Viestintäpäällikkö, Itä-Uudenmaan poliisilaitos

Sijainti: Vantaa

Haku päättyy: 3.8.2018 klo 16.15
ID: 26-927-2018

Lisätietoja: Poliisipäällikkö Kari Rantala, puh. 0295 413500

Julkaistu: 04.07.2018

Kirjoittanut:

Katso kaikki työpaikat

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen alueella sijaitsee 15 kuntaa Vantaalta Mäntsälään ja Nurmijärveltä Loviisaan.
Pääpoliisiasema sijaitsee Vantaan Tikkurilassa. Lisäksi poliisiasemia on Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Loviisassa, Nurmijärvellä ja Porvoossa sekä palvelupiste Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen tehtävänä on muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito sekä rikosten
esitutkinta ja syyteharkintaan saattaminen omalla alueellaan. Poliisilaitoksen alueella on paljon erilaisia liikenteellisiä erityispiirteitä kuten neljä vilkasta valtaväylää sekä maan suurin lentoasema, Helsinki-Vantaa. Lisäksi poliisilaitoksen alueella sijaitsevat Suomen suurimmat logistiikkakeskukset, Kilpilahden öljynjalostamo ja Loviisan ydinvoimala. Poliisilaitoksen alueella asuu n. 520 000 asukasta.

Poliisipalveluiden lisäksi Itä-Uudenmaan poliisilaitos tarjoaa kansalaisille lupapalveluita seitsemässä toimipisteessä ja kahdessa yhteispalvelutoimipisteessä.

Poliisilaitoksessa työskentelee yli 850 henkilöä, joista poliiseja on yli 650. Toiminta-alueemme on kaksikielinen, enemmistön kielenä on suomi. Poliisipäällikkönä toimii Kari Rantala.

Itä-Uudenmaan poliisilaitoksessa on avoinna viestintäpäällikön (40.15) virka.


Tehtävän kuvaus

Viestintä on osa poliisilaitoksen tehtävien menestyksellistä hoitamista. Viestintäpäällikön tehtävänä on johtaa ja kehittää poliisilaitoksen kokonaisviestintää viestintämyönteisessä organisaatiossa. Viestintäpäällikkö työskentelee tiiviissä yhteistyössä poliisipäällikön ja poliisilaitoksen johdon kanssa, konsultoiden ja tukien heitä viestinnässään. Viestintäpäällikkö edustaa Itä-Uudenmaan poliisilaitosta poliisin yhteistyöverkostoissa ja on johtoryhmän jäsen. Viestintäpäällikkö johtaa viestintätiimiä, joka sijoittuu suoraan poliisipäällikön alaisuuteen. Viestintäpäällikkö raportoi poliisipäällikölle.

Haemme nyt tehokkaaseen viestintätiimiimme vahvaa viestinnän ammattilaista, joka hallitsee ja organisoi monimutkaisia asiakokonaisuuksia, ja jolla on vahva näkemys strategisesta viestinnästä ja viestinnän kehittämisestä. Hakemamme henkilö on yhteistyökykyinen ja esiintymistaitoinen ja osaa innostaa ihmisiä. Valittavalla henkilöllä on myös näkemystä sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnästä ja kokemusta mediasuhteiden hoitamisesta ja mediaseurannasta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset
Virkaan ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme
Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamisella antaa tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto, johon on sisältynyt viestinnän opintoja. Hakijalta odotamme johtamis- ja kehittämiskokemusta sekä näkemystä sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnästä ja kokemusta mediasuhteiden hoitamisesta.

Strategisen viestinnän osaaminen sekä viestinnän kehittäminen katsotaan hakijalle eduksi. Arvostamme yhteistyötaitoja ja kykyä sekä itsenäiseen työskentelyyn että tiimityöhön.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyökykyä poliisilaitoksen sisällä sekä muiden poliisilaitosten ja viranomaisten kanssa. Poliisilaitoksen alueella toimii kansainvälinen lentoasema, jonka vuoksi viestintäpäälliköltä odotetaan kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä.

Työssä tarvittava kielitaito
Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tehtävän tiedot
Tehtävän kesto: Vakinainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 3.9.2018
Virka pyritään täyttämään 3.9.2018 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävässä voidaan noudattaa 6 kk koeaikaa.
Virka on viraston yhteinen.

Tehtävän hakemista koskevat tiedot
Hae viimeistään: 3.8.2018 16:15
ID: 26-927-2018
Sähköiset hakemukset:

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa
että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Itä-Uudenmaan poliisilaitos
Kielotie 21
01300 Vantaa

Palkkaukseen liittyvät tiedot
Poliisin palkkausjärjestelmän mukainen palkkaus. Vaativuustason 40.15 peruspalkka on 3649,35 €/kk, jonka lisäksi
maksetaan henkilökohtaiseen työsuoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 32 % ja mahdollista kokemusosaa
enintään 0 – 14 % peruspalkasta.

Lisätietoja tehtävästä
Kari Rantala
Poliisipäällikkö
puh. 0295 413500

Toimipiste
Vantaan pääpoliisiasema
Kielotie 21
01300 Vantaa

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Katso hakuilmoitus valtiolle.fi -sivustolta