Jäsenistö

Tyypillinen ProComin jäsen on 42-vuotias korkeakoulutettu nainen, joka työskentelee yrityksessä viestintä- tai tiedotuspäällikkönä. Työpaikka sijaitsee pääkaupunkiseudulla.

Viestinnän ammattilaisista 91 % on naisia

 

Pääkaupunkiseudulla työskentelee 71 % viestijöistä

Yleisimmät tittelit

Jäsenistömme yleisimmät tittelit ovat:

  • viestintä- tai tiedotuspäällikkö 24 %
  • viestinnän asiantuntija tai suunnittelija 17 %
  • tiedottaja 15 %
  • viestintä-, tiedotus- tai markkinointijohtaja 7 %
  • muut tittelit 37 %.

Palkkaus

Mediaanipalkka alalla on:

ProComin jäsenistössä mediaanipalkka on hieman korkeampi:

Esittelyvideo

Tehtävät

Viestintäammattilaisten yleisimmät tehtävät ovat:

  • sisällöntuotanto ja seuranta (63 % ilmoittaa yhdeksi kolmesta päätehtävästään),
  • mediaviestintä ja toimintaympäristön seuranta (53 %) ja
  • työyhteisö- / sisäinen viestintä (43 %).

Ammatillisen osaamisen kehittäminen

Keskimääräinen viestintäammattilainen aikoo kehittää seuraavan kahden vuoden aikana erityisesti:

  • sosiaalisen median tuntemustaan ja osaamistaan (39 % mainitsi yhdeksi kolmesta kehittämisen kohteesta) sekä
  • strategiaviestintäosaamistaan sekä viestinnän johtamistaitojaan (38 %).

Tilastotietojen lähde: Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimus