Toimisto

Katso hallituksen kokoonpano >>

Elina Melgin

Toimitusjohtaja, FT

Päädyin viestintäalalle, koska osasin kirjoittaa. Etenin manageriksi, koska osasin organisoida. Johtajaksi ryhdyin psykologin neuvosta. Hän oli aivan oikeassa. Olen viihtynyt johtajan roolissa. ProCom osui kohdalle. Edessä oli todella paljon tekemistä, muutettavaa ja samalla opittavaa. Eettinen, yhteisöllinen, vastuullinen, luottamuksen arvoinen: arvoja, joille antauduin uudessa roolissani vaikuttajana. Johtamisessa parasta on ollut nähdä kollegojen kasvavan ja loistavan. Sisällöllinen ja taloudellinen kehitys tuottavat nekin tyydytystä. Mainetutkimuksessa ProCom on saanut kiitettävää palautetta jäsenkunnaltaan. 2010-luvulla ryhdyin tutkimaan, kouluttamaan ja syventymään viestinnän monipuoliseen aihepiiriin. Olen kirjoittanut muutamia tieteellisiä artikkeleita väitökseni jälkeen. Se, jos mikä on saanut minut kunnioittamaan asiantuntijan työtä.

LinkedIn-profiilini

 

 

Jaana Raatikainen

Asiantuntija, viestintä (vanhempainvapaalla)

Viestintäala on vetänyt minua vastustamattomasti puoleensa, sillä viestintä on aina kaiken toiminnan ytimessä. Koen, että viestinnän tehtävänä on tuottaa merkityksiä ja myös luoda merkityksellisyyttä, ja sitä kautta vaikuttaa ihmisiin ja asioihin. Minua inspiroi ProComin tiimin tekemisen ilo ja osaavat ammattilaiset ympärilläni. Olen aiemmin työskennellyt yritysmaailmassa, ja järjestötyön monipuolisuus on erittäin virkistävää.

LinkedIn-profiilini

 

 

 

 


Miia Rosenqvist

Johtaja, palvelut ja kehittäminen

Kielet ja viestintä ovat olleet keskeinen kiinnostuksen kohde minulla jo koulu- ja opiskeluajoistani lähtien. Aloitin ProCom ry:llä jäsen- ja sidosryhmäviestinnän päällikkönä sekä aiemmin työskentelin yli kymmenen vuotta vaativissa tehtävissä B2B-kentällä kansallisen kilpailukyvyn kehittämisen parissa, laajasti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Minulla on pitkä kokemus viestinnän, markkinoinnin ja tapahtumatuotannon parista sekä organisaation toiminnan kehittämisestä. Viestintä on hyvin keskeinen toiminto toimialasta tai työroolista riippumatta. Digitalisaatio ja globaalit ilmiöt entisestään kasvattavat viestinnän osaamisen tärkeyttä. Vastaamme tähän tarpeeseen ProComissa tarjoamalla ajantasaista tietotaitoa koulutusten, tapahtumien sekä verkostoitumisen muodossa kaikille viestinnän kehittämisestä kiinnostuneille alan ammattilaisille.

LinkedIn-profiilini

 


Elina Ukkonen

Koordinaattori, koulutukset ja tapahtumat

Minua kiehtoo toimivan vuorovaikutuksen rakentaminen ja kiinnostavan viestinnän luominen eri keinoin. Intohimoinen suhde tekstiin ja kirjoittamiseen vei minut ensin journalismin ja sitten viestinnän äärelle. Tekstin ohella minua kiehtoo jatkuvasti enemmän viestinnän erilaiset muodot, kuten visuaalinen viestintä. Aloitin ProComissa harjoittelijana syksyllä 2019, jonka jälkeen toimin assistenttina ja nyt koulutus- ja tapahtumakoordinaattorina. ProComissa saan olla osa mahtavaa tiimiä ja tehdä merkityksellistä työtä viestinnän ammattilaisten kouluttautumisen parissa. Uuden oppiminen ja innostus siihen on inspiroivaa.

LinkedIn-profiilini

 

 

Eveliina Linna

Päällikkö, jäsen- ja sidosryhmäviestintä

Viestinnässä minua kiehtoo sen moniulotteisuus ja monipuoliset vaikutusmahdollisuudet; sanojen voima, visuaalisuus ja digitaaliset ympäristöt. Monipuolisuus on myös järjestötyön suola. ProComissa pääsen kehittämään paitsi viestintäalaa ja viestijöiden ammatillista osaamista, myös aktiivista yhteisöä. Saan tehdä työtä upeiden viestintäammattilaisten ja mahtavien työkavereiden kanssa. Energiaa minulle antavat sosiaaliset verkostot, arjen yllättävät sattumukset ja visuaaliset kokemukset.

LinkedIn-profiilini

 

 

 

 

Mari Huuskonen

Viestintäharjoittelija

Kielellä ja kirjoittamisella on ollut tärkeä rooli elämässäni aivan lapsuudesta saakka. Nuorena haaveilinkin kirjailijan urasta. Innostus kirjoittamiseen ja sanoilla vaikuttamiseen johdatti minut Helsingin yliopistoon politiikan ja viestinnän opintojen pariin. Opintojen myötä mielenkiintoni ovat kietoutuneet erityisesti viestinnän eettisyyden sekä tasa-arvoisen ja yhdenvertaisen viestinnän ympärille. Uskon, että viestinnän keinoin voidaan vaikuttaa laajalti yhteiskunnalliseen hyvinvointiin.

LinkedIn-profiilini

 

 

Sanna Antila

Viestintäharjoittelija

Päädyin opiskelemaan viestintää valtiotieteelliseen monen mutkan kautta. Vaikka olen aina nauttinut kirjoittamisesta ja ollut kiinnostunut kielellisestä ilmaisusta, ei viestintä alana ollut minulle kovin tuttu. Opintojeni kautta minulle kuitenkin valkeni viestintäalan monipuolisuus sekä viestinnän merkitys kaikessa yhteiskunnan toiminnassa, ja ala vei mukanaan. Viestinnässä minua kiinnostaa eritysesti yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä vastuullisuus, mutta koen myös visuaalisuuden ja luovuuden itselleni tärkeäksi osaksi viestintää. Vapaa-ajallani saan energiaa muun muassa maalaamisesta sekä luonnossa liikkumisesta.

Odotan innolla syksyä ProComissa ja syvempää sukellusta viestinnän maailmaan! LinkedIn-profiilini

 

 

Elisa Joki-Anttila

Asiantuntija, markkinointi (vanhempainvapaalla)

Omaan kaupallisen alan koulutuksen, mutta minua on aina kiinnostanut viestinnän vaikutus kaikkeen toimintaamme yhteiskunnassa. Aloitin ProCom ry:llä asiantuntijana markkinoinnin tehtäväkentällä. Minulle on kertynyt vuosien kokemus markkinointiviestinnästä ja tapahtumatuotannosta sekä B2C- että B2B-puolella. Uskon, että vuorovaikutteinen viestintä on avain tulokselliseen toimintaan niin yrityksissä kuin muissakin yhteisöissä. Viestinnällä on merkittävä rooli brändien hallinnassa. On mahtavaa olla mukana ProComin tiimissä kehittämässä viestinnän alaa palvellen viestinnän alan ammattilaisia. Olen erittäin innostunut edistämään viestinnän merkityksellisyyttä järjestötyön kautta.

LinkedIn-profiilini

 

Ota yhteyttä

ProComin toimistolla sinua palvelee viestinnän ammattilaisten kuuden henkilön tehotiimi. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme ProComin toiminnasta lisää!

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)procom.fi. Voit ottaa yhteyttä myös puhelimitse, puh. (09) 135 7775

Get in touch

Our team is ready to help and answer your questions, so get in touch!

Our email addresses are firstname.lastname(at)procom.fi. You can also call us, tel. +358 (0)9 135 7775

Hallitus

ProCom ry:n hallituksen kokoonpano (in Finnish).