Viestintäpäällikkö sekä kaksi viestinnän suunnittelijaa, Tulli

Sijainti: Helsinki

Haku päättyy: Viestintäpäällikkö 16.9. ja viestintäsuunnittelijat 23.9.

Lisätietoja: Mika Parkkonen, p. 040 332 8893

Julkaistu: 04.09.2020

Kirjoittanut:

Katso kaikki työpaikat

Tulli edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden, tarjoaa asiakaslähtöisiä palveluita sekä suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia. Tulli kantaa tehokkaasti tullit ja tullin luonteiset maksut, väylämaksut sekä muita maahantuonnin veroja ja maksuja. Lisäksi Tulli laatii viralliset ulkomaankauppatilastot Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

Tulli on valtiovarainministeriön tulosohjaama virasto, joka toimii yhteistyössä elinkeinoelämän sekä kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten kanssa. Viraston palveluksessa on noin 1 900 henkilöä. Suomen Tulli on osa Euroopan unionin tullijärjestelmää.

Tullin viestintä hakee kolmea viestinnän ammattilaista; viestintäpäällikköä ja viestintäsuunnittelijoita sidosryhmä- ja asiakasviestintään sekä brändiviestintään.

Viestinnässä vastaamme Tullin strategian mukaisesta mediaviestinnästä, verkkoviestinnästä, visuaalisesta ilmeestä, yhteisökuvan monipuolistamisesta ja maineenhallinnasta eri kanavissa. Meidän tehtävänämme on antaa oikea kuva Tullin toiminnasta ja palveluista, ylläpitää Tullin arvostusta suuren yleisön ja sidosryhmien keskuudessa sekä helpottaa henkilö- ja yritysasiakkaiden asiointia Tullin kanssa. Tehtävämme on myös kehittää sisäistä tiedonkulkua ja henkilöstön viestintävalmiuksia. Tullin viestintä jakaantuu kolmeen ryhmään, jotka ovat Sisällöt ja ilme, Verkkopalvelut ja Käännöspalvelut. Tullin viestinnässä työskentelee noin 30 ihmistä.

Viestintäpäällikkö vastaa Tullin viestinnän suunnittelusta, organisoinnista, kehittämisestä ja sidosryhmäsuhteista sekä toiminnan tuloksellisuuden arvioinnista ja seurannasta yhdessä verkkoviestintäpäällikön kanssa. Lisäksi hän toimii sisällöt ja ilme –ryhmän esimiehenä 7–9 asiantuntijalle.

Sidosryhmä-ja asiakasviestinnän suunnittelija vastaa sidosryhmille suunnatun viestinnän suunnittelusta ja toteutuksesta eri kanavissa, kuten uutiskirjeissä ja sosiaalisessa mediassa, sekä sidosryhmäviestintään liittyvien projektien koordinoinnista.

Brändiviestinnän suunnittelija vastaa Tullin brändin rakentamisesta viestinnän keinoin. Tehtäviin kuuluu sisältöjen ja tapahtumien suunnittelu ja toteutus, vastuullisuusviestintä sekä Tullin työnantajamielikuvaan kehittäminen henkilöstöhallinnon kumppanina.

Viestintäpäällikön hakuaika päättyy 16.9.2020 ja viestintäsuunnittelijoiden hakuaika 23.9.2020. Katso tarkemmat tiedot tehtävistä osoitteesta https://tulli.fi/tietoa-tullista/rekry/avoimet-tyopaikat.