Lue johtavien viestijöiden näkemyksiä alasta

Keväällä 2015 tehty tutkimus selvitti mm. viestintäammattilaisten näkemyksiä omasta työstään, viestinnän roolista nyt ja tulevaisuudessa.

Lue Johtavien viestijöiden 2015 -tutkimuksen tulokset >>