Sarjat 2020

VUOSIKERTOMUSARVION SARJAT

 

Vuosikertomusarviossa 2020 on kaksi sarjaa:

  1. Listatut yhtiöt (Helsingin pörssin päälista)
  2. Listaamattomat yhtiöt ja muut yhteisöt


ARVIOITAVAT OSA-ALUEET

Arvioitavat osa-alueet ovat pääosin samat sekä listatuilla että listaamattomilla yhtiöillä. Raati antaa vuosikertomuksesta sekä yleisarvosanan että jokaisen osa-alueen arvosanan (4-10).

I Toimintakertomus ja tilinpäätöstiedot

Tässä osiossa vuosikertomusta arvioidaan hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja liitetietojen osalta.

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös liitetietoineen ovat yhteisön virallista lakisääteistä raportointia. Yhteisön tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen tulisi muodostaa yhtenäinen kokonaisuus, josta heijastuu avoimuus ja läpinäkyvyys. Arvioinnin lähtökohtana ovat arvopaperimarkkinalaki ja Finanssivalvonnan ohjeistukset, mutta listaamattomien yhtiöiden kohdalla ohjeistusta tulkitaan ja sovelletaan listaamattomien yhtiöiden näkökulmasta.

II Sisältöjen laatu ja luettavuus

Vuosikertomuksen sisällön laatua ja luettavuutta arvioidaan muun muassa kielen ja rakenteen, uskottavuuden ja numeerisen tiedon selkeyden näkökulmasta. Arvioinnin kohteina ovat soveltuvin osin esimerkiksi strategian esittely, toimitusjohtajan katsaus, vastuullisuusraportointi ja toimintaympäristön kuvaus.

III Vastuullisuus

Vastuullisuutta arvioidaan vuosikertomuksissa viestinnällisesti: Miten vastuullisuusraportoinnissa on onnistuttu viestinnän kannalta, ovatko olennaiset asiat ja niihin liittyvät tavoitteet ja muu kerronta selkeää, informatiivista ja kiinnostavaa.

IV Visuaalisuus ja verkkovuosikertomusten käytettävyys

Vuosikertomuksen visuaalisuutta arvioidaan esimerkiksi taiton, typografian ja kuvituksen näkökulmasta.

Verkkovuosikertomuksista arvioidaan käytettävyyttä ja käyttökokemusta sekä lukemisen, navigoinnin sekä tiedonhaun sujuvuutta.

 

 

PALKITSEMINEN

Vuosikertomusarvioon osallistuvat vuosikertomukset ovat automaattisesti mukana myös syksyn 2020 Oma Media -arviossa, jossa palkitaan parhaat omamediat. Vuonna 2019 Oma Media -kilpailun parhaana palkittiin Suomen Pankin vuosikertomus.

Kolme parasta vuosikertomusta kummassakin sarjassa saavat myös Oma Media -tuomaristolta kirjallisen palautteen siitä, miten vuosikertomus toimii mediana.

 

Ilmoita organisaatiosi mukaan vuosikertomusarvioon » 

Yhteistyökumppaniksi?


Ota yhteyttä:
 
Jaana Raatikainen
asiantuntija, viestintä
puh. (09) 135 7775
jaana.raatikainen@procom.fi
 
Miia Rosenqvist
Johtaja, palvelut ja kehittäminen
puh. (09) 135 7775
miia.rosenqvist(at)procom.fi