Tutkimus: Valeuutiset ja vihapuhe työllistävät johtavia viestinnän ammattilaisia

Julkaistu: 26.04.2017

Kirjoittanut:


Katso kaikki uutiset

Disinformaatio, valeuutiset ja vihapuhe työllistävät johtavia viestijöitä, osoittaa T-Median ja ProComin tuore tutkimus. Viestintäjohtajista vain 14 % ei ole kohdannut vihapuhetta lainkaan.

ProCom teetti viestintäjohtajien ja -päälliköiden sekä joidenkin sidosryhmien, kuten viestintäkouluttajien parissa Luottamus ja maine -tutkimuksen huhtikuussa. Samalla kysyttiin viestijöiden näkemyksiä omasta työstä ja siihen liittyvistä ympäristötekijöistä.

– Vaikka viestinnän arvostus ja avoimuus ovat lisääntyneet ja viestintäkulttuuri siltä osin on mennyt parempaan suuntaan, ovat tunnelmat synkistyneet, sanoo toimitusjohtaja Elina Melgin.

– Sosiaalinen media on myönteinen alusta läpinäkyvän ja osallistavan vuorovaikutuksen kannalta, mutta kuten aina, kaikella hyvälläkin on kääntöpuolensa. Verkossa on helppo harhauttaa tai esittää armotonta kritiikkiä paljastamatta itseään.

Samaan aikaan kun viestinnän strateginen arvo ymmärretään yhteiskunnassa yhä paremmin, ovat eettiset haasteet lisääntyneet viestinnän ammattilaisen arjessa. Lähes puolet (44 %) viestintäjohtajista kokee viestintäkulttuurin menneen parissa vuodessa huonompaan suuntaan.

Samaan aikaan kun viestinnän strateginen arvo ymmärretään yhteiskunnassa yhä paremmin, ovat eettiset haasteet lisääntyneet viestinnän ammattilaisen arjessa.

Kaikista vastaajista 77 % sanoo, että heidän edustamansa organisaatio on joutunut tekemisiin disinformaation ja valeuutisten kanssa ja 75 % vastaajista on jollain tavalla joutunut tekemisiin vihapuheen kanssa. Vajaa viidennes tutkimukseen vastanneista kertoo organisaationsa kohtaavan valeuutisia tai vihapuhetta noin kuukausittain.

Lue myös ProComin puheenjohtajan professori Vilma Luoma-ahon blogikirjoitus Onko kaikki negatiivinen viestintä vihapuhetta? >>

Johtavat viestijät kokevat pystyvänsä vaikuttamaan oman organisaationsa mahdolliseen epäeettiseen toimintaan aiempaa enemmän. Viestintäjohtajat kokevat viestintäpäälliköitä useammin, että oman organisaation viestintä on avointa ja läpinäkyvää.

Tutkimuskutsu lähetettiin 1200 johtavalle viestijälle ja vastaajia saatiin 306. Tulosten perusteella johtavien viestijöiden päätehtävä on sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien sitouttaminen ja inspirointi. Tärkein kehittymisalue löytyy puolestaan digitaalisesta viestinnästä.

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Elina Melgin, puh. 09-135 7775 tai T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula +358 50 409 1543.

Kommentoi