Vuoden 2016 parhaiksi vuosikertomuksiksi SRV ja SATO

ProCom on palkinnut vuoden 2016 parhaat vuosikertomukset. Listayhtiöiden sarjassa parhaana palkittiin SRV Yhtiöiden verkosta ladattava vuosikertomus. Listaamattomista yhtiöistä parhaan kertomuksen teki jo toista vuotta peräkkäin SATO Oyj. Arvioon osallistui 19 vuosikertomusta, joista painettuja vuosikertomuksia oli enää kaksi.

Vuosikertomusarvio järjestettiin nyt seitsemättä kertaa. Yhä useampi vuosikertomus toteutetaan verkkomuotoisena; joko verkosta ladattavana pdf:nä tai aitona verkkototeutuksena. Myös raporttien mobiililukijat huomioidaan entistä paremmin. ”Visuaalisuus oli erityisesti listaamattomien yhtiöiden sarjassa tänä vuonna korkealla tasolla”, raati toteaa.

”Parhaissa kertomuksissa oli positiivisten asioiden lisäksi uskallettu tarttua rohkeasti myös vaikeisiin asioihin. Se luo luottamusta yhtiön tulevaisuuteen”, raadin puheenjohtaja, Hankenin laskentatoimen ja tilinpäätösinformaation professori Minna Martikainen kertoo.

”Tänä vuonna painotimme arviossa erityisesti aineettoman pääoman raportointia. Yleisenä havaintona voi todeta, että yritykset raportoivat keskimäärin aineettomasta pääomasta määrämuodon vaatimalla minimitavalla. Yritysten olisi mahdollista kehittää aineettoman pääoman raportointia paljonkin ja samalla auttaa sidosryhmiä tunnistamaan aineeton pääoma yritysten vahvuutena”, Martikainen jatkaa.

SRV vakuutti faktoilla ja konkreettisella raportoinnillaan

Toimivan vuosikertomuksen oleellisimpia piirteitä ovat selkeys sekä konkreettinen ote. Listayhtiöiden sarjan voittaja SRV raportoi tasaisen vahvasti kaikki arvostellut dimensiot. Vuosikertomus ansioitui selväsanaisessa tavassa kuvata positiiviset asiat faktaperusteisesti ja ilman ylilyöntisanoja. SRV:n kertomuksen tarjoilema konkreettinen tieto ilahduttaa sijoittajaa. SRV loistaa myös tavassaan esittää vastuullisuus integroituna läpi kaikkien toimintojen. Kertomus on kaiken kaikkiaan havainnollinen, uskottava, todistusvoimainen ja tarjoaa hyvän käyttäjäkokemuksen.

SRV:n vuosikertomus

SATO viestii strategiastaan menestyksekkäästi myös verkossa

SATOn vuosikertomus palkittiin jo toista vuotta peräkkäin listaamattomien sarjan parhaana. SATO toteutti kertomuksensa ensi kertaa verkkoon. Tuomariston mielestä SATOn kertomus on laadukas kokonaisuus jossa nousee erityisesti esille yrityksen tapa kuvata toimintaympäristöään. Kertomus viestii strategiasta hyvin. ”Mullistamme asumisen” on kuvattu kiinnostavalla tavalla ja avattu useammasta näkökulmasta. Kasvu liiketoimintojen ytimessä nojaa talouden ja talousalueiden kasvuun, joita on kuvattu syväluotaavasti. Myös haasteet tuodaan avoimesti esiin, mikä herättää luottamusta. Vastuullisuuden esittäminen osana SATOn kertomusta on vakuuttava.

SATOn vuosikertomus

Kunniamaininnat

Tuomaristo jakoi lisäksi kunniamaininnat seuraaville vuosikertomuksille:

  • SATO Oyj – Tarkkaan harkittu kiehtova valokuvakerronta
  • SSAB – Kansainvälisen tason tarkkuus ja läpinäkyvyys faktojen raportoinnissa
  • Caruna – Varmalla brändinhallinnalla rakennettu toimiva ja tyylikäs vuosikertomuskokonaisuus
  • Wärtsilä – Tasaisen vahva, laadukas sijoittajaviestintä

Arvion tavoitteena avoimen, laadukkaan tavoitteellisen viestinnän edistäminen

Suomen suurimman viestintäammattilaisten järjestön ProComin järjestämä Vuosikertomusarvion tavoitteena on edistää yritysten ja yhteisöjen avointa ja tavoitteellista viestintää ja lisätä viestinnän laatuun kohdistuvaa yleistä mielenkiintoa. Raadilta saatu palaute ja arvosana toimivat monille myös viestinnän mittarina ja palkitsemisen kriteerinä. Tavoitteena on tarjota osallistujille ulkopuolinen ja riippumaton näkemys yhteisön vuosikertomuksesta osana yrityskuvaa sekä tarjota ajatuksia tulevaisuuden kehitystyöhön.

Vuosikertomuksia arvioivat tänä vuonna Hankenin laskentatoimen ja tilinpäätösinformaation professori Minna Martikainen, toimittaja-yrittäjä Risto Pennanen, Älytiedote, sekä Hahmo Design Oy:n perustaja, luova johtaja Pekka Piippo.

 

Lisätietoja:

Laura Kaustinen, johtaja, koulutus ja kehittäminen, ProCom

Puh. 0400 757228

laura.kaustinen@procom.fi

Kommentoi