Suomessa viestintäalan työtyytyväisyys Euroopan huippua

Suomalaiset viestinnän ammattilaiset arvioivat työtyytyväisyytensä paremmaksi kuin eurooppalaiset kollegansa. Suomalaisista viestinnän ammattilaisista jopa 82,5 prosenttia on tyytyväisiä työhönsä. Vielä suomalaisiakin tyytyväisimpiä työhönsä ovat hollantilaiset (86,2 %) viestinnän ammattilaiset.

Tuoreen eurooppalaisen viestintäalan tutkimuksen mukaan kokonaisuutena työtyytyväisyys on viestintäalalla ollut viime vuosina hitaassa laskussa (2010: 5,33*; 2014: 5,27*; 2018: 5,15*) taloudellisten paineiden ja alan nopean kehittymisen myötä. Tyytymättömyys työhön on suurinta Puolassa, Italiassa, Irlannissa, Itävallassa, Serbiassa ja Isossa Britanniassa, joissa kaikissa joka viides viestintäammattilainen tuntee tyytymättömyyttä. Suomalaisista viestinnän ammattilaisista tyytymättömyyttä tuntee 9,3 prosenttia viestinnän ammattilaisista (vrt. Hollanti: 8,3 %).

Kaikkeen eivät eurooppalaisetkaan ole tyytymättömiä: Tyytyväisyys viestinnän työn sosio-ekonomisiin tekijöihin, kuten turvallisuuteen ja pysyvyyteen, palkkaukseen sekä työn ja yksityiselämän tasapainoon on puolestaan kasvanut koko Euroopassa. Viestinnän johtotehtävissä työskentelevät vastaajat ovat tyytyväisempiä työhönsä, kuin hierarkiassa alempana työskentelevät kollegansa.

”Tutkimuksista tiedetään, että työtyytyväisyyteen vaikuttavat monet asiat yhdessä. Suomessa osataan erityisen hyvin erottaa työ ja vapaa-aika, joka puolestaan voi laskea myös viestintäalalle tyypillisiä korkeita stressitasoja”, ECM-tutkimuksen Suomen aineistosta vastaava professori Vilma Luoma-aho arvioi.

Suomalaiset viestinnän ammattilaiset kokevatkin eurooppalaisia kollegoitaan vähemmän päivittäistä työhön liittyvää stressiä (Suomi 2,90**) ja arvioivat kykynsä hallita stressiä hyväksi. Suomalaisia vähemmän työstressiä kokevat vain hollantilaiset (2,57**) ja tanskalaiset (2,65**) viestinnän ammattilaiset. Euroopan tasolla stressiä tuntee neljä kymmenestä viestinnän ammattilaisesta.

Työhönsä tyytymättömät ammattilaiset ovat selvästi tyytyväisiä kollegoitaan halukkaampia vaihtamaan työpaikkaa ja alaa. Kaikista eurooppalaisista vastaajista lähes joka kolmas on valmis jättämään nykyisen työnantajansa seuraavan vuoden aikana. Suomalaisen Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimuksen mukaan myös eurooppalaisittain tyytyväiset suomalaiset ovat harkinneet työpaikan vaihtamista huomattavan usein. Viestinnän ammattilaisista 44 prosenttia oli viimeisen 12 kuukauden aikana käynyt työpaikkahaastattelussa ja 32 prosenttia oli harkinnut siirtymistä toiselle alalle vuonna 2017.

”Vaikka viestintäala on Suomessa edelleen kasvussa, on alanvaihtoa suunnittelevien ammattilaisten määrä huomattavan suuri. Aiheesta käydystä suomalaisesta keskustelusta nousevat esiin alalla koettu arvostuksen puute ja kiire, jonka varjoon viestinnän strategisen roolin koetaan jäävän. Lisäksi viestinnän ammattilaiset ovat organisaatioissaan usein muutosten etulinjassa, jolloin esimerkiksi uusien teknologioiden yleistyminen sekä yhteiskunnalliset muutokset kohdistavat heidän työhönsä uudenlaisia odotuksia”, arvioi ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

* Käytetty asteikko 1–7.

** Käytetty asteikko 1–5.

 

ECM-tutkimus luettavissa kokonaisuudessaan European Communication Monitor -tutkimuksen sivuilla.

Vuosittain tehtävä European Communication Monitor -tutkimus kartoittaa eurooppalaisten viestinnän ammattilaisten näkemyksiä alan ajankohtaisista teemoista. Vuoden 2018 kyselyn aiheina olivat strategisen viestinnän lisäksi valeuutiset, luottamus, johtaminen, työstressi ja työtyytyväisyys. Tutkimukseen vastasi noin 3100 viestinnän ammattilaista 48 maasta. Tutkimuksen toteuttaa European Public Relations Education and Research Association (EUPRERA) ja European Association of Communication Directors (EACD). Suomessa tutkimuksen yhteyshenkilönä toimii professori Vilma Luoma-aho Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulusta. Luoma-aho toimii myös ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n hallituksen puheenjohtajana.

Lue lisää: Viestinnän ammattilaiset 2017 -tutkimus 

Kommentointi on suljettu.