Rekisteriseloste

Henkilötietolain 24 §:n mukainen informaatio tietonsa ProComin Lobbarirekisteriin tietonsa ilmoittaneille

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n ylläpitämää Lobbarirekisteriä käsittelevä rekisteriseloste on nähtävänä myös ProCom ry:n toimistolla osoitteessa Kasarmikatu 23 A 5, 2. krs. 00130 Helsinki.

Tarkastusoikeus ja oikeus oikaista virheellinen tieto

Rekisteriin ilmoitetut tiedot ovat julkisesti nähtävillä sivulla www.procom.fi/lobbarirekisteri. Tietonsa rekisteriin ilmoittaneella on kuitenkin oikeus tarkastaa häntä koskevat rekisterissä olevat tiedot myös ProComin toimistolta. Kun rekisteriin ilmoittautunut haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, hänen tulee lähettää omakätisesti allekirjoitettu tarkastuspyyntö ProComille yllä mainitulla osoitteella. Rekisteriin ilmoittautunut voi myös käydä ProComin toimistolla henkilöllisyyden todistava asiakirja mukanaan. Tarkastuspyyntöä tehtäessä tulee ilmoittaa nimensä, osoitteensa ja puhelinnumeronsa. ProCom toimittaa kirjallisen vastauksensa tarkastuspyynnön tehneelle 30 päivän kuluessa siitä, kun pyynnön tekijä on käynyt henkilökohtaisesti ProComin toimistolla tai kun kirjallinen tarkastuspyyntö on saapunut ProComin toimistolle.

Jos rekisterissä olevissa tiedoissa on virheitä, rekisteriin ilmoittautunut voi esittää ProComille virheen korjaamista koskevan pyynnön.

Rekisteriseloste / ProComin Lobbarirekisteri

1. Rekisterinpitäjä

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry, Y-tunnus: 0288699-2, Kasarmikatu 23 A 5, 00130 Helsinki, puh. 09 135 7775, procom@procom.fi

2. Rekisteriasiat

Vastaamme viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin. Kysymykset osoitetaan rekisterinpitäjälle.

3. Rekisterin nimi
ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n Lobbarirekisteri

4. Henkilötietojen keräyksen tarkoitus

Keräyksen tarkoituksena on edistää vaikuttajaviestinnän avoimuutta. Lobbausta eli ProComin jäsenistön mielestä vaikuttajaviestintää on tarkemmin määritelty ProComin hallituksen hyväksymässä dokumentissa. Se perustuu jäsenistön parissa 2014 tehtyyn tutkimukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja asiakkaista:

– Nimi
– Organisaatio ja asema
– Sähköpostiosoite
– Matka- ja/tai muu puhelinnumero
– Henkilön vaikuttajaviestintään liittyviin työtehtäviin olennaisesti vaikuttavat sidonnaisuudet

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteri koostetaan yksinomaan henkilön itse rekisteriin ilmoittamien tietojen pohjalta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteri on avoimesti nähtävillä osoitteessa www.procomm.fi/lobbarirekisteri. ProCom ei luovuta tietoja eteenpäin toimistolta käsin. Kukin rekisteriin ilmoittautunut vastaa itse sidonnaisuuksistaan ja niiden avaamisesta. ProCom ei ole vastuussa rekisterin tietojen oikeellisuudesta.

8. Tietojen poistaminen
Tiedot poistetaan rekisteristä rekisteriin ilmoittautuneen niin pyytäessä. Poisto tehdään 30 päivän sisällä siitä, kun tieto on saapunut kirjallisena ProComin toimistolle osoitteeseen procom(at)procom.fi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin annetut tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Kuva: Unsplash


Kysyttävää lobbarirekisteristä? Ota yhteyttä ProComin toimistoon, puh. (09) 135 777 tai procom(at)procom.fi.