Viestintäasiantuntija, Valtiovarainministeriö

Tehtävän kesto / Anställningsform: Määräaikainen / Visstidsanställning

Työaika / Omfattning:  Virastotyöaika / Arbetstid vid ämbetsverk

Tehtävä alkaa / Tillträde:   1.1.2021

Määräaikainen, päättyy / Tidsbegränsad till:   31.12.2022

Sijainti: Helsinki / Helsingfors

Haku päättyy / Ansök senast : 29.10. klo 14:00

Lisätietoja / Kontakt: Johanna Vesikallio, 040 722 4092, johanna.vesikallio@vm.fi

 

Julkaistu: 14.10.2020

Kirjoittanut:

Katso kaikki työpaikat

Valtiovarainministeriössä (VM) teet merkityksellistä asiantuntijatyötä julkishallinnon näköalapaikalla. Valtiovarainministeriö on talouden, julkisen hallinnon ja toimintatapojen vahva uudistaja, ohjaaja ja toimintaedellytysten luoja. Laaja toimialueemme ja kansainväliset verkostomme tarjoavat uramahdollisuuksia ja hyvät edellytykset ammatilliseen kehittymiseen. Arvostamme ihmisiä, joita yhdistää halu kehittyä, kyky luoda uutta sekä tahto menestyä tulevaisuuden haasteissa. Meidät tunnetaan osaamisestamme.

Valtiovarainministeriössä on haettavana viestintäasiantuntijan määräaikainen virkasuhde.
Viestintäasiantuntijan määräaikainen virkasuhde on sijoitettu julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekniselle osastolle (JulkICT). Viestintäasiantuntija työskentelee ministeriön viestintäyksikössä ja JulkICT-osastolla. Virkasuhde täytetään 1.1.2021-31.12.2022 tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuuden perusteena on työn luonne. Virkasuhteeseen voi liittyä kuuden kuukauden koeaika.

Viestinnällä tuetaan valtiovarainministeriön tehtävien menestyksellistä hoitamista. Viestintäyksikkö johtaa ja kehittää ministeriön kokonaisviestintää. Haemme tehokkaaseen työyhteisöön monipuolista viestinnän ammattilaista, joka on yhteistyö- ja analysointikykyinen sekä pystyy vastuulliseen, itsenäiseen työskentelyyn nopeatempoisessa työympäristössä. Hahmotat kokonaisuuksia mutta olet myös tarkka yksityiskohdista. Sinulla on luovuutta nähdä uusia mahdollisuuksia ja halua jatkuvasti kehittyä työssäsi.

Viestintäasiantuntija suunnittelee, toteuttaa, kehittää ja mittaa viestintää. Hän laatii viestintäsuunnitelmia, ylläpitää verkkosivuja, järjestää tiedotustilaisuuksia, tekee sosiaalisen median sisältöjä sekä kirjoittaa ja editoi tiedotteita. Viestintäasiantuntija myös valmentaa virkamiehiä viestintään ja vetää viestinnän kehittämishankkeita. Valtiovarainministeriö ohjaa useita hallitusohjelman kehittämishankkeita, jotka toteuttavat digitalisaation ja tiedonhallinnan muutoksia. Viestintäasiantuntija osallistuu Digitalisaation edistämisen ohjelman, Digitaalisen henkilöllisyyden, kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n sekä Tiedon hyödyntämisen ja avaamisen hankkeiden viestintään. Lisäksi tehtäviin kuuluu ministeriön vastuulla olevien työryhmien ja neuvottelukuntien viestintää.

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Hakijalta odotamme

Parhaimmat valmiudet tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antaa soveltuva korkeakoulututkinto, johon on sisältynyt viestinnän opintoja. Eduksi katsotaan yhteiskunnan ja julkisen sektorin toiminnan tuntemus sekä kokemus hanke- ja projektiviestinnästä. Hakijalta toivotaan työkokemusta verkkoviestinnästä, sosiaalisesta mediasta ja visuaalisesta viestinnästä (infografiikat, valokuvaus, videokuvaus, kuvankäsittely). Yhteistyökyky, kyky omaksua nopeasti ja ratkaisuhakuisuus ovat tehtävässä menestymisen kannalta keskeisiä ominaisuuksia. Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen sekä hyvää ruotsin ja englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hae viimeistään:   29.10.2020 14:00

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID, joka on 28-995-2020. Hakemuksia ei palauteta.

Valtiovarainministeriö
PL 28
00023 Valtioneuvosto

Virkasuhteen palkkaus määräytyy ministeriön palkkausjärjestelmän vaativuustason 10 ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella (kokonaispalkka uuden henkilön aloittaessa on noin 4 051 – 4 138 euroa).

Lisätietoja tehtävästä antaa viestintäjohtaja Johanna Vesikallio, puh. 040 722 4092, johanna.vesikallio@vm.fi

Vid finansministeriet (FM) gör vi ett betydelsefullt sakkunnigarbete med inblick i den offentliga förvaltningen. Finansministeriet skapar verksamhetsbetingelser för ekonomin och den offentliga förvaltningen och är en stark reformator och ledare när det gäller dessa och deras verksamhet. Vårt omfattande verksamhetsområde och våra internationella nätverk erbjuder karriärmöjligheter och goda förutsättningar för yrkesmässig utveckling. Vi uppskattar människor som förenas av viljan att utvecklas, förmågan att skapa nytt samt viljan att klara framtida utmaningar. Vi är erkända för vår kompetens.

Finansministeriet utlyser ett tjänsteförhållande för viss tid som kommunikationsexpert.

Tjänsteförhållandet är placerat vid den offentliga förvaltningens informations- och kommunikationstekniska avdelning (OffICT). Som kommunikationsexpert arbetar du både för ministeriets kommunikationsenhet och för OffICT-avdelningen. Tjänsteförhållandet tillsätts för tiden 1.1.2021-31.12.2022 eller enligt överenskommelse. Orsak till tidsbegränsningen är arbetets art. Anställningen inleds med en prövotid på sex månader.

Kommunikationen stöder en framgångsrik skötsel av finansministeriets uppgifter. Kommunikationsenheten leder och utvecklar ministeriets övergripande kommunikation. Till vår effektiva arbetsgemenskap behövs nu ett mångsidigt kommunikationsproffs med goda färdigheter att samarbeta och analysera information samt förmåga att arbeta ansvarsfullt och självständigt i en arbetsmiljö med högt tempo. Du ska kunna hantera större helheter men också vara noga med detaljer. Du ska också vara kreativ och se nya möjligheter samt ha vilja att kontinuerligt utveckla dig i ditt arbete.

Din uppgift som kommunikationsexpert är att planera, genomföra, utveckla och mäta kommunikationen. Du ska utarbeta kommunikationsplaner, upprätthålla webbplatsen, ordna informationsmöten, skapa innehåll till sociala medier samt skriva och redigera pressmeddelanden. Du ska dessutom utbilda tjänstemän i kommunikationsfrågor och leda projekt för att utveckla kommunikationen. Finansministeriet styr flera utvecklingsprojekt som ingår i regeringsprogrammet och som syftar till att genomföra digitaliserings- och informationshanteringsreformer. Som kommunikationsexpert ska du delta i kommunikationen om programmet för främjande av digitalisering, projektet för digital identitet, det nationella programmet för artificiell intelligens AuroraAI och projektet för utnyttjande och öppnande av information. Till dina uppgifter hör också att informera om de arbetsgrupper och delegationer som ministeriet ansvarar för.

Kvalifikationer

En lämplig högskoleexamen som inkluderar studier i kommunikation ger de bästa förutsättningarna att sköta uppgiften med framgång. Kännedom om samhällets och den offentliga sektorns verksamhet samt erfarenhet av projektkommunikation är meriterande.
Vi önskar att du har arbetserfarenhet av uppgifter inom webbkommunikation, sociala medier och visuell kommunikation (infografik, fotografering, videofilmning, bildbehandling). Samarbetsförmåga, förmåga att snabbt ta till sig information samt ett lösningsorienterat arbetssätt är centrala egenskaper med tanke på framgång i uppgiften. I uppgiften behövs utmärkta kunskaper i finska och goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska och engelska.

Ansök senast: 2020-10-29 14:00

Du kan också söka den här arbetsplatsen genom att sända din ansökan till nedanstående adress. Arbetsuppgiftens arbetsnyckel skall nämnas både i ansökan och på kuvertet. Ansökningar returneras inte.Referensnummer: 28-995-2020

Lönen bestäms enligt kravnivå 10 i ministeriets lönesystem och den individuella prestationen (sammanlagd lön 4 051 – 4 138 euro i månaden).

Kontakt: Johanna Vesikallio, 040 722 4092, johanna.vesikallio@vm.fi