tämä muutos edellyttää kontrollin ideaalista luopumista.

ProComma Academicin kirjoittajat ovat alojensa johtavia tutkijoita ja opettajia Suomessa:

  • Merja Fischer, tekniikan tohtori, Aalto-ylopisto
  • Erkki Karvonen, professori, Oulun yliopisto
  • Salla-Maaria Laaksonen, tutkija, Helsingin yliopisto
  • Janne Matikainen, yliopistontutkija, Helsingin yliopisto
  • Laura Olkkonen, projektitutkija, Lappeenrannan teknillinen yliopisto
  • Henrik Rydenfelt, tutkijatohtori, Helsingin yliopisto
  • Tuula-Riitta Välikoski, yliopiston lehtori, Tampereen yliopisto

ProComma Academic jakaa ajankohtaista viestintäalan tutkimusta ja edistää viestintäalan keskustelukulttuuria yhteiskunnassa. Kirja sekä esittelee tuoreita tutkimustuloksia että löytää tutkimuspohjaisia käytännön työkaluja organisaatioiden viestintään.

ProComma Academic on maksuton ProComin jäsenille. Jakelu tapahtuu tilauspohjaisesti. Kirjaa toimitetaan laajasti myös oppilaitoksiin käytettäväksi viestintäopintojen oheismateriaalina. Osa artikkeleista jaetaan sähköisesti www.viestijat.fi-sivustolla.

Tilaa kirja täältä >>

Kommentoi