Tutkimus: harva organisaatio mittaa viestintänsä vaikuttavuutta

Julkaistu: 02.02.2016

Kirjoittanut:


Katso kaikki uutiset

Viestinnän vaikuttavuutta mitataan harvoissa organisaatioissa. Tämä käy ilmi STT Viestintäpalvelut Oy:n ja ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n tekemästä tutkimuksesta, jossa selvitettiin, miten mitataan viestinnän vaikutusta organisaation tavoitteisiin tai liiketoiminnallisiin tuloksiin.

Tuloksista käy ilmi, että viestinnän päättäjät pitävät viestinnän mittaamista tärkeänä. Sen merkityksen uskotaan kasvavan lähitulevaisuudessa. Tästä huolimatta lähes kolmannes vastanneista (31 %) ilmoittaa, ettei oman organisaation viestinnälle ole asetettu mitattavia tavoitteita. Niillä vastaajilla, joilla mitattavat tavoitteet on asetettu, vajaalla puolella (46 %) on tavoitteille määritelty kvantitatiiviset mittarit.

Mitattavista asioista viestintäpäättäjät seuraavat eniten omien verkkosivujen ja -sisältöjen kävijädataa (96 %) sekä viestintäbudjetin määrää (91 %). Viestinnän vaikuttavuutta julkisuusanalyysin avulla seuraa hieman yli puolet (52 %) vastaajista.

Vähiten seurataan seuraavia asioita: viestinnän ROI:ta (19 %), vaikutusta brändiarvoon (22 %) ja viestinnän vaikutuksia liiketoiminnallisiin tuloksiin (31 %).

Vastaajista alle puolet (49 %) seuraa viestinnän vaikutusta organisaation tavoitteisiin.

Tutkimukseen vastanneista yli puolella (52 %) viestinnän mittaamisen prosessi ei ole selkeästi suunniteltu ja johdettu.Vastaajilta eniten mainintoja saanut kehittämiskohde on mittaamisprosessin asettaminen ja kytkeminen osaksi organisaation tavoitemittareita.

”Mittarit konkretisoivat viestinnän merkityksen. Ilman niitä viestintä on heikoilla, kun keskustellaan budjeteista ja resursseista. Myös viestintätoimistojen tulee aina pystyä mittaamalla osoittamaan tarjoamiensa palveluiden tulokset. Haluamme auttaa viestinnän ammattilaisia saavuttamaan ne resurssit ja arvostuksen, jonka he työllään ansaitsevat”, arvioi STT Viestintäpalveluiden liiketoimintajohtaja Mika Roman.

”Tuore tutkimustieto viestinnän mittaamisesta yllättää. Se kertoo ristiriidasta arvostuksen ja käytännön välillä. Esimerkiksi Viestinnän ammattilainen 2015 -tutkimustulosten mukaan suomalaiset viestijät arvostavat viestinnän mittareista ylivoimaisesti eniten sidosryhmä- ja mainetutkimuksia (59 %), kun tuore tutkimus vahvistaa, että brändiarvoa mitataan vähemmän. Mediaosumien mittaamista arvostetaan puolestaan vähemmän (26 %) kuin niitä tehdään”, sanoo Elina Melgin ProComista.

STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen tilaa Suomessa. Tutkimus toteutettiin joulukuussa 2015 ja sen kohderyhmänä olivat viestinnän päättäjät (viestintäjohtajat ja viestintäpäälliköt) ProComin jäsenistöstä. Vastaajamäärä oli 152. Tutkimuksen toteutti IROResearch Oy.

Lataa STT Viestintäpalveluiden sivuilta Tutkimusraportti johdannon kanssa >>

Tutkimusraportti löytyy myös ProComin Tutkimukset-sivulta >>

Yksi kommentti artikkeliin “Tutkimus: harva organisaatio mittaa viestintänsä vaikuttavuutta”

  1. […] mittareita muihin kilpailukyvyn ja menestyksen mittareihin organisaatioissaan. (Katso linkki : http://procom.fi/tutkimus-harva-organisaatio-mittaa-viestintansa-vaikuttavuutta/  tai lataa koko raportti täältä: […]

    Vastaa tähän

Kommentoi