2018 Sarjat ja hinnat

Oma Media -arvio pysyy liikkeessä. Tänä syksynä organisaatio voi ilmoittaa oman mediansa yhteen seuraavista kategorioista: yksittäinen media, mediakokonaisuus tai kokeileva media.

Arvion hinta määräytyy valitun sarjan mukaan. Hinta sisältää organisaation median asiantuntija-arvion, osallistumisen kilpailuun sekä kahden (2) henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille.

1. Yksittäinen media

Yksittäisen median arvioinnissa sukelletaan valitun median vaikuttavuuteen, käytettävyyteen ja sisältöihin. Tässä sarjassa arvostetaan kykyä tuoda strategiset viestit kiinnostavasti esiin kyseiseen mediaan soveltuvalla ja eri sidosryhmiä puhuttelevalla tavalla sekä tarkastellaan kyseisen median vaikuttavuutta ja sen luomia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Yksittäisen median arviointi kattaa tuomariston näkemyksen median nykytilasta. Media voi olla mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen sidosryhmämedia, kanava, väline, alusta tai areena.

Yksittäisen median arvio: 1 090 euroa + alv 24 % (sis. kahden henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille 23.11.2018)

2. Mediakokonaisuus

Mediakokonaisuuden arvioinnissa tarkastellaan miten eri mediat ja kanavat tukevat toisiaan yhteisön tavoitteiden viestimisessä ja millaista vaikuttavuutta mediakokonaisuudella luodaan. Millaisena kokonaisuus näyttäytyy loppukäyttäjälle, ovatko yhteisön pääviestit tunnistettavissa ja miten eri kanavissa on mahdollistettu vuorovaikutteisuus? Mediakokonaisuus voi koostua kahdesta tai useammasta saman organisaation / yhteisön / brändin sidosryhmämediasta, – julkaisusta, kanavasta, alustasta, areenasta tai esimerkiksi tapahtumakonseptista. Mediakokonaisuuden arvioinnissa ei mennä syvälle yksittäisten kanavien tarkasteluun, vaan kyseessä on tuomariston arvio kokonaisuudesta.

Mediakokonaisuuden arvio: 2 000 euroa + alv 24 % (sis. kahden henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille 23.11.2018)

3. Kokeileva media

Kokeileva media -sarjan arvioinnissa arvostetaan uusia ja innovatiivisia ratkaisuja. Sarjan mediat hyödyntävät esimerkiksi tekoälyn tuomia ratkaisuja tai niissä on uskallettu rohkeasti kokeilla jotain täysin uutta tapaa tavoittaa tärkeät sidosryhmät. Tässä sarjassa arviointi ei painotu median vaikuttavuuteen tai tuloksiin vaan ennen kaikkea uusiin tekemisen tapoihin, ideoihin ja luoviin ratkaisuihin, jotka luotsaavat koko alaa eteenpäin.

Kokeilevan median arvio: 650 euroa + alv 24 % (sis. kahden henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille 23.11.2018)

 

Videolla tuomariston jäsenet Timo Berry, Katja Alaja ja Heidi Selkäinaho kertovat, millaisia toteutuksia toivovat näkevänsä Oma Media -arviossa vuonna 2018.

Oma Media -yhteistyökumppanit

Tule yhteistyökumppaniksi!

Päivi Vuorimaa
Johtaja, koulutukset ja kehittäminen
09 135 7775, paivi.vuorimaa@procom.fi