Puhujat ja aiheet

ProCom-päivä 5.6.2018 pureutuu diplomatiaan, dialogiin ja tekoälyyn. Tavataan Pörssitalossa!

 

Keynote Speaker:

 

 

Carl Bildt, Co-Chair of the European Council on Foreign Relations, former Prime Minister and Foreign Minister of Sweden

Carl Bildt has served as both Prime Minister (1991-1994) and Foreign Minister (2006-2014) of Sweden. Subsequently he served in international functions with the EU and UN, primarily related to the conflicts in the Balkans. He was Co-Chairman of the Dayton peace talks on Bosnia and become the first High Representative in the country. Later, he was the Special Envoy of UN Secretary General Kofi Annan to the region.

Carl Bildt was an early advocate of the new ICT technologies. An 1994 email exchange between him and President Clinton was the first between heads of state/governments.

After stepping down as leader of the Moderate Party of Sweden in 1999 and leaving Parliament in 2000 he was also engaged in corporate boards in Sweden and the US as well as different international think-tanks.

Returning as Foreign Minister of Sweden in 2006, he come to be seen as one of the most prominent and vocal of European foreign ministers during those years. He was one of the initiators of EU:s Eastern Partnership, and pushed the EU forward also on issues of the Middle East.

Currently he is Co-Chair of the European Council on Foreign Relations, contributing columnist to Washington Post as well as monthly columnist for Project Syndicate. He recently chaired the Global Commission on Internet Governance.

Mr. Bildt serves as one of the Senior Advisors to the Wallenberg Foundations in Sweden and is on the Board of Trustees of the RAND Corporation in the US. Bildt has continued to push the use of social media also in international diplomacy.

 


Globaalin energiajärjestelmän ymmärtämisen välttämättömyys ilmastonmuutoksen hillinnässä

Mika Anttonen, yrittäjä

Globaalin energiajärjestelmän ymmärtäminen on aivan välttämätöntä ilmastomuutoksen hillinnässä. Mutta miksi emme uskalla katsoa totuutta silmiin? Miksi emme ole valmiita luopumaan mistään?

Suomen tunnetuimpiin yritysjohtajiin kuuluva Mika Anttonen on energiayhtiö St1 Nordic Oy:n pääomistaja ja toimii yhtiön hallituksen puheenjohtajana. St1-konserni on pa­ris­sa vuo­si­kym­me­nes­sä kas­va­nut Ant­to­sen joh­dol­la tyh­jäs­tä Poh­jois­mai­den suu­rim­pien polt­to­ai­neen­ja­ke­li­joi­den ja -ja­los­ta­jien jouk­koon. Energia-alan yrittäjä Anttonen puhuu julkisuudessa usein ilmastonmuutokseen liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Hän myös tekee merkittävää yhteiskuntavastuutyötä tukemalla vä­hä­va­rais­ten per­hei­den nuor­ia.


Viestintää tekoälyn kanssa: utopia vai dystopia?

 

Johan Himberg, johtava datatieteilijä, TkT, Reaktor

Tekoälyä käsitellään kansallisten strategioiden tasolla eri puolilla maailmaa. Kysymys on siis merkittävästä asiasta, mutta kuva on ristiriitainen. Toisaalta tekoälylupaukset lienevät liiallisia – inhimillisesti älykkäät koneet ovat vielä määrittelemättömässä tulevaisuudessa – mutta toisaalta alan kehityskulku on ollut nopeaa. Kuvan-, puheen- ja tekstintunnistus on viimeisen viiden vuoden aikana ottanut isoja harppauksia eteenpäin ja asiat, jotka tuntuivat vielä jokin aika sitten mahdottomilta, ovat saavutettavia. Puheenvuorossaan Johan Himberg avaa, mitä tekoäly on ja mitä “tekoälyltä” voi ja ei voi odottaa. Mitkä utopiat ja uhkakuvat ovat tällä hetkellä realistisia?

Johan Himberg, Ph.D., on työskennellyt datan, analytiikan, koneoppimisen ja tekoälyn kanssa jo lähes 20 vuoden ajan, auttaen niin suomalaisia kuin kansainvälisiäkin asiakkaita pysymään alan kehityksen kärjessä. Ennen Reaktoria Johan työskenteli tutkijana, Xtract-analytiikkayhtiössä sekä Nokian tutkimuskeskuksessa.


Lahjapandan suuhun ei saa katsoa – miten Kiina hankkii ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa? Ja mitä se tarkoittaa ystäville?

Mari Manninen, tietokirjailija; toimittaja, Helsingin Sanomat

Kiina kahmii maailmalta valtaa ja yrityksiä, osaamista ja raaka-aineita. Mitä herkkähipiäisen Kiinan vallan kasvu tarkoittaa Suomessa? Alkaako itsesensuuri vaivata yrityksiä, poliitikkoja ja kunnanjohtajia? Entäs toimittajia ja tutkijoita?

Mari Manninen on suomalainen toimittaja ja tietokirjailija, joka on pitkän uransa aikana perehtynyt paikan päällä Kiinaan muuttuvaan yhteiskuntaan. Useita vuosia Kiinassa asuneen Mannisen Yhden lapsen kanssa – Kiinan salavauvat, pikkukeisarit ja hylätyt tyttäret -teos palkittiin vuonna 2016 Tieto-Finlandialla. Syksyllä 2018 Manniselta ilmestyy kirja Kiinalainen juttu – 33 Kiina-myyttiä, jotka vaativat kumoamista.


Tekoäly paljastaa suomalaisten asenteet

 

Krista Lagus, digitaalisten yhteiskuntatieteiden professori, Helsingin yliopisto

Professori Krista Lagus on digitaalisten yhteiskuntatieteiden professori Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimuskohteenaan ovat valtavat digitaaliset aineistot ihmisten keskusteluista sosiaalisen median palstoilla. Lagus on ollut esimerkiksi kehittämässä hakukonetta, jonka avulla voidaan selvittää mitä verkossa on kirjoitettu lääkkeistä ja rokotuksista (Lääketutka) tai miten ihmiset suhtautuvat kansalaisiin, jotka hyödyntävät sosiaalitukia (ns. sossupummitutkimus). Tekoälyn ja ihmisasiantuntemuksen yhdistelmällä selvitetään suomalaisten asenteita ja vuorovaikutusta. Kerättyä tietoa voidaan hyödyntää kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi yhteiskunnassa.


Mystiikasta käytäntöön: Miten tekoäly mullistaa viestinnän (ja sen arvon) mittaamisen?

Tuomas Syrjänen, perustaja, Chief AI Officer, Futurice

Viestinnän arvo ja rooli organisaation sisällä ei vielä tänäkään päivänä ole itsestäänselvyys. Tilannetta saattavat mutkistaa erilaiset sisäiset reviirijaot, nokkimisjärjestykset, budjettikiistat ja niihin liittyvä politikointi, mutta pulman ytimessä on se, että viestinnän impaktia ja hyötyä on vaikea mitata ja konkretisoida.

Maailmaan mahtuu paljon tekoälypuhetta ja -hypeä. Suurta osaa siitä leimaa halu ja pyrkimys mystifioida tekoälyä ja levittää keskustelun ympärille suuri salamyhkäisyyden verho. Tuomaksen puheenvuoro taas purkaa turhaa mystiikkaa ja auttaa kuulijoita hahmottamaan, miten tekoäly voi palvella heitä viestinnän vaikutuksen mittaamisessa ja sen arvon osoittamisessa organisaation johdolle.

Futurice on teknologian, designin ja liikkeenjohdon konsultoinnin yhdistävä asiantuntijayritys, ja Tuomas Syrjänen yksi sen neljästä perustajasta sekä pitkäaikainen toimitusjohtaja. Toukokuusta 2018 alkaen hän vastaa Futuricen tekoälyliiketoiminnan kehittämisestä ja auttaa asiakkaita ymmärtämään, miten tekoäly voi tukea ja uudistaa heidän toimintaansa.


 Ajatusjohtajuuden elementit: vaikuttaminen vuoropuheluna

 

Heini Hirvonen, toimitusjohtaja, Ahjo Communications

Medioituneen yhteiskunnan voimavara ja vaikuttamisen keino on vuoropuhelu. Miten se rakentaa ajatusjohtajuutta?
Kaikki organisaatiot ovat osa yhteisöä. Jotkut tiedostavat sen, toiset ovat vasta keksimässä sen. Toiset korostavat sitä ja toiset yrittävät himmentää ja peittää sen merkitystä. Vanha sanonta on, että ”kaikki bisnes on lokaalia.” Ero on nykyään siinä, että lokaalin määritelmä ei ole enää geografinen. Se on enemmän sosiaalinen kudos, joka yhdistää samanmieliset ihmiset täysin paikasta riippumatta.

Ajatusjohtajuuden tasolle meneminen edellyttää, että asiantuntijat takovat silloin, kun rauta on kuumaa. Keskustelun kuumeneminen ei saa olla syy vetäytyä marginaaliin ja samanmielisten piiriin. Miten ratkaista tämä ja rakentaa aitoa ajatusjohtajuutta?

KTM Heini Hirvonen on työssään paneutunut strategisen ajatusjohtajuuden rakentamiseen Ahjo Communications Oy:n toimitusjohtajana. Hänen missionsa on uudistaa suomalaista viestintäkulttuuria. Heinillä on kaikkiaan 20 vuoden kokemus pankki- ja päivittäistavarakauppasektoreilta ja kuluttajabrändimarkkinoinnista. Ennen Ahjoa hän työskenteli lääkeyhtiö Bayer Health Carella, jossa hän toimi myynnin, markkinoinnin ja viestinnän kansainvälisissä johtotehtävissä viiden vuoden ajan.


Community Communications: Mitä yritykset voivat oppia vapaaehtoisyhteisöjen tavasta rakentaa dialogia sidosryhmiensä kanssa?

Anna Brchisky, Head of Marketing & Communications, Junction Ltd

Yritykset pohtivat jatkuvasti tapoja työntekijöiden motivointiin, sitouttamiseen ja sisäisen viestinkulun kehittämiseen. Miten Euroopan suurimmasta hackathonista tunnettu Junction kerää ympärilleen ja innostaa yli 300 hengen vapaaehtoisyhteisön vuosittain rakentamaan yhdessä päätapahtumaansa? Ja miten yritykset voivat hyödyntää näitä hyväksi havaittuja viestintätapoja omassa yhteisöviestinnässään?

Anna Brchisky on ollut mukana Junctionissa sen perustamisesta lähtien ja viimeiset vuodet vastannut yhteisön markkinointi- ja viestintätiimistä. Junction on osa Suomen startup-ekosysteemiä, jonka työkulttuuriin kuuluvat olennaisesti avoin viestintä, itseorganisoituminen ja tekemisen meininki.


Miten tekoäly luo inhimillisempää työnhakijaviestintää?

 

Saku Valkama, DI, EMBA, Coach, TalentAdore

Tekoälyllä inhimillisyyttä rekrytointiin tuovan TalentAdoren toimitusjohtaja Saku Valkama on menestyvä start-up yrittäjä sekä ylistetty kouluttaja, joka käytännöllisillä ja kiteytetyillä tosielämän esimerkeillään saa ihmisissä todellisia ja mitattavia muutoksia aikaiseksi. Sakulla on pitkä kokemus myös isoista yrityksistä niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolella. Kaikki tekeminen on aina tähdännyt merkittävään kasvuun.


Kuuntelemisen voima

Tuula-Riitta Välikoski, FT, HM, puheviestinnän yliopistonlehtori, Tampereen yliopisto; oikeussaliviestinnän dosentti, Itä-Suomen yliopisto

Tuula-Riitta Välikosken tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteita ovat oikeussaliviestintä ja kuuntelemisen tutkimus eri konteksteissa, kuten eri ammatillisissa- ja mobiilikeskusteluympäristöissä. Akateemisen uran lisäksi hän on ollut vuosia Oikeusministeriön, erityisesti Valtakunnansyyttäjänviraston, kouluttajana.

Puheenvuorossaan Välikoski avaa kuuntelemista ilmiönä, tutkittuna tietona ja mahdollisuutena muun muassa datan keruuseen ja vuorovaikutussuhteiden hoitoon, niin ammatillisissa kuin yksityiselämän yhteyksissäkin. Osana puheenvuoroa kuulijat pääsevät tekemään lyhyen kuuntelemisen tyylin testin.


 

Onnistunut dialogi verkossa: osallista ja ole läsnä!

 

Minna Valtari, Chairman of the Board, Strategist, Founder, Someco

Dialogi on edellytys onnistuneelle vaikuttamiselle verkossa. Onnistunut dialogi vaatii uudenlaisia viestinnän prosesseja ja läsnäoloa kaikissa kanavissa. Tällöin organisaation viestinnän tulee olla vuorovaikutteista. Puheenvuorossaan Somecon strategi ja perustaja Minna Valtari kertoo, miten voit onnistua osallistamalla koko organisaatiosi ja yleisösi moderniin viestintään.

 


Tunnedialogi työpaikoilla

Jarkko Rantanen, psykologi, valmentaja, Emergy

Miten säilytämme dialogin työpaikoilla, kun tunne-elämä muuttuu, työyhteisön dynamiikka kiristyy ja ennen niin mukavista kollegoista tulee kiukkuisia äkäpusseja? Stressin käsittelyssä tarvitaan myös tunteiden käsittelyn taitoja ja aitoa tunnedialogia. Jarkko Rantanen väittää, että hyvä tunneilmasto on yritykselle menestystekijä, mutta miten se luodaan?

Jarkko Rantanen on työelämän tunnetaitoihin ja organisaation tunneilmaston kehittämiseen erikoistunut psykologi ja valmentaja. Hän on kirjoittanut työelämän tunteista kaksi menestynyttä kirjaa sekäuseita artikkeleita ja on auttanut lukuisia asiakasyrityksiään rakentamaan kestäviä tuloksia tuottavaa ilmapiiriä. Jarkko on pitkäjänteisesti kehittänyt työelämään sopivia tunnetaitojenvalmennuksia ja kouluttanut uusia työelämän tunnetaitojen valmentajia.

kumppaniksi päivään

Lisätiedot:
Pinja Kallis
viestintäpäällikkö
puh. (09) 135 7775
pinja.kallis(at)procom.fi

Kumppanit