ProComin ja alan historiaa

Ammattimaisen viestinnän kehitys sai merkittävän sysäyksen Suomessa sota-ajan propagandasta 1930-luvun lopulla. Rauhan tultua pioneerityötä tehneet propagandistit ja tiedottajat siirtyivät julkisen hallinnon ja liike-elämän palvelukseen. Vuonna 1947 joukko tiedottajia perusti yhdistyksen nimeltä Tiedotusmiehet ry, jota pidetään ProComin esi-isänä. Tiedotusmiehet ry on yksi alansa vanhimpia järjestöjä Euroopassa.

Tiedottamisen rinnalla alkoi levitä PR:n (Public Relations) käsite 1950-luvulla. Tiedotus- ja suhdetoimintamiesten määrä kasvoi samaan tahtiin, kun talous elpyi. Erityinen organisaatioiden viestintävalmiuksia antava koulutus käynnistyi maassa vasta 1970-luvun lopulla, mutta sitä ennen PR oppia haettiin Yhdysvalloista, Englannista ja Saksasta.

PR sai 1960-luvulla Suomessa huonohkon kaiun ja sitä alettiin vierastaa, vaikka se kansainvälisesti on aina ollut arvostettu nimike kertomaan alan ammattilaisten työstä. Suomessa levisi sen rinnalla neutraalimpi yhteisöviestinnän käsite.

Alan ammattilaisten työsarka on laajentunut lehtien ja tiedotteiden teosta markkinointi-, sijoittaja- ja verkkoviestinnän sekä brändin ja maineen hallintaan. Viestinnästä on tullut keskeinen osa organisaatioiden johtamista ja päivittäistä toimintaa. 2010-luvulle tultaessa yhteisöviestintää ja sen eri osaalueita päätyönään tekeviä oli Suomessa arviolta 4000.

Kirja: Vuosisata suhdetoimintaa

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry nimesi vuonna 2010 työryhmän, jolle annettiin tehtäväksi koota katsaus suomalaisen suhdetoiminnan kehitykseen. Syntyi Vuosisata suhdetoimintaa-kirja (2012), jonka luvut ovat saatavilla kansikuvaa klikkaamalla. Kirjan luvuista löytyy seikkaperäinen tarina viestinnän ja PR:n historiaan Suomessa.