Ilmoittautuminen kilpailuun

Ilmoittautuminen Oma Media 2020 -kilpailuun jatkuu 10.1.2021 saakka.

AJANKOHTAISTA: Kilpailuun ilmoittautumista on jatkettu 10.1.2021 saakka. Mahdolliset materiaalit voi toimittaa ProComin toimistolle ilmoittautumisen jälkeen.

Early Bird -hinnat ovat voimassa 15.11.2020 saakka.

 

Ilmoitan organisaationi median Oma Media 2020 -kilpailuun

  Yksittäisen median arvioinnissa sukelletaan valitun median vaikuttavuuteen, käytettävyyteen ja sisältöihin. Yksittäisen median arviointi kattaa tuomariston näkemyksen median nykytilasta. Media voi olla mikä tahansa sisäinen tai ulkoinen sidosryhmämedia, kanava, väline, alusta tai areena.

  Mediakokonaisuuden arvioinnissa tarkastellaan miten organisaation eri mediat ja kanavat tukevat toisiaan yhteisön tavoitteiden viestimisessä. Mediakokonaisuus voi koostua kahdesta tai useammasta saman organisaation / yhteisön / brändin sidosryhmämediasta, - julkaisusta, kanavasta, alustasta, areenasta tai esimerkiksi tapahtumakonseptista. Mediakokonaisuuden arvioinnissa ei mennä syvälle yksittäisten kanavien tarkasteluun, vaan kyseessä on tuomariston näkemys kokonaisuudesta.

  Uudet kokeilut –sarjaan kutsutaan mukaan mitä tahansa uusia, innovatiivisia ja oivaltavia ratkaisuja. Tässä sarjassa arviointi ei painotu vaikuttavuuteen tai tuloksiin vaan ennen kaikkea uusiin tekemisen tapoihin, ideoihin ja luoviin ratkaisuihin. Sarjan tavoitteena on nostaa esiin uudenlaisia kekseliäitäkin tapoja, jotka luotsaavat koko alaa eteenpäin.
 • Median tiedot

 • Mikäli ilmoitat arvioon esimerkiksi blogisarjan, määritä muutama tyyppiesimerkkinä toimiva kirjoitus, jotka edustavat blogia tuomariston arviossa. Mikäli ilmoitat arvioon mediakokonaisuuden kuten verkkosivuston ja podcast-sarjan, määritä niin ikään muutama esimerkkisisältö (kuten tyypillinen sisältöartikkeli, podcast-jakso tms.), joiden kautta toivot tuomariston arvioivan kokonaisuutta. Aineistot tulee toimittaa viimeistään 31.12.2020. Painettujen aineistojen toimitus arvioitavaksi: Toimitathan viisi (5) kappaletta arvioitavaa painettua julkaisua ProComin toimistolle mahdollisimman pian ilmoittautumisen jälkeen osoitteeseen: Oma Media -arvio, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Kasarmikatu 23 A 5, 00130 Helsinki.

 • Mikäli mediaan ei voida suoraan linkittää, tulee aineisto toimittaa ProComille muulla tavoin sellaisessa muodossa, jossa tuomaristo pystyy sen arvioimaan. Aineisto tulee toimittaa viimeistään 31.12.2020.
  Sähköpostitse: procom@procom.fi, otsikkoon: ”Oma Media -arvio: *organisaatio*
  Postitse: Oma Media -arvio, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Kasarmikatu 23 A 5, 00130 Helsinki
 • Julkaisijan tiedot

Yhteistyökumppaniksi?


Ota yhteyttä:
 
Eveliina Linna
ProCom
puh. (09) 135 7775
eveliina.linna@procom.fi
 
Mediakortti 2020

Yhteistyökumppanit