ECM 2019: Luottamuksen ylläpitäminen on viestinnän ammattilaisten tärkein tehtävä

Tuore eurooppalainen viestintäalan tutkimus European Communication Monitor 2019 keskittyy tänä vuonna erityisesti luottamukseen viestintäammattilaisen työssä. Vuoden 2019 tutkimuksessa tarkastellaan luottamusta PR-ammattiin, luottamuksen ja avoimuuden haasteita, ammatin tärkeimpiä strategisia kysymyksiä, viestinnän tekoälyä sekä sisällön luomista ja jakelua. Kun viestijöiltä kysyttiin, mikä on heidän keskeisin strateginen tehtävänsä vuoteen 2022 mennessä tärkeimmäksi nousi luottamuksen rakentaminen ja säilyttäminen (37,9 %). Tämä oli tärkeimmällä sijalla myös viime vuonna. Kakkossijalle nousi kiireen ja informaatiotulvan hallitseminen (32,5 %). Lähes yhtä suuri joukko (31,6  %) valitsi sisällöntuotannon uusien muotojen ja jakelukanavien tutkimisen tärkeimmäksi tehtäväkseen seuraavan kolmen vuoden aikana.

 

Tärkeimmät strategiset tehtäväalueet vuoteen 2022 mennessä (European Communication Monitor 2019)

Suomalaisista vastaajista lähes puolet (47,9 %) piti luottamuksen rakentamista tärkeimpänä tehtävänään lähivuosina. Slovenian (49,5 %)  ja Romanian (48,8 %) viestijöiden antamat luvut olivat myös korkeita. Ranskan (21,2 %) ja Turkin (26,5 %) vastaajien tärkeimmäksi koetut tehtäväalueet olivat muualla, ranskalaisilla tasaisesti jakautuneena ja turkkilaisilla big datan hyödyntämisessä.

Viestijät itse arvioivat tässä tutkimuksessa ammattikuntansa luottamuspääomaansa suhteessa sidosryhmiinsä. Oma organisaatio ja kollegat luottavat ammattilaisiin laajasti, mutta kun tarkastelun kohteena on ammattikunnan yleinen luottamus, ylin johto (67 %), vaikuttajat ja bloggarit (47 %), journalistit (39 %) ja suuri yleisö (27 %) luottavat vähemmän. Henkilökohtaisella tasolla, omissa organisaatioissa ja keskeisten sidosryhmien keskuudessa luottamuksesta nauttii suurin osa vastaajista.

Nämä luvut ovat viestijöiden omia olettamuksia. Niistä kuitenkin paljastuu Suomessakin havaittu käsitys siitä, että viestinnän ammattilaisuuden parempi ymmärrettäväksi tekeminen on paikallaan. Harva tietää, että viestijöillä on eettinen koodisto samaan tapaan kuin journalisteilla tai että juuri viestinnän ammattilaiset ovat etiikan ja vastuullisuuden kehittäjiä organisaatioissaan.

Suurimpana haasteena luottamuksen rakentamisessa viestijät (71 %) pitävät läpinäkyvyyden vaatimusta. Läpinäkyvyyden ylläpitäminen oli aina vaikeaa (asteikon korkeimmassa päässä) 46,9 %:lle vastaajista. Esimerkiksi eettisyyden ylläpitäminen oli aina haastavaa vain 32,9 %:lle vastaajista. Kaikkein haastavimpana läpinäkyvän viestinnän tekeminen koettiin valtiollisissa organisaatioissa (51,2 %). Myös pörssiyhtiöissä ja konsulttitoimistoissa läpinäkyvyyden toteuttamisessa koettiin haasteita.

Koska esimerkiksi poliittisista kytköksistä, työkuormasta tai sisäisistä prosesseista ei voi aina puhua, saattavat läpinäkyvyys ja avoimuus muodostua tyhjiksi käsitteiksi viestinnässä.

European Communications Monitor 2019 tutkimukseen vastasi lähes 2700 viestinnän ammattilaisia 46 maasta. Vuosittain tehtävä tutkimus kartoittaa eurooppalaisten viestinnän ammattilaisten näkemyksiä alan ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2019 tutkimuksesta löytyy myös kiinnostavaa tietoa tekoälystä ja viestinnästä sekä sisällöntuotannosta ja jakelusta. Lue koko tutkimus täällä: http://www.communicationmonitor.eu/

 

Kommentoi