Arviointialueet

Mistä arviossa saa palautetta?

Oma Media tarjoaa organisaatiomedialle ulkopuolisten ammattilaisten näkökulman ja arvion mediastanne peilaten organisaation omiin tavoitteisiin. Arviosta saa kirjallisen palautteen, joka sisältää median vahvuudet ja kehittämiskohteet. Eri sarjat sisältävät eri arviointialueita, ja organisaation halutessa arvioon voi sisällyttää vastuullisuuden arvioinnin. Tutustu sarjoihin täällä. Arvioinnin tuomareihin voit tutustua täällä.

Tuomaristo arvioi osallistuneita organisaatiomedioita seuraavista näkökulmista:

I Sisältö

Medioiden sisällöissä arvioidaan niiden laatua ja luettavuutta muun muassa kielen ja rakenteen, uskottavuuden, hyödyllisyyden ja palvelun näkökulmista sekä kuinka sisällöllä onnistutaan tuomaan oman organisaation erityisosaamista esiin.

II Vaikuttavuus & yleisöjen ymmärtäminen

Tässä osiossa arvioidaan vaikuttavuutta ja yleisöjen ymmärtämistä: Kuinka hyödyllinen ja yleisöä puhutteleva media on? Miten median yleisöt, tavoitteet ja mittarit on määritelty ja miten median vaikuttavuutta seurataan? Miten media onnistuu sanoittamaan merkitystään kohderyhmälleen?

III Kanavan käytettävyys

Tässä osiossa arvioidaan medioiden käytettävyyttä ja käyttäjälähtöisyyttä sekä valitun kanavan puhuttelevuutta ja toimintaa. Millaiset rakenteelliset keinot tukevat tai heikentävät median kuluttamista? Millaista toimintaa tai tunnetta media herättää käyttäjässä? Käytettävyyttä arvioidaan suhteessa medialle asetettuihin tavoitteisiin mutta myös osana organisaation muuta mediakokonaisuutta.

IV Visuaalisuus & brändin rakentaminen

Organisaatiomedioita arvioidaan myös niiden visuaalisuuden näkökulmasta. Hyvä organisaatiomedian ilme auttaa tiedon löytämistä ja ymmärtämistä, ja media on osa organisaation viestintäkokonaisuutta. Onnistunut media ylläpitää ja rakentaa yhtenäistä visuaalista identiteettiä ja erottaa sen muista vastaavista.

V Vastuullisuus

Oma Media -arvioon voi halutessaan sisällyttää arvioinnin myös vastuullisuudesta. Arvioinnin voi sisällyttää mihin tahansa mediamuotoon. Se sisältyy automaattisesti vuosikertomusten arviointiin. Kaikissa medioissa vastuullisuus ei ole esillä, ja sen takia vastuullisuuden arviointi on lisäalue, jonka voi pienellä lisähinnalla sisällyttää arvioon. Vastuullisuuden arvioinnin hinta on 390 euroa + alv.

Vastuullisuuden arviointi tehdään median ominaispiirteet huomioiden. Esimerkiksi raporteissa tarkkaillaan, tarjoaako se olennaiset tiedot yrityksen vastuullisuustyöstä ja tavoitteista ja onko asiat kerrottu selkeästi ja kiinnostavasti. Jos kyseessä taas on esimerkiksi podcast, arvioidaan mm. sitä, kuinka hyvin se onnistuu puhuttelemaan kuulijoitaan ja tarjoamaan sitä kiinnostavaa sisältöä vastuullisuusteemoista.

VI Vuosikertomusten arviointi: toimintakertomus ja tilinpäätös

Vuosikertomuksissa arvioidaan toimintakertomusta ja tilinpäätöstä. Arviointialue sisältyy automaattisesti vuosikertomusten sarjaan.

VII Podcastien arviointi

Podcasteille on oma, mediakohtainen arviointi, joka sisältyy automaattisesti kyseisen median arvioon. Podcastien arvioinnissa arvioidaan sitä, millainen bisneshaaste podcastin taustalla on ollut ja miten podcast on siihen vaikuttanut. Lisäksi arvioinnissa keskitytään podcastin tulosten mittarointiin, etenkin muihin kuin kuuntelumääriin, sekä podcastin rakenteen eheyden arviointiin.

 

Ilmoittaudu mukaan täällä!

 

 

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

Yhteistyökumppaniksi?


Ota yhteyttä:
 
ProCom
puh. (09) 135 7775
procom@procom.fi
 

Yhteistyökumppanit