Viestintäasiantuntija, Turun yliopisto

Sijainti: Turku

Haku päättyy: 22.2.

Lisätietoja: Lippulaivan johtaja professori Jani Erola p. 040 512 5286, s-posti jani.erola(at)utu.fi ja viestintäjohtaja Anne Paasi p. 040 7354858, anne.paasi(at)utu.fi

Julkaistu: 08.02.2021

Kirjoittanut:

Katso kaikki työpaikat
Turun yliopistossa INVEST Tutkimuksen lippulaivassa on haettavana viestintäasiantuntijan tehtävä.

Etsimme viestinnän alan moniosaajaa ja luovaa sisällöntuottajaa. Työssä vaaditaan erittäin hyviä vuorovaikutustaitoja. Kehität oma-aloitteisesti sidosryhmäyhteistyötä sekä otat haltuun uusia sosiaalisen median kanavia. Haluat tehdä sen eteen työtä, että INVEST-lippulaivassa tuotettu tieto vaikuttaa laajasti yhteiskuntaan. Kohderyhminä ovat erityisesti lapsiperheet ja nuoret.

Tehtävä sisältää sekä viestintään että laajemmin vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä. Viestinnän osalta tehtäviin sisältyy erityisesti tutkimustiedon yleistajuistaminen monikanavaisesti. Vuorovaikutukseen liittyviä tehtäviä ovat erityisesti sidosryhmäyhteistyö media-alan ja tutkimuksen kohderyhminä olevien lapsiperheiden ja nuorten kanssa sekä erilaisten tapahtumien suunnitteluun, järjestelyihin ja viestintään liittyvät tehtävät.

INVEST (Inequalities, Interventions, and New Welfare State) -lippulaiva on yksi Suomen Akatemian rahoittamasta laajasta tutkimusekosysteemistä. Lippulaivoilla luodaan tulevaisuuden osaamista ja kestäviä ratkaisuja yhteiskunnan haasteisiin sekä edistetään taloudellista kasvua kehittämällä muun muassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia. INVEST edistää yhteiskunnan hyvinvointia sosiologisen, sosiaalipoliittisen, psykologisen ja lastenpsykiatrisen tutkimuksen keinoin ja sen alaisena toimii useita näihin teemoihin liittyviä tutkimushankkeita ja -ryhmiä. Ensimmäisten kahden vuoden aikana INVEST on kasvanut noin 200 tutkijan kansainväliseksi yhteisöksi ja sille on perustettu omat tohtori- ja maisteriohjelmat. INVESTin parissa työskentely on erinomainen näköalapaikka sille, miten Suomessa rakennetaan uudenlaista, korkeatasoista ja yhteiskunnallisesti vaikuttavaa tutkimuskokonaisuutta.

Tehtävä on määräaikainen ajalle 1.3.2021 – 31.7.2021. On mahdollista, että tehtävä jatkuu heinäkuun 2021 jälkeen. Työ alkaa sopimuksen mukaan, kuitenkin mahdollisimman pian.

Tehtävä sijoittuu organisatorisesti yliopiston viestintäyksikköön, mutta työnjohto on INVEST-lippulaivassa ja viestintäasiantuntija toimii osana INVESTin vaikuttavuustiimiä. Vaikuttavuustiimissä on tutkimuksen, vaikuttavuuden ja viestinnän osaajia.  Turun yliopiston viestintä toimii osana yliopiston yhteisiä palveluja ja vastaa yliopistotason sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Viestinnän tehtävänä on kehittää yliopiston yhteisökuvaa, medianäkyvyyttä ja yhteisiä viestinnän välineitä sekä avustaa yliopiston asiantuntijoita vaikuttavan tiedeviestinnän toteuttamisessa.

Tehtävien menestyksellinen hoitaminen edellyttää organisointitaitoja sekä joustavaa, kehittävää ja oma-aloitteista otetta työntekoon. Eduksi katsotaan soveltuva korkeakoulututkinto. Arvostamme kokemusta toimittajan työstä ja videoiden tekemisestä. Työkielinä tehtävässä ovat suomi ja englanti.

Tehtäväkohtainen palkkaus määräytyy yliopiston muun henkilöstön vaativuuskehikon tason 9 mukaisesti, jolloin tehtäväkohtainen palkanosa on 2967,98 € kuukaudessa. Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on vähintään 6 % ja enintään 50 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo, motivaatiokirje ja portfolio (pdf tai linkki). Hakemukset tulee jättää viimeistään maanantaina 22.2.2021 (klo 23:59) yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Ilmoitus ja sähköinen hakulomake löytyvät myös: utu.fi/tyopaikat

Lisätietoja tehtävistä antaa lippulaivan johtaja professori Jani Erola p. 040 512 5286, s-posti jani.erola(at)utu.fi ja viestintäjohtaja Anne Paasi p. 040 7354858, anne.paasi(at)utu.fi