ProComma Academic 2021 Vastuullinen viestintä on ilmestynyt

ProComma Academic edistää viestintäalan keskustelukulttuuria yhteiskunnassamme.

ProComma kerää yhteen tutkimuksia ja teoriaa nykyorganisaatioiden dynaamisesta toimintaympäristöstä. Kirjoittajiksi kutsutaan asiantuntijoita eri yliopistoista, mutta myös akateemisen maailman ulkopuolelta.

VUODEN 2021 PROCOMMA ACADEMIC ON ILMESTYNYT TEEMALLA VASTUULLINEN VIESTINTÄ

ProComma Academic 2021 käsittelee vastuullista viestintää. Organisaatioiden vastuullisuuteen liittyviä ilmiötä nousee jatkuvasti esiin paitsi julkisessa keskustelussa myös niiden jokapäiväisessä toiminnassa. Näihin ilmiöihin pureutuminen edellyttää käsitystä vastuullisuusviestinnästä, joka ei rajaudu pelkästään neutraaliin tiedonvälitykseen tai yksioikoiseen viestinnän kritiikkiin tekoja kiillottavana puheena. Vastuullinen viestintä -kirjan tarkoituksena on avata erilaisia lähestymistapoja, jotka monipuolistavat ymmärrystä vastuullisuusviestinnästä.

Vastuullinen viestintä -teos on sarjassaan kahdeksas ja sisältää yhdeksän vertaisarvioitua artikkelia:

  • VASTUULLISUUSVIESTINTÄ – VASTUULLISTA VIESTINTÄÄ? (Visa Penttilä ja Kirsi Eräranta
  • VASTUULLISUUSVIESTINTÄ PIRULLISESSA ILMASTOKRIISISSÄ (Meri Frig ja Niina Uusitalo)
  • YRITYSAKTIVISMI – KANTAAOTTAVA JA KAHTIAJAKAVA VASTUULLISUUSVIESTINTÄ (Laura Olkkonen)
  • SIDOSRYHMÄVUOROVAIKUTUS KESTÄVÄN LIIKETOIMINNAN MAHDOLLISTAJANA (Annika Blomberg, Anna Heikkinen ja Johanna Kujala)
  • VASTUULLISUUSRAPORTOINNIN MONET ROOLIT (Hannele Mäkelä)
  • VASTUULLISUUSKYSYMYKSET SIJOITTAJAVIESTINNÄSSÄ – YRITYSLÄHTÖISESTÄ RAPORTOINNISTA KOHTI DIALOGISTA SIJOITTAJAVIESTINTÄÄ (Heidi Hirsto ja Merja Koskela)
  • TYÖNTEKIJÄT VASTUULLISUUDEN SIDOSRYHMÄNÄ – MONIMERKITYKSELLISYYS JA VASTUULLISUUSVIESTINNÄN HAASTEET (Tiina Onkila, Marileena Mäkelä ja Bhavesh Sarna)
  • KUUNTELEMINEN VASTUULLISUUDEN JA LUOTTAMUKSEN RAKENTAJANA – ESIMERKKINÄ JOURNALISMIN YHTEISKUNTAVASTUU (Mikko Hautakangas ja Maija Gerlander)
  • ARVOT, PÄÄMÄÄRÄT JA VASTUULLISUUS (Sami Pihlström)

 

Teos on luettavissa sähköisesti Helsingin yliopiston Helda-alustalla.

Lataa ”Vastuullinen viestintä” e-kirjana Heldasta: http://hdl.handle.net/10138/330665

 

Tilaa teos painettuna

ProComma Academicin voi tilata painettuna ProComista (25 eur/kpl, sis. postikulut). Julkaisu on maksuton ProComin jäsenille. Jakelu tapahtuu jäsenille tilauspohjaisesti, mutta kirjaa toimitetaan laajasti maksutta myös oppilaitoksiin käytettäväksi opintojen materiaalina. Osa artikkeleista jaetaan sähköisesti www.viestijat.fi-sivustolla.

Huomaathan, että painetun teoksen postituksessa on pientä viivettä, mutta toimitamme kirjan sinulle mahdollisimman pian!

Tilaan ProComma Academic -kirjan "Vastuullinen viestintä"

ProComma Academic 2021 - Vastuullinen viestintä tilauslomake

Kommentointi on suljettu.