Viestintä- ja markkinointipäällikkö, Fortum

Sijainti: Espoo

Haku päättyy: 31.5.2020

Lisätietoja: Johanna Grönroos, puh. 040 080 5206 (tavoitettavissa ke 6.5. klo 15-16, ma 11.5. klo 16-17 ja ti 19.5. klo 16-17)

Julkaistu: 05.05.2020

Kirjoittanut:

Katso kaikki työpaikat

Fortumissa ajamme muutosta, jolla on merkitystä. Olemme johtava puhtaan energian yhtiö, joka kehittää ja tarjoaa asiakkailleen ratkaisuja liittyen sähköön, lämpöön, jäähdytykseen ja resurssitehokkuuden parantamiseen. Meillä työskentelee yli 8000 ammattilaista Pohjoismaissa, Baltian maissa, Venäjällä ja Intiassa, ja kulttuurimme pohjautuu avoimeen johtamiseen, jatkuvaan kehittymiseen sekä uteliaisuuteen uusia ratkaisuja kohtaan. Liity mukaan johtamaan muutosta puhtaamman maailman puolesta.

Generation-divisioona vastaa Fortumin sähköntuotannosta, tuotannon optimoinnista ja trading-toiminnasta Pohjoismaissa. Siihen kuuluvat ydinvoima-, vesivoima-, tuulituotanto, sähköntuotannon optimointi ja sähkökauppa, markkina-analyysi sekä ydinvoiman asiantuntijapalvelut.

Ilmastomuutoksen hillintä on yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista. Se vaatii luopumista fossiilisten polttoaineiden käytöstä ja siirtymistä puhtaaseen sähkönkäyttöön. Vesivoima on ollut keskeinen tekijä suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan syntymisessä. Sitä se on myös ilmastonmuutoksen hillinnässä. Myös vesivoima uusiutuvana ja päästöttömänä sähköntuotantomuotona on muutoksessa. Säätilalle alttiin tuuli- ja aurinkovoiman tuotannon lisääntyminen lisää sähköjärjestelmää tasapainottavan tuotannon tarvetta. Tässä korostuu vesivoiman merkitys. Samanaikaisesti vesivoimantuotannossa otetaan käyttöön myös uusia teknologisia innovaatioita, kuten vesivoimalaitosten yhteyteen rakennettuja sähköä varastoivia akkuja. Viestiminen vesivoiman tärkeydestä ja keskeisestä roolista sähköjärjestelmässä vaatii aktiivista vuoropuhelua vesivoimalaitosten naapureiden, päätöksentekijöiden, viranomaisten, median ja muiden sidosryhmien kanssa. Oletko oikea henkilö ottamaan viestintähaasteen vastaan?

 

VIESTINTÄ- JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKKÖ, MÄÄRÄAIKAINEN

Työnkuvasi

Työskentelet Generation-divisioonan viestinnässä, kiinteässä yhteistyössä ruotsalaisen vesivoiman viestinnästä vastaavan kollegasi kanssa. Lisäksi teet tiivistä yhteistyötä ydinvoiman, tuulivoiman ja tuotannon optimoinnin viestijöiden kanssa. Osallistut myös konserniviestinnän asiantuntijoiden vetämiin hankkeisiin.

Vastaat Suomessa vesivoiman viestintästrategian toteuttamisesta ja edistät viestinnällisin keinon vesivoiman toimintaedellytyksiä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Toteutat vesivoiman viestintähankkeita apunasi Hydron ympäristö- ja Asset Management -tiimin, sekä konsernin yhteiskuntasuhteiden ja kestävän kehityksen toimintojen asiantuntijat.

Pääpaino työssäsi on huolehtia vesivoiman paikallistason viestinnästä. Kanavina mediasuhteet, lehdistötiedotteet, sosiaalisen median kanavat, yhtiön verkkosivut sekä paikalliset yleisötilaisuudet ja valtakunnalliset päättäjätilaisuudet. Lisäksi tuet Nuclear Services ja Fortum Spring -liiketoimintoja markkinointimateriaalin suunnittelussa ja tuotannossa.

Tehtävä on vuoden määräaikaisuus.

 

Tarjoamme sinulle

Tarjoamme sinulle työympäristön, jossa näkyvät arvomme – uteliaisuus, vastuullisuus, rehellisyys ja toisten kunnioitus – jotka ovat perusta kaikelle mitä teemme. Haluamme olla edelläkävijä ilmastomuutoksen hillinnässä. Siksi kehitämme ja muutamme toimintaamme jatkuvasti tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Voidaksesi työskennellä joustavasti ja tehokkaasti käytössäsi ovat digitaliset työkalut ja työskentelytavat sekä moderni työympäristö. Lisäksi tarjoamme hyvät työsuhde-edut ja runsaat harrastusmahdollisuudet.

Työhön kuuluvat käynnit voimalaitospaikkakunnillamme.

 

Odotamme sinulta

Vähintään 5 vuoden kokemusta sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä. Arvostamme erityisesti kokemusta sidosryhmäsuhteiden ja mediasuhteiden hoidosta, ympäristöviestinnästä sekä B-to-B-markkinointimateriaalien tuotannosta. Olet tottunut työskentelemään sekä ryhmässä että itsenäisesti. Viestijän työ vaatii verkottumista sekä yhtiön sisällä että ulkopuolella.

Olet ulospäin suuntautunut ja yhteistyökykyinen. Seuraat uteliaana kehitystä ympäröivässä maailmassa ja olet halukas oppimaan uutta energia-alalta. Kestät painetta ja kykenet toimimaan myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

Ilmaiset itseäsi sujuvasti kirjallisesti ja suullisesti sekä suomeksi että englanniksi. Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen taito on eduksi työssäsi. Osaat tarinan kerronnan ja kykenet muokkaamaan asiantuntijatekstejä helposti ymmärrettäviksi.

 

Kiinnostuitko?

Lähetä hakemuksesi suomeksi rekrytointijärjestelmämme kautta viimeistään 31.5.2020. Lisätietoja tehtävästä antaa: Johanna Grönroos, Viestintäjohtaja, Fortum Generation, puh. 040 080 5206, tavoitettavissa ke 6.5. klo 15-16, ma 11.5. klo 16-17 ja ti 19.5. klo 16-17.

Työsopimuksen voimaantulon edellytyksenä on hyväksytty turvallisuusselvitys ja työhöntulotarkastus, sisältäen huumetestauksen.