VEN: Toimeksiantosuhde olisi pitänyt tuoda julki

Viestintäalalle keväällä 2015 perustettu Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN julkaisee ensimmäisen kannanottonsa, joka liittyy sosiaalisen median käytäntöön. VEN on päivittänyt ja julkaissut viestinnän eettiset ohjeet ja neuvottelukunnalle voi nyt lähettää kysymyksiä viestinnän eettisyydestä tai tapauksia arvioitavaksi. VEN nostaa myös itse havaitsemiaan tapauksia käsiteltäväksi.

VEN on pohtinut ensimmäisessä kannanotossaan kahta esimerkkitapausta, joissa tarkastellaan viestinnän ammattilaisten viestejä sosiaalisessa mediassa ilman asianomaisten olennaisten sidonnaisuuksien ja intressien julki tuomista.

Sosiaalisen median haasteena on rajallinen ja lyhyt viestintä. Tulisiko siis työ- ja asiakassidonnaisuudet käydä ilmi myös esimerkiksi Twitter-viestinnässä? VEN suosittelee sidonnaisuuden esiin tuomista sosiaalisen median profiilissa.

Tarkastelluissa esimerkkitapauksissa VEN olettaa, että ilman toimeksiantosuhdetta viestinnän ammattilainen ei olisi viestinyt kuvatulla tavalla. Sidonnaisuus on näin ollut viestin sisällön arvioinnin kannalta olennainen. VEN toteaa, että esimerkeissä toimintatapa ei ole viestinnän eettisten ohjeiden mukaista.

VENin kannanotot perustuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin. Neuvottelukunnan periaate on ottaa kantaa esimerkkitapausten esiin tuomiin toimintatapoihin ja eettisiin kysymyksiin. VEN ei voi ottaa kantaa siihen, onko joku toiminut esimerkeissä kuvatulla tavalla. VEN ei tee yksilöitä tai yhteisöjä sitovia ratkaisuja vaan arvioi kannanotossaan toimintatavan eettistä kestävyyttä.

Kannanotto kokonaisuudessaan: VEN 2015/1 Asiakasta tai asiakkaan kilpailijaa koskevat viestit ilman asiakkuuden esiintuomista

Lisätiedot:

Elina Melgin, toimitusjohtaja, ProCom, puh. (09) 135 7775
Elisa Juholin, puheenjohtaja, puh. 040 069 7585

Kommentoi