ProCom perustaa vapaaehtoisen lobbarirekisterinSuomen suurin viestijöiden järjestö ProCom ry perustaa jäsenilleen rekisterin, johon kaikki vaikuttajaviestintää tekevät viestinnän ammattilaiset ja konsultit voivat ilmoittaa tietonsa. Hiljattain tehtyyn jäsentutkimukseensa tukeutuen ProCom kannattaa avointa vuorovaikutusta ja alan itsesääntelyä.

ProCom teetti huhtikuussa tutkimuksen jäsenkuntansa keskuudessa ja on sen perusteella valmistellut muistion vaikuttajaviestinnästä. Yhdistyksen mukaan vaikuttajaviestintä ei tarvitse erillistä lainsäädäntöä, sillä alaa säädellään jo entuudestaan eettisillä ohjeistuksilla, joita ovat laatineet ammattikunnat, yritykset ja julkisen sektorin toimijat.

”Eettisiä pelisääntöjä ei tarvitse keksiä uudelleen, sillä alalla toimii jo nyt vahva itsesääntely. Viestinnän ammattilaisten olemassa olevat eettiset koodistot korostavat läpinäkyvyyttä ja moniarvoisuutta. Ne ovat juuri niitä perustuslakiin kirjattuja arvoja, joita eri tahojen “huoneentauluja” kirjoittavat työryhmät parhaillaan työstävät”, sanoo ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

ProComin mukaan vaikuttajaviestintä ja sidosryhmädialogi ovat tärkeässä roolissa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Ne varmistavat monipuoliseen tietoon perustuvan lopputuloksen. Päätösten valmisteluvaiheessa eri intressitahojen rooliin kuuluu tuoda omat näkökulmansa päätöksentekijän tietoon.

Hyvin perusteltu ja avoin keskustelu auttaa kansalaisia hahmottamaan, mitkä eri edut ja tavoitteet ovat vaakakupeissa. Parhaassa tapauksessa tämä lisää yhteiskunnallisen päätöksenteon kiinnostavuutta ja vahvistaa sen hyväksyttävyyttä.

”Kun jo valmistelussa on sovitettu eri tahojen intressejä yhteen, on lakien ja muiden säädösten toimeenpanokin helpompaa”, Melgin sanoo.

ProCom perustaa avoimen rekisterin

ProCom haluaa liputtaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta. Sen vuoksi yhdistys perustaa vapaaehtoisen lobbarirekisterin, johon järjestön vaikuttajaviestintää tekevät jäsenet voivat ilmoittautua. Jäsentutkimuksessa noin kolmannes vastaajista sanoi olevansa valmis kuulumaan rekisteriin. Erityisen positiivisesti asiaan suhtautuivat suurissa kansainvälisissä yrityksissä työskentelevät viestijät.

”Rekisterillä haluamme edistää vaikuttajaviestinnän avoimuutta”, Melgin sanoo.

Lobbarirekisterin perustamisen lisäksi ProCom tulee päivittämään omat eettiset ohjeistuksensa myös vaikuttajaviestinnän näkökulmasta. Tähän työhön yhdistys kutsuu myös akateemisen maailman edustajia. Vaikuttajaviestintä on vahvasti esillä myös ProComin tilaisuudessa Porin SuomiAreenalla heinäkuussa. 17.7. järjestettävän tilaisuuden teemana on “Hyvät, pahat, lobbarit”.

ProComin teesit

  • Avoin vaikuttajaviestintä on luonteva osa yritysten ja yhteisöjen toimintaa. Tasapuolinen dialogi eri sidosryhmien välillä tuottaa hyvin valmisteltuja päätöksiä.
  • Vaikuttajaviestintä perustuu aina vahvaan asiantuntemukseen. Siinä tulee noudattaa viestintäalan, edunvalvonnan ja yritysten/yhteisöjen omia eettisiä ohjeistuksia.
  • Vaikuttajaviestintä ei tarvitse lakiin perustuvaa sääntelyä.

Linkkejä:

Lisätietoja:
ProCom ry:n toimitusjohtaja Elina Melgin, 0408211688

Kommentoi