Rekisteriseloste

Henkilötietolain 24 §:n mukainen informaatio ProComin jäsenille

Rekisteriseloste

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n jäsenrekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä ProCom ry:n toimistolla osoitteessa Kalevankatu 30, 7. krs, 00100 Helsinki tai tulostettavissa oheisesta pdf-tiedostosta.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Jäsenellä on oikeus tarkastaa häntä koskevat jäsenrekisterissä olevat tiedot. Osa tiedoista on jäsenen nähtävillä “Omat tiedot” -kohdassa ProComNetissä.

Kun jäsen haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö ProComille yllä mainitulla osoitteella. Jäsen voi myös käydä ProComin toimistolla henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyynnössä jäsenen tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. ProCom toimittaa kirjallisen vastauksensa jäsenelle 30 päivän kuluessa siitä, kun jäsen on käynyt henkilökohtaisesti ProComin toimistolla tai kun jäsenen kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut ProComin toimistolle.

Jos jäsenen tiedoissa on virheitä, jäsen voi esittää ProComille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteriseloste / ProCom asiakas- ja markkinointirekisteri

1. Rekisterinpitäjä
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Y-tunnus: 0288699-2, Kalevankatu 30, 00100 Helsinki, puh. 09 135 7775, procom@procom.fi

2. Rekisteriasiat
Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Nimi
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Organisaatio ja asema
– Organisaation osoitetiedot
– Yhteysloki

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän asiakastietojärjestelmästä, yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä. Pääsääntöisesti osoitelähteet on eritelty mikäli ne ovat muita kuin ensiksi mainittuja.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.