Tilaa ProComma Academic 2019 Osallistava viestintä

ProComma Academic edistää viestintäalan keskustelukulttuuria yhteiskunnassamme.

ProComma kerää yhteen tutkimuksia ja teoriaa nykyorganisaatioiden dynaamisesta toimintaympäristöstä.
Kirjoittajiksi kutsutaan asiantuntijoita eri yliopistoista, mutta myös akateemisen maailman ulkopuolelta.

Vuoden 2019 ProComma Academic käsittelee osallistavaa viestintää. Julkaisussa pureudutaan osallistamisen mahdollisuuksiin ja haasteisiin organisaatioissa ja tarjotaan tutkimukseen perustuvaa tietoa osallistumisen ja osallisuuden edellytyksistä ja esteistä erityisesti viestinnän ammattilaisten näkökulmasta.

ProComma Academicin voi tilata ProComista (25 eur/kpl, sis. postikulut). Julkaisu on maksuton ProComin jäsenille. Jakelu tapahtuu jäsenille tilauspohjaisesti, mutta kirjaa toimitetaan laajasti maksutta myös oppilaitoksiin käytettäväksi opintojen materiaalina. Osa artikkeleista jaetaan sähköisesti www.viestijat.fi-sivustolla. 

Osallistava viestintä

  • OSALLISTAVA VIESTINTÄ (Kaisa Pekkala ja Vilma Luoma-aho)
  • TYÖPAIKASTA OSALLISTUVAKSI TYÖYHTEISÖKSI (Anne Laajalahti ja Eveliina Pennanen)
  • OSALLISTAVA JOHTAMINEN DIGITAALISISSA TYÖYMPÄRISTÖISSÄ (Pekka Pälli)
  • STRATEGISESTA OSALLISTAMISESTA STRATEGIAAN OSALLISTUMISEEN (Minna Logemann)
  • OSALLISUUDEN MAHDOLLISUUS JA HAASTE ASIAKASRAATITOIMINNASSA (Laura Asunta ja Leena Mikkola)
  • OSALLISTAMINEN ALUSTATALOUDESSA (Kirsimarja Blomqvist)
  • PARASOSIAALISET SUHTEET SOSIAALISESSA MEDIASSA (Hanna Reinikainen)
  • KUUNTELUN JA DIALOGIN KYPSYYS SOSIAALISESSA MEDIASSA (Taina Erkkilä ja Salla Syvänen)
  • ASIAKKAAN OSALLISTUMINEN – KÄSITE JA MITTAAMISEN HAASTEET (Matti Leppäniemi ja Janne Hepola)

 

Tilaan ProComma Academic -kirjan "Osallistava viestintä"

Tällä lomakkeella voit tilata kesäkuussa 2019 ilmestyneen ProComma Academic -kirjan. Kirja on maksuton ProComin jäsenille. Ei-jäsenille kirjan hinta on 20 euroa (sis. alv. 10 %) + postikulut 5 e (alv. 10 %).
Kommentointi on suljettu.