Koulutuspäivät

Tutustu viestinnän johtamisen koulutuskokonaisuuden monipuolisiin koulutuspäiviin!

Suorittaessasi johtamisviestinnän koulutuskokonaisuutta voit halutessasi käydä kaikki kahdeksan koulutuspäivää + johdannon. Todistuksen saamiseen tarvitaan 6 suoritettua koulutuspäivää ja oppimispäiväkirja.

Halutessasi voit myös ilmoittautua yksittäisiin koulutuspäiviin.

 

Johtamisviestinnän ammattilaisuus pitää sisällään seuraavat koulutuspäivät:

 

Liiketoiminta ja viestintä 27.1.2022

Liiketoiminta ja viestintä ne yhteen sopii – vai sopiiko? Ihannetilanteessa viestintä on organisaation ja johdon strateginen työkalu, joka rakentaa luottamusta ja mainetta ja joka siivittää yrityksen kohti tavoitteitaan.  Huonossa tilanteessa viestintä nähdään johtamisesta ja liiketoiminnasta irrallisena, enemmän kuluna kuin investointina.  Voi myös olla, että viestintäyksikkö on tahtomattaan valunut operatiiviseen rooliin, jossa sen tehtävänä on toteuttaa organisaation viestintätoiveita.

Tule laajentamaan ajatteluasi liiketoiminnan ja viestinnän suhteesta. Valmennuksessa opit puhumaan liiketoiminnan kieltä niin, että viestinnän merkitys ymmärretään olennaisena osana johtamista ja sen potentiaali kirkastuu koko organisaatiolle. Ja mikä parasta, liiketoiminnasta ja viestinnästä tulee vaikuttavampaa ja tuottavampaa kun johtamisviestintä otetaan johdon agendalle.

Koulutuspäivän sisältö:

 • Viestinnän rooli suhteessa liiketoimintaan
 • Viestintä ja organisaatiostrategia
 • Miten viestintä voi tuke johtoa johtamisviestinnässä
 • Yrityscase:  Viestinnästä liiketoiminnan ajuri
 • Harjoitus: askeleet kohti strategisempaa viestintää ja viestittävämpää strategiaa

Kouluttaja: Terttu Sopanen, Brunnen.

Yksittäiseen koulutuspäivään voit ilmoittautua mukaan täällä.

 

Viestinnän johtaminen 1.2.2022

Odotukset organisaatioiden viestinnälle ja johtamiselle kasvavat koko ajan. Elämme maailmassa, jossa tietoa, kanavia, kohderyhmiä ja viestinnän muotoja on enemmän kuin koskaan. Työntekijät, asiakkaat ja sidosryhmät odottavat vuorovaikutusta ja vastuullisuutta.

Viestintä on usein luonteeltaan operatiivista, mutta viestinnän johtamisen täytyy tukea organisaatiota tärkeimpien tavoitteiden saavuttamisessa. Tarvitaan strategista, suunnitelmallista ja vaikuttavaa viestinnän johtamista, jotta vaativassa toimintaympäristössä päästään haluttuihin tuloksiin. Katse tulee nostaa toimenpiteistä tavoitteisiin ja arvioida onnistumista. Viestijöinä voimme rohkaista ja kannustaa koko organisaatio vuorovaikutukseen ja vastuulliseen viestintään.

Koulutuksessa käydään läpi viestinnän johtamisen timantin viisi kulmaa:

 • strategista
 • suunnitelmallista
 • vaikuttavaa
 • vuorovaikutteista
 • vastuullista

Kouluttajat: Viestinnän johtaminen strategiasta tuloksiin -kirjan kirjoittajat Pipsa Lotta Marjamäki ja Jenni Vuorio.

Yksittäiseen koulutuspäivään voit ilmoittautua mukaan täällä.

 

 

Vastuullisuus ja etiikka 28.4.2022

Koulutuspäivän kuvaus tulee pian!

Kouluttaja: Elisa Juholin

 

Vaikuttavan esiintymisen ABC 12.4.2022

Sinua pyydetään esiintymään. Hihkaisetko ilosta vai alatko välittömästi jännittää? Mieleen voi tulla kokemus mediahaastattelusta, satapäisestä live-yleisöstä, henkilöstötilaisuudesta, virtuaalilähetyksestä studiolta tai tärkeästä neuvottelutilanteesta. Esiintyminen on oleellinen osa asiantuntijan ja johtajan ammattitaitoa. Onnistuminen ei vaadi poikkeuksellista karismaa, vaan valmistautumista, läsnäoloa, itseluottamusta ja harjoittelua.

Tämä koulutuspäivä auttaa sinua onnistumaan erilaisissa esiintymistilanteissa. Valmennus tarjoilee vinkkejä ja välineitä, joilla saat yleisösi kuuntelemaan, kiinnostumaan, innostumaan ja toimimaan. Parhaimmillaan esiintymistilanne vakuuttaa ja herättää luottamusta sekä auttaa viestin perillemenoa, ja sen myötä organisaatiosi strategisten tavoitteiden toteutumista. Paneudumme myös mediayhteistyöhön ja haastattelutilanteisiin. Miten saada huomiota, kun ääntä ja mölyä on niin paljon? Miten vakuuttaa ja herättää luottamusta haastattelussa? Mitä sanoa ja olla sanomatta?

Kuten viime ajat ovat osoittaneet, erityisen kipeästi luottamusta herättävää esiintymistä kaivataan kriisin ja epävarmuuden keskellä. Tämän koulutuspäivän jälkeen seisot yleisösi edessä vakaammin myös kriisin horjuttaessa.

Koulutuksen sisältö

 • Vakuuttavan ja luottamusta herättävän esiintymisen elementit
 • Nonverbaalisen viestinnän merkitys ja keinot
 • Mediahaastattelu esiintymistilanteena
 • Kriisitilanteen erityispiirteet
 • Vinkit mieleenpainuvan esityksen suunnitteluun ja toteutukseen

Kouluttaja: Anna Sorainen

Yksittäiseen koulutuspäivään voit ilmoittautua mukaan täällä.

Datalla johtaminen – viestinnän mittaaminen ja vaikuttavuus 12.5.2022

Viestintä on vaikuttavaa silloin, kun se linjataan organisaation strategiasta. Vaikuttavalla viestinnällä on konkreettiset ja mitattavat tavoitteet. Koulutuspäivä antaa niin viestintäjohdolle kuin viestijöille laajennetun näkökulman viestinnän mittaamiseen sekä konkreettiset työkalut viestinnän vaikuttavuuden mittariston rakentamiseen. Hyvät mittarit auttavat organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Päivän aikana käymme läpi myös organisaation viestinnän tilannekuvan tärkeyden ja avaamme, millaista apua viestinnän vaikuttavuuden mittaaminen tuo käytännön viestintätöiden organisoitiin. Viestintä on yhä edelleen usein paineista ja sirpaleista. Siksi on hyvä keskittyä asioihin, joihin viestinnällä voi todella vaikuttaa.

Koulutuspäivän sisältö:

 • Viestinnän tilannekuva
 • Miksi mitata viestintää?
 • Mittaamisen harhakuvat digiajassa
 • Miten mitata viestinnän vaikuttavuutta?
 • Perusperiaatteet ja harjoituksia
 • Oman mittariston laatiminen

Kouluttaja: Terttu Sopanen, Brunnen.

Yksittäiseen koulutuspäivään voit ilmoittautua mukaan täällä.

 

Organisaatiokulttuuri ja sisäisen viestinnän johtaminen 22.9.2022

Koulutuksessa opit käytännönläheisesti, minkälainen organisaatiokulttuuri ja työyhteisöviestinnän käytännöt auttavat teitä organisaationa pääsemään tavoitteisiinne, ja mikä on johdon rooli viestinnän onnistumisessa. Koulutuksessa käymme läpi muun muassa seuraavia asioita:

 • Sisäisen viestinnän mallit, käytännöt ja kanavat
 • Toimivan sisäisen viestinnän hyödyt
 • Sisäisen viestinnän johtaminen
 • Organisaatiokulttuuri
 • Johdon rooli sisäisessä viestinnässä

Kouluttaja: Heidi Selkäinaho, Somepoint

Yksittäiseen koulutuspäivään voit ilmoittautua mukaan täällä.

 

Maineenhallinta ja kriisiviestintä 4.10.2022

Koulutuspäivän kuvaus tulee pian!

Kouluttaja: Anna Sorainen

 

Muutosviestintä

Koulutuspäivän kuvaus tulee pian!

 

Asiantuntijoiden rooli ja sitouttaminen viestintään 29.11.2022

Niin kauan kuin viestintää ei mielletä osaksi asiantuntijoiden työnkuvaa, moniääninen, aito ja vaikuttava viestintä on vastatuulessa. Ja toisaalta niin kauan, kuin asiantuntijaviestintää ei johdeta tavoitteellisesti, viestintä voi olla liiankin moniäänistä ja hajanaista tuottaakseen haluttuja tuloksia. Kumpi edellisistä haasteesi onkin, nappaa tästä inspiroivasta ja käytännönläheisestä koulutuksesta parhaat vinkit viestintäkulttuurin kehittämiseen ja siihen, miten asiantuntijoita innostetaan ja sitoutetaan viestintään.

Koulutuspäivässä käsitellään kahta polttavaa teemaa:

1) Miten ymmärryttää oma organisaatio asiantuntijaviestinnän tärkeydestä?
2) Miten johtaa ja fasilitoida asiantuntijaviestintää tuloksellisesti?

Tätä koulutusta ei kannata missata! Vain harvoin koossa on tällainen määrä kokemusperäistä tietoa ja työkaluja siihen, miten asiantuntijaviestintä saadaan vauhtiin ja tuottamaan tulosta.

Kouluttaja: Ella Koota, Valoria

Yksittäiseen koulutuspäivään voit ilmoittautua mukaan täällä.

Ilmoittautuminen täällä.

Pidätämme oikeudet muutoksiin ja muutokset koulutuspäivien sisällöissä mahdollisia.