Viestintäalalle päivitetyt eettiset ohjeet

Keväällä 2015 perustetun Viestinnän eettisen neuvottelukunnan (VEN) valmistelemat ja ProCom ry:n ja Viesti ry:n hallitusten hyväksymät Viestinnän eettiset ohjeet julkistettiin 4.9.2015 aamuseminaarissa, jossa tutkijat pohtivat laajasti läpinäkyvän viestinnän teemaa.

Ohjeet nojaavat viestintäalan koodeihin, joita on päivitetty omaan aikaan soveltuviksi 60-luvulta lähtien. Ensimmäistä kertaa alan ohjeet ovat syntyneet yhteistyössä eri järjestöjen kanssa. Aiemmat ohjeet ovat olleet ProCom ry:n ja alan akateemisten vaikuttajien työtä.

Viestinnän toimiala on voimakkaassa muutoksessa, joten alan käytännötkin muokkautuvat kehityksen mukana. Uusittuja ohjeita on mahdollista kommentoida sekä ProComin että Viestin verkkosivuilla.

– Päivitetyissä ohjeissa keskeistä on ollut saattaa säännöt selkeään muotoon siten, että niissä on huomioitu viimeaikaiset ilmiöt ja muutostrendit. Ohjeiden on tarkoitus olla viestijöiden työn tukena tilanteissa, jotka aiheuttavat viestijöissä epävarmuutta, VENin puheenjohtaja Elisa Juholin sanoo.

VENin kokoonpanoa tarkistetaan uudelleen vuoden lopussa.

– Viestintäalan järjestöjä on useita maassamme. Pidämme tärkeänä, että alan eettisiä kysymyksiä tarkastellaan saman pöydän ääressä alan keskeisten vaikuttajien kanssa, toteaa Juholin.

VENiin kuuluvat vuonna 2015 seuraavat jäsenet: dosentti Elisa Juholin (pj), professori Leif Åberg, HY:n tutkija, FT Henrik Rydenfelt, Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola, Asianajajaliiton viestintäjohtaja Janne Laukkanen, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Pia Valtonen, Tieteen tietotekniikan keskuksen (CSC) tiedottaja Heta Koski ja ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

Päivitetyt eettiset ohjeet ovat esittelyssä ensimmäistä kertaa ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n viestinnän kausikirja ProComma Academic 2015 julkistamistilaisuuden yhteydessä. Tämä tilaisuus on tarkoitettu tutkijoille, medialle ja etiikkaan perehtyneille viestijöille.

Yksi kommentti artikkeliin “Viestintäalalle päivitetyt eettiset ohjeet”

  1. Jarkko Erkko Untamo Suominen

    Kommentointini lähtee HS Mielipiteestänne, jossa mainitaan että kovat ajat koettelevat vuoropuhelun etiikkaa sekä aidon vuoropuhelun tarkoitus ei ole keskustelun "voittaminen". Yleisesti sanottuna tuo edellinen sitaatti (oli otsikkona) on totta vain puoliksi, siksi että etiikka sanan merkitys on epäselvä lauseessa, jossa kovat ajat koettelevat, joka taas johtuu epäeettisyydestä, jota taas politiikkamme on synnyttänyt. Jälkimmäinen sitaatti taas kertoo voitosta, ja siten kilpailusta, jota politiikkamme harjoittaa etupiirien etuja ajaessaan. Näin voidaan vuoropuhelu jakaa kahteen tyyppiin, eettiseen ja poliittiseen ja poliittinen vuoropuhelu on sitä "eettisempi", riippuen siitä miten paljon puhujien joukossa on eettisyyden ymmärrystä. Jotta minun kirjoitukseni ymmärrettäisiin niin esitän näkemykseni etiikasta. Etiikka on äärimmäisen yksinkertainen asia, joka on ohitettu täysin kulttuuristamme ja länsimaiset suuret ajattelijat ovat ohittaneet täysin ellei jopa peittäneet poliittisen liberalismin "esoteerisen" verhon taakse. Etiikka käsittelee filosofiassa oikeasta ja moralismi taas oikeasta ja väärästä ja nähdäkseni vain väärästä eli mikä on väärä eli moralisoidaan, mutta ohitetaan etiikka mikä on oikea. Etiikkani mukaan oikea on rauha ja rauha on turva ja vapaus. Konkreettisesti ne käsittävät ihmisen tunnetta, olotilaa ympäristöineen. Miten eettisyys näkyy tai liitetään vuoropuheluun. Niin näkemykseni se tapahtuu rauhassa ja rauhaa kunnioittaen. Rauhallinen käyttäytyminen on sivistystä ja rauhan rikkominen on sivistymättömyyttä. Se taas on rauhan rikkomista monin eri tavoin rikkomalla yleisesti rauhaa kun ei osata kunnioittaa turvaa ja vapautta suoraan eikä välillisesti poliittisissa vuoropuheissa, jossa kilpaillaan etuja ajettaessa kilpailemalla asiattomasti väittelemällä (asiaton vuoropuhelun tyhjäkäynti), riitelemällä ja äärimmäisesti sanottuna käydään käsiksi sotimaan. Tässä lienee selvitettynä näkemykseni sivistynyt vuoropuhelu, jossa kunnioitetaan rauhaa ja sivistymätön, poliittinen vuoropuhelu, jossa ei kunnioiteta rauhaa vaan rahaa. Sivistymättömyys on vain tietämättömyyttä, ymmärtämättömyyttä, eli typeryyttä, joka on vain rauhaa tuhoavaa. Tämä oli vuoropuheluni "teoreettinen" osio. Käytännössä Viestinnän ammattilaiset ovat laatineet ihan hyvän eettisen ohjeistuksen muutta jos otatte ohjeistukseni huomioon niin voitte tehdä kaksi ohjeistusta eettiset ohjeet ja poliittiset ohjeet ohjeeksi jokaiselle vuoropuhelijalle analysoida koska puhuu totta kaikkien rauhan puolesta vai milloin tulee puhuttua vain politiikkaa jopa vääryyksiä toisten etujen tukemiseksi. Ohje osiossanne Rehellisyys on hyviä huomioita: erottaa näkemykset ja mielipiteet tosiasioita koskevista väitteistä -tähän kun lisätään etiikka, joka on totuus erottaa rauha vääryyksistään ei esitä virheellisiksi tietämiään väitteitä -voihaan sitä esittää ja keskustell muiden kanssa läpinäkyvästi virheistä, joka vain viisastuttaa ei esitä tosiakaan väitteitä tavalla, joka antaa harhaanjohtavan kuvan -tätä minä en ymmärrä, tämä tarkoittaa vain että älä petä muita harhauttamalla korjaa virheelliseksi osoittautuneen väitteen -virheellinen väite on se joka rikkoo rauhan, ei muuta, asia joka rikkoo toisen turvaa ja vapautta suoraan tai välillisesti Luotettavuus osio on pelkkää poliittista ohjeistusta. Siinä puhutaan eturistiriidoista, joka on vain poliittinen ristiriita mutta eettiseksi muutettuna se ristiriita käsittelee vain yksilön turvaa ja vapautta "etuna" ja vastapuoli on mainitun edun rikkoja. Arvostus osion eettinen "muoto" on nostaa yleisen arvojen johtamiseksi rauhan arvo, eli jokaisessa "arvossa" käsitellään turvan ja vapauden arvoina mukaisesti. Muutetaan arvostukset eettisyyden mukaisesti eikä poliittisen ohjauksen mukaiseksi "Avoimuudesta, tulisi olla avoin rauhaa tukien ja rauhoittaen ja politiikot pidättäytykööt sivistymättömyydestä."

    Vastaa tähän

Kommentoi