Viestinnän eettinen neuvottelukunta

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan omat verkkosivut osoitteessa www.ven.fi >>

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla. Neuvottelukunnan taustayhteisöt sitoutuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Taustayhteisöt

Tehtävät

Neuvottelukunta vastaa Viestinnän eettisten ohjeiden sisällöstä ja ajantasaisuudesta. Neuvottelukunnan taustayhteisöt sitoutuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin sekä edistävät niitä jäsentensä toiminnassa.

Kannanotoissaan neuvottelukunta arvioi yleisellä tasolla viestintäalalla esiintyvien toimintatapojen eettistä kestävyyttä. Neuvottelukunta ei ota kantaa siihen, onko joku yksilö tai yhteisö toiminut kuvatulla tavalla. Neuvottelukunnan kannanotot perustuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Neuvottelukunta pitää yllä keskustelua viestintäalan etiikasta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja voi esittää ajankohtaista keskustelunaihetta koskevia kommentteja ja arvioita muita jäseniä kuultuaan.

Neuvottelukunta esittää viestintäalaa koskevia suosituksia sekä antaa neuvoa taustayhteisöjen hallituksille. Neuvottelukunta ei harjoita liiketoimintaa.

Työnsä pohjaksi neuvottelukunta ottaa vastaan tietoja ja kysymyksiä taustayhteisöjensä jäseniltä sekä tietoja yleisöltä. Neuvottelukunta ottaa kantaa ja vastaa kysymyksiin harkintansa mukaan.

Jäsenet

Neuvottelukuntaan kuuluu 8–10 varsinaista jäsentä, jotka neuvottelukunta valitsee.

Kunkin taustayhteisön esityksestä valitaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen. Muut jäsenet edustavat viestintäalan sekä neuvottelukunnan toiminnan kannalta merkityksellisten alojen tutkimusta, koulutusta ja asiantuntemusta.

Neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ja toimikausia on korkeintaan kaksi. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan jäsenet 2018–2020

 

Henrik Rydenfelt, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto (puheenjohtaja)

FT Henrik Rydenfelt on tutkijatohtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat etiikan luonne tieteenä, arvopluralismi, pragmatistinen filosofia sekä demokratian tiedolliset arvot. Rydenfelt on tutkinut viestinnän, median ja sosiaalisen median etiikkaa. Hänen blogisivustonsa on osoitteessa http://etiikka.fi.

Janne Laukkanen, viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaava johtaja, Suomen Lakimiesliitto (varapuheenjohtaja)

OTM, YTM Janne Laukkanen on kiinnostunut juridiikasta ja viestinnästä – sekä eri toimialojen eettisestä sääntelystä. Helmikuusta 2018 alkaen hän toimii viestinnästä ja vaikuttamisesta vastaavana johtajana Suomen Lakimiesliitossa.  Aiemmin Laukkanen on työskennellyt Asianajajaliitossa viestintä- ja kehityspäällikkönä sekä tutkijana ja toimittajana. Hän on ollut mukana myös Julkisen Sanan Neuvoston toiminnassa, ja on tällä hetkellä ProComin hallituksen jäsen.

Kaisa Lipponen, viestintäjohtaja, Neste 

Kaisa Lipponen on Nesteen viestintäjohtaja ja ProComin hallituksen jäsen. Hänellä on yli kymmenen vuoden kokemus erilaisista yritysviestinnän tehtävistä sekä viestintäkonsulttina että yritysviestijänä. Lipponen on kiinnostunut muun muassa viestinnän ja markkinoinnin integraatiosta sekä vaikuttamisesta sosiaalisessa mediassa.

Siina Repo, toiminnanjohtaja, Viesti ry 

YM, HM Siina Repo on viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja. VENin jäsenyyden lisäksi hän on Opetushallituksen nimeämän viestinnän alan koulutustoimikunnan jäsen. Repo on toiminut Elinkeinoelämän valtuuskunnassa projektipäällikkönä sekä Porin kaupungin viestintäpäällikkönä. Hän on työskennellyt myös MTV:n ja Ylen toimittajana sekä radiouutisten ankkurina.

Sari-Liia Tonttila, vanhempi neuvonantaja ja omistaja, Ahjo 

YTM Sari-Liia Tonttila on viestintätoimisto Ahjon vanhempi neuvonantaja ja omistaja sekä MTL Viestintätoimistot puheenjohtaja ja International Communications Consultancy Organisationin hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut mm. toimittajana Yleisradiossa. Tonttila on ollut mukana MTL Viestintätoimistojen eettisten ohjeiden päivitystyössä ja vaikuttajaviestinnän eli lobbauksen uusien eettisten ohjeiden laatimisessa.

Anna-Leea Hyry, viestintäsuunnittelija, Tampereen kaupunki 

YTM Anna-Leea Hyry työskentelee Tampereen kaupungin konserniohjauksessa viestintäpäällikkönä. Työkenttään kuuluvat erityisesti kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvät asiat. Tätä ennen Hyry toimitti Ylen tv-kanavilla kulttuuri-, opetus ja asiaohjelmia ja työskenteli sanomalehtien toimituksissa.

Karoliina Nivari, kehittämisknsultti, Kirkkopalvelut ry

VTT Karoliina Nivari on Kirkkopalvelut ry:n kehittämiskonsultti, jolla on pitkä kokemus viestinnän tutkimuksesta, konsultoinnista ja koulutuksesta. Hän on julkaissut käsikirjoja ja tutkimusartikkeleita viestinnästä ja vastuullisuudesta ja väitellyt yritysten yhteiskuntavastuun viestimisestä. Aiemmin Nivari on työskennellyt organisaatioviestinnän tutkijana ja opettajana Helsingin yliopistossa ja University of Technology Sydneyssä. Hänellä on myös kymmenen vuotta tiedottajan ja toimittajan työkokemusta (Helsingin kaupunki, Ilta-Sanomat, A-lehdet). Nivari on Kirkon viestinnän neuvottelukunnan jäsen.

Ulrika Romantschuk, SVP, Communication & Branding, Fazer Group

Mats Bergman, varajohtaja ja yliopistotutkija, Helsingin yliopiston tutkijakollegium

Mats Bergman toimii varajohtajana ja yliopistotutkijana Helsingin yliopiston tutkijakollegiumissa. Hänen tutkimusalueisiinsa kuuluvat pragmatistinen filosofia ja yhteiskuntateoria, filosofinen merkkiteoria sekä viestinnän etiikka. Bergman on aiemmin työskennellyt Suomen Akatemian tutkijatohtorina ja akatemiatutkijana, mediakulttuurin yliopettajana AMK Arcadassa sekä Viestinnän yliopistolehtorina Helsingin yliopistossa.

Heta Koski, tiedottaja, CSC  Tieteen tietotekniikan keskus Oy (varajäsen)

FM Heta Koski työskentelee tiedottajana ja yhteisöviestintätiimin vetäjänä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä Espoossa. Pohjakoulutukseltaan Koski on puheviestinnän maisteri. Vuodesta 2014 alkaen Koski on toiminut viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n hallituksessa ja 1.1.2016 alkaen yhdistyksen puheenjohtajana. (Viestin edustaja)

Veera Heinonen, viestintäjohtaja, Sitra (varajäsen)

Sari-Leena Lund, viestintäpäällikkö, Hyvinkään kaupunki (varajäsen)

YM Sari-Leena Lund toimii Hyvinkään kaupungilla viestintäpäällikkönä sekä Julkisen alan tiedottajat ry:n hallituksen puheenjohtajan. Lundin erityisalaa on kriisiviestintä ja hän vastaa oman toimen ohella kaupungin varautumisasioista ja toimii johtokeskuksen päällikkönä (JATin edustaja).

Median yhteydenotot:
VENin puheenjohtaja, tutkijatohtori Henrik Rydenfelt
henrik.rydenfelt@helsinki.fi, puh. 040 758 6531

Tutustu Viestinnän eettisiin ohjeisiin >>

Lue uutinen VEN:n perustamisesta >>

venin taustayhteisöt

 

Kuvassa: Heta Koski, Janne Laukkanen, Siina Repo, Elina Melgin, Päivi Sihvola, Anna-Leea Hyry, Elisa Juholin, Henrik Rydenfelt ja Sari-Liia Tonttila. (c) Jyrki Komulainen.