Tutustu muihin verkostoihin ja toimijoihin!

FIBS yritysvastuuverkosto

Vuonna 2000 perustettu FIBS on riippumaton ja voittoa tavoittelematon yritysvastuuverkosto, joka auttaa yrityksiä löytämään kilpailuetua vastuullisuudesta. www.fibsry.fi

Grafia ry

Grafia ry on visuaalisen viestinnän suunnittelijoiden järjestö, joka edistää suomalaisen visuaalisen viestinnän arvostusta sekä jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia ja taloudellisia etuja. www.grafia.fi

Julkisen alan tiedottajat (JAT) ry

JAT ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kokoaa yhteen valtion, kuntien ja kolmannen sektorin viestinnästä vastaavat tai viestintää työkseen tekevät ihmiset. JAT on poliittisesti sitoutumaton, jäsenkuntansa koulutus- ja vapaa-ajan toimintaa kehittävä yhdistys. www.jat.fi

Mainostajien Liitto

Mainostajien Liitto on valtakunnallinen, mainontaa ostavien yritysten ja yhteisöjen edunvalvoja. Jäsenyritykset edustavat kauppaa, teollisuutta, palvelualoja sekä julkisyhteisöjä. www.mainostajat.fi

Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry

MTL on markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijayritysten etujärjestö. MTL jäsenyrityksiä ovat mainostoimistot, mediatoimistot, viestintätoimistot, digitoimistot sekä tapahtumatoimistot. www.mtl.fi

MARK Suomen Markkinointiliitto r.y.

MARK on markkinoinnin ammattilaisten kohtaamispaikka. MARK:in tavoitteena on kehittää ja parantaa suomalaista markkinointiosaamista sekä lisätä tietämystä markkinoinnista ja sen merkityksestä kokonaisuudessaan. www.mark.fi

Suomen Journalistiliitto – Finlands Journalistförbund ry

Suomen Journalistiliitto on lehtien, radion, television, kustannusalan ja monimuotoisten uusien viestintäyhteisöjen toimituksellisen henkilöstön järjestö. Liitto journalistien ja journalismin etujen valvoja. www.journalistiliitto.fi

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry

Viesti ry on tiedotus- ja viestintäalan asiantuntijoiden ammattijärjestö, joka tarjoaa jäsenilleen työsuhdetukea ja ansiosidonnaisen työttömyysturvan. www.viesti.fi

Viestinnän keskusliitto VKL

Viestinnän Keskusliitto toimii ensisijaisesti painetun viestinnän ja graafisen teollisuuden työnantajajärjestönä tärkeänä tehtävänään vaikuttaa alan lainsäädäntöön ja normiston soveltamiseen. www.vkl.fi