Sarjat 2019

VUOSIKERTOMUSARVION SARJAT

Vuosikertomusarviossa 2019 on kolme sarjaa:

  1. Listatut yhtiöt
  2. Listaamattomat yhtiöt ja muut yhteisöt
  3. Vuoden vastuullisuusviestintäteko


ARVIOITAVAT OSA-ALUEET, VUOSIKERTOMUKSET (SARJAT 1 JA 2)

Arvioitavat osa-alueet ovat pääosin samat sekä listatuilla että listaamattomilla yhtiöillä. Raati antaa vuosikertomuksesta sekä yleisarvosanan että jokaisen osa-alueen arvosanan (4-10).

I Toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot

Tässä osiossa vuosikertomusta arvioidaan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liitetietojen osalta.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen ovat yhteisön virallista lakisääteistä raportointia. Yhteisön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, josta heijastuu avoimuus ja läpinäkyvyys. Arvioinnin lähtökohtana ovat arvopaperimarkkinalaki ja Finanssivalvonnan ohjeistukset, mutta listaamattomien yhtiöiden kohdalla ohjeistusta tulkitaan ja sovelletaan listaamattomien yhtiöiden näkökulmasta.

II Vastuullisuus

Vastuullisuutta vuosikertomuksissa arvioidaan useista näkökulmista. Miten yritysvastuu ja liiketoiminta on integroitu? Millaisia tavoitteita ja mittareita yritysvastuulla on? Miten vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toimii?

III Visuaalisuus

Vuosikertomuksen visuaalisuutta arvioidaan esimerkiksi taiton, typografian ja kuvituksen näkökulmasta.

IV Sisältöjen laatu ja luettavuus

Vuosikertomuksen sisällön laatua ja luettavuutta arvioidaan muun muassa kielen ja rakenteen, uskottavuuden ja numeerisen tiedon selkeyden näkökulmasta. Arvioinnin kohteina ovat soveltuvin osin esimerkiksi strategian esittely, toimitusjohtajan katsaus, vastuullisuusraportointi ja toimintaympäristön kuvaus.

V Käytettävyys

Verkkovuosikertomuksista arvioidaan käytettävyyttä ja käyttökokemusta sekä lukemisen, navigoinnin sekä tiedonhaun sujuvuutta.

 

ARVIOITAVAT OSA-ALUEET, VUODEN VASTUULLISUUSVIESTINTÄTEKO (SARJA 3)

Tässä sarjassa arvioidaan yksittäisiä vuonna 2018 toteutettuja vastuullisuusviestintätekoja. Sarjaan voivat osallistua vastuullisuusviestintään liittyvät teot, kuten esimerkiksi organisaation vastuullisuusraportin lanseeraus, vastuullisuusstrategian viestiminen omalle henkilöstölle tai siihen liittyvä muu sisäinen viestintäteko, kansalaisjärjestöyhteistyö yhteiskunnallisen epäkohdan lievittämiseksi tai vaikuttavuuden viestintä. Raati antaa kokonaisarvosanan vastuullisuusviestintäteolle (4-10).

Arvioitavat osa-alueet (Sarja 3)

I Sisältö ja uskottavuus

II Konkreettisuus ja havainnollisuus

III Toteutustavan innovatiivisuus ja kiinnostavuus

 

PALKITSEMINEN

Vuosikertomusarviossa palkitaan vuoden parhaat jokaisessa kolmessa sarjassa: 1) listatut yhtiöt, 2) listaamattomat ja muut organisaatiot sekä 3) vuoden vastuullisuusviestintäteko. Lisäksi raati voi jakaa kunniamainintoja jokaisessa sarjassa harkintansa mukaan.

 

Ilmoita organisaatiosi mukaan vuosikertomusarvioon » 

Yhteistyökumppaniksi?


Ota yhteyttä: Päivi Vuorimaa tai 040 725 5562