Sidosryhmien odotukset ja some haastavat viestinnän etiikkaa

Viestinnän eettiset haasteet kasvussa

Sijoittajat, työntekijät, asiakkaat ja monet muut sidosryhmät tekevät päivittäin johtopäätöksiä yritysten ja yhteisöjen toiminnan eettisyydestä. Digitaalisen median aikakaudella yhteisöjä voidaan tarkkailla ja arvioida entistä helpommin. Eettisyyttä koskevien arvioiden jakaminen on myös entistä helpompaa. Samaan aikaan eettiset kysymykset ovat muuttuneet monimutkaisemmiksi. Tilannetta vaikeuttaa se, että eettisyys on käsitteenä edelleen monitulkintainen. Tätä asetelmaa pohtii tutkimusjulkaisu ProComma Academic, jonka tuore numero Eettinen viestintä julkistetaan 8.9. Helsingissä.

ProComma Academicin tutkimusartikkelit osoittavat, kuinka erilaisten sidosryhmien odotuksiin vastaaminen on vaikeutunut. Esimerkiksi pörssiyhtiöiden johto joutuu tasapainoilemaan asiapitoisen ja myyntihenkisen viestinnän välillä, kun tavoitteena on viestiä ymmärrettävästi niin, että yhtiön arvostus on oikealla tasolla. Haasteeksi on muodostunut myös rajanveto avoimuuden, kilpailusalaisuuksien varjelemisen ja pörssisäännösten välillä. Eettinen toiminta tarkoittaa aina enemmän kuin vain lakien noudattamista.

– Haluamme kannustaa viestinnän ja journalismin ammattilaisia keskustelemaan etiikasta. Esimerkiksi natiivimainonta haastaa molempia ammattiryhmiä. Tämä julkaisu ja alan eettiset ohjeet tarjoavat tutkittua tietoa pohdintaan, sanoo ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

– Viestinnän ammattilaiset ovat avainasemassa nostamassa esiin organisaatioidensa päätöksentekoon, toimenpiteisiin ja kannanottoihin sisältyviä eettisiä näkökulmia, joilla voi olla erilaisia merkityksiä ja painoarvoja eri yhteiskunnissa. Se mikä on normaalia yhdessä kulttuurissa, voi olla tuomittavaa jossain toisessa. Globaalissa toimintaympäristössä ilmiöt nousevat keskusteluun ilman ajan ja paikan rajoituksia, jolloin niiden ennakointi asettuu strategisen johtamisen ja viestinnän ytimeen, toteaa julkaisun päätoimittaja Elisa Juholin.

Viestinnän eettisiä kysymyksiä mm. johtamisen, sijoittamisen, julkisen viestinnän ja journalismin kannalta pohtivat julkaisussa eri yliopistoja ja tutkimusyksiköitä edustavat tutkijat Henrik Rydenfelt ja Elisa Juholin, Pia Lappalainen, Marja-Liisa Kuronen, Anu Kantola, Erkki Karvonen, Ulla Järvi ja Salli Hakala.

ProComma Academic on viestintäammattilaisten yhdistyksen ProComin tieteellinen, vertaisarvioitu julkaisu. Aiemmat  numerot ovat käsitelleet viestinnän läpinäkyvyyttä sekä särkymätöntä viestintää.

Tilaa ProComma Academic >>

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Elina Melgin, 040 821 1688, elina.melgin@procom.fi
ProComma Academicin päätoimittaja, dosentti Elisa Juholin, 040 069 7585, elisa.juholin@helsinki.fi
Kirja- tai pdf-tilaukset: minna-liisa.nurmilaakso@procom.fi

Kommentoi