Kevennä, koosta, kohdista: Vuosikertomusarvio 2018

ProComin Vuosikertomusarvion tavoitteena on kannustaa organisaatioita laatimaan entistä

  • selkeämpiä,
  • houkuttelevampia ja
  • tyylikkäämpiä vuosikertomuksia.

Vuosikertomusarvio järjestetään jälleen keväällä 2018 ja koskee kertomusvuotta 2017.

 

“Halusimme saada palautetta kehittämisen tueksi.”
“Ylitti odotukset kuinka syvällinen analyysi oli. Vahvisti omaa näkemystämme.”
“Raportti on hyvä ja kattava, antaa eväitä tulevaisuuteen.”


Vuosikertomusarvio on tarkoitettu kaikille vuosikertomuksen tekeville yrityksille ja muille yhteisöille, organisaation koosta riippumatta. Arvioituttaa voi joko verkossa ilmestyvän, verkosta ladattavan (pdf) tai painetun vuosikertomuksen.

 

Miksi kannattaa osallistua arvioon?

ProComin Vuosikertomusarvio tarjoaa yrityksille ja yhteisöille mahdollisuuden painetun ja verkkovuosikertomuksen arvioittamiseen asiantuntijaraadilla.

Arvio antaa ainutlaatuista tietoa siitä, miten yhteisösi nähdään ja koetaan ulkopuolisen ammattilaisen silmin. Mukaan voivat ilmoittautua niin painetut kuin verkkovuosikertomuksetkin.

Talouden, visuaalisuuden, sisältöjen ja käytettävyyden huippuosaajista koostuva raati antaa vuosikertomuksestasi arvion ja kirjallisen palautteen, josta käyvät läpi vuosikertomuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Niille organisaatioille, jotka ovat osallistuneet arvioon myös aiemmin, arvio antaa tietoa siitä, miten kehitystyössä on edistytty. Kokonaisarvosanan lisäksi jokainen osa-alue arvioidaan erikseen arvosanalla (asteikko 4–10).

Palaute voi esimerkiksi:

  • vauhdittaa vuosiraportointisi kehittämiseen liittyviä yhteisösi sisäisiä prosessi- ja investointipäätöksiä,
  • vahvistaa jo tehtyjä vuosiraportoinnin kehittämiseen liittyviä ratkaisuja tai
  • auttaa organisaatiotasi luopumaan vanhasta ja panostamaan uuteen.


Vuosikertomusarvion sarjat

Vuosikertomusarviossa 2018 on kaksi sarjaa:

1.    listatut yhtiöt ja
2.    listaamattomat yhtiöt ja muut yhteisöt

Arvioitavat osa-alueet ovat pääosin samat sekä listatuilla että listaamattomilla yhtiöillä. Arvioon voi osallistua joko painetulla tai verkkovuosikertomuksella.


Arvioitavat osa-alueet

I Toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot

Tässä osiossa vuosikertomusta arvioidaan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liitetietojen osalta.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen ovat yhteisön virallista lakisääteistä raportointia. Yhteisön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, josta heijastuu avoimuus ja läpinäkyvyys. Arvioinnin lähtökohtana ovat arvopaperimarkkinalaki ja Finanssivalvonnan ohjeistukset, mutta listaamattomien yhtiöiden kohdalla ohjeistusta tulkitaan ja sovelletaan listaamattomien yhtiöiden näkökulmasta.

II Visuaalisuus

Vuosikertomuksen visuaalisuutta arvioidaan esimerkiksi taiton, typografian ja kuvituksen näkökulmasta.

III Sisältöjen laatu ja luettavuus

Vuosikertomuksen sisällön laatua ja luettavuutta arvioidaan muun muassa kielen ja rakenteen, uskottavuuden ja numeerisen tiedon selkeyden näkökulmasta. Arvion kohteina ovat soveltuvin osin esimerkiksi strategian esittely, toimitusjohtajan katsaus, vastuullisuusraportointi ja toimintaympäristön kuvaus.

IV Käytettävyys

Verkkovuosikertomuksista arvioidaan käytettävyyttä ja käyttökokemusta sekä lukemisen, navigoinnin sekä tiedonhaun sujuvuutta.

 

Palkitseminen

Vuosikertomusarviossa palkitaan vuoden parhaat vuosikertomukset sekä listattujen että listaamattomien yhtiöiden sarjassa. Kategorioidensa parhaiden lisäksi arviointiraati voi harkintansa mukaan myöntää myös muita kunniamainintoja.

Yhteistyökumppaniksi?

Ota yhteyttä: Jaana Raatikainen tai 09 135 7775