2019 Sarjat ja hinnat

Oma Media -arvioon ovat tervetulleita kaikenkokoisten organisaatioiden, sekä yritysten, julkisten organisaatioiden että järjestöjen, tuottamat mediat ja myös aivan uudenlaiset kokeilevat ratkaisut. Palvelut, tuotteet ja alustat voivat olla sekä sisäisille että ulkoisille sidosryhmille suunnattuja ja sähköisiä, painettuja tai muun muotoisia.

Arvio kannustaa kehittymiseen ja yhdessä oppimiseen. Kannustammekin kaiken tasoisia medioita ja uusia kokeileviakin ratkaisuja osallistumaan.

Tänä syksynä arviossa on kaksi sarjaa: 1) yksittäinen media tai mediakokonaisuus ja 2) uudet kokeilut.

Sarja 1) Yksittäinen media tai mediakokonaisuus

 

Yksittäisen median arvioinnissa sukelletaan valitun median vaikuttavuuteen, käytettävyyteen ja sisältöihin. Arvioinnissa arvostetaan kykyä tuoda strategiset viestit kiinnostavasti esiin kyseiseen mediaan soveltuvalla ja eri sidosryhmiä puhuttelevalla tavalla sekä tarkastellaan kyseisen median vaikuttavuutta ja sen luomia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen. Yksittäisen median arviointi kattaa tuomariston näkemyksen median nykytilasta suhteessa sen tavoitteisiin ja rooliin. Media voi olla mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen sidosryhmämedia, kanava, väline, alusta tai areena.

Yksittäisen median arvio: 1 390 euroa + alv 24 %

Hinta sisältää median asiantuntija-arvion, osallistumisen Oma Media -kilpailuun ja kahden henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille 15.11.2019.

 

Mediakokonaisuuden arvioinnissa tarkastellaan miten yhteisön eri mediat / kanavat tukevat toisiaan yhteisön tavoitteiden viestimisessä ja millaista vaikuttavuutta mediakokonaisuudella luodaan. Millaisena kokonaisuus näyttäytyy loppukäyttäjälle ja ovatko yhteisön pääviestit tunnistettavissa eri kanavissa? Miten kanavat ja sisällöt tukevat toisiaan? Millaista yhteisöllisyyttä mediakokonaisuudella luodaan ja miten eri kanavissa on mahdollistettu vuorovaikutteisuus?

Mediakokonaisuuden arvioinnissa ei mennä syvälle yksittäisten kanavien tarkasteluun, vaan kyseessä on tuomariston arvio kokonaisuudesta. Mediakokonaisuuteen voi sisältyä mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen sidosryhmämedia, kanava, väline, alusta tai areena.

Mediakokonaisuuden arvio: 1 950 euroa + alv 24 %

Hinta sisältää asiantuntija-arvion mediakokonaisuudesta, osallistumisen Oma Media -kilpailuun ja kahden henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille 15.11.2019. (Hinta ei sisällä erillisiä arvioita mediakokonaisuuteen sisältyvistä medioista).

 

Sarja 2) Uudet kokeilut

 

Uudet kokeilut –sarjaan kutsutaan mukaan mitä tahansa uusia, innovatiivisia ja oivaltavia ratkaisuja. Osallistujat hyödyntävät esimerkiksi tekoälyn tuomia ratkaisuja tai niissä on uskallettu rohkeasti kokeilla jotain täysin uutta tapaa tavoittaa tärkeät sidosryhmät. Tässä sarjassa arviointi ei painotu vaikuttavuuteen tai tuloksiin vaan ennen kaikkea uusiin tekemisen tapoihin, ideoihin ja luoviin ratkaisuihin. Sarjan tavoitteena on nostaa esiin uudenlaisia kekseliäitäkin tapoja, jotka luotsaavat koko alaa eteenpäin.

Uudet kokeilut -sarjan arvio: 750 euroa + alv 24 %

Hinta sisältää asiantuntija-arvion, osallistumisen Oma Media -kilpailuun ja kahden henkilön osallistumisen Oma Media -brunssille 15.11.2019.

 

Ilmoittautuminen arvioon >>

 

Videolla viime vuoden Oma Media -tuomariston jäsenet Timo Berry, Katja Alaja ja Heidi Selkäinaho kertovat, millaisia toteutuksia toivoivat näkevänsä Oma Media -arviossa.

Oma Media -yhteistyökumppanit

Tule yhteistyökumppaniksi!

Päivi Vuorimaa
Johtaja, koulutukset ja kehittäminen
09 135 7775, paivi.vuorimaa@procom.fi