Kilpailut ja palkinnot

ProCom palkitsee säännöllisesti viestintäalalla ansioituneita vaikuttajia ja töitä. Vuosittain järjestettäviä kilpailuja ovat:

Vuoden viestintäpalkinnot

Kuka jätti jäljen? ProCom palkitsee ansioituneita viestintätekoja ja niiden tekijöitä. Palkinnot jaetaan ProCom-päivässä, joka järjestetään aina kesäkuun alkupuolella.

Jaettavia palkintoja ovat:

  • Vuoden viestintäteko
  • Vuoden viestintäammattilainen
  • Vuoden johtaja sekä
  • Elämäntyöpalkinto

Ehdotukset kerätään jäsenistöltä, valinnat tekee arvovaltainen, puolueettomista tuomariston jäsenistä koostuva raati. Ehdotuksia voi lähettää ProComin toimistolle procom@procom.fi. Voit ehdottaa palkinnonsaajia yhteen tai useampaan kategoriaan.

Huom! Muistathan perustella vastauksesi!

Palkintojen kriteerit

Vuoden viestintäteko on Viestintäpalkintojen pääpalkinto. Teoksi voidaan valita kampanja tai yksittäinen viestintäponnistus, joka on ollut vaikuttava ja merkittävä joko yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, tietyn toimialan sisällä tai jollakin muulla tavalla. Palkitulla viestintäteolla voi olla laaja vaikutus omassa kentässään, se on voinut osoittaa mitattavissa olevaa erinomaista tuloksellisuutta ja se on mahdollisesti koskettanut inhimillisesti monien elämää.

Vuoden viestintäammattilainen -palkinto jaetaan viestintävaikuttajalle, joka on saavuttanut tuloksia ja pystynyt omalla toiminnallaan tekemään vahvan vaikutuksen joko yhteiskunnallisesti, omalla alallaan tai vaikkapa omassa organisaatiossaan. Palkinnon saaja ei välttämättä ole ryhmän kokenein jäsen, mutta häneltä löytyy runsaasti kekseliäisyyttä, tarmoa ja uudenlaista otetta asioihin. Vuoden viestintäammattilainen -palkinnon saamisen ensisijainen kriteeri on esimerkillinen toiminta – tittelillä tai työnimikkeellä ei ole niin ikään merkitystä.

Vuoden johtaja -palkinto jaetaan henkilölle, joka on toiminnallaan osoittanut ymmärtävänsä viestintää ja markkinointia ja on aidosti hyödyntänyt viestinnän keinoja tavoitteiden saavuttamisessa. Johtajapalkinnon saaja ymmärtää, että viestintä on johdon työkalu ja että se kuuluu erottamattomana osana organisaation strategiaan. Johtajapalkinnon saaja voi olla nimikkeeltään toimitusjohtaja, henkilöstöjohtaja, liiketoimintajohtaja tai joku muu. Palkinnon saaja ei itse vastaa organisaationsa viestinnästä.

Elämäntyöpalkinto jaetaan vain silloin kun siihen on aidosti aihetta, ei välttämättä joka vuosi. Palkinnon saaja on henkilö, joka on tehnyt pitkän uran viestinnän parissa. Hänellä on vahva kokemus ja näkemys viestinnästä ja hän on näkyvä ja vaikuttava henkilö viestintäalalla.

Lehtikatsaus: Vuoden asiakas- tai sidosryhmälehti & Vuoden henkilöstölehti

ProComin lehtikatsaus on järjestetty yli 20 kertaa. Monelle yhteisölle ja yritykselle arviointi ja katsaus toimivat oman työn tulosten mittarina. Lehtikatsaukseen osallistuvat saavat kirjallisen ja kattavan palautteen asiakas- tai henkilöstölehdestään, sen rakenteesta, juttujen journalistisesta tasosta, ulkoasusta, typografiasta ja kuvituksesta yleensä. Palautteesta käyvät ilmi lehden vahvuudet ja kehittämiskohteet. Puolueeton tuomaristo antaa lehdestä arvosanan.

Parhaat lehdet palkitaan syksyisin ProComin Lehtipäivässä. Seuraavan arvion ilmoittautuminen alkaa toukokuussa 2014, seuraa ProComin viestintää.

Vuosikertomusarvio: Vuoden paras vuosikertomus

Vuosikertomuksella on monia tavoitteita: se informoi omistajia, sijoittajia ja analyytikoita, se rakentaa työnantajakuvaa ja toimii lähdeteoksena toimittajille. Miten vuosikertomus onnistuu moniulotteisessa tehtävässään? ProCom tarjoaa mahdollisuuden yrityksen tai yhteisön painetun ja verkkovuosikertomuksen arvioituttamiseen asiantuntijaraadilla. Lukemansa ja tulkitsemansa perusteella arvovaltainen raati antaa vuosikertomuksesta arvion ja kirjallisen palautteen, josta käyvät läpi vuosikertomuksen vahvuudet ja kehittämiskohteet. Tuomaristo antaa vuosikertomuksesta myös arvosanan. Palaute antaa ainutlaatuista tietoa siitä, miten yhteisösi nähdään ja koetaan ulkopuolisen ammattilaisen silmin. Ulkopuolinen kirjallinen palaute voi vauhdittaa esimerkiksi vuosikertomuksen kehittämiseen liittyviä yhteisösi sisäisiä prosessi- ja investointipäätöksiä.

Parhaat vuosikertomukset palkitaan keväisin ProComin Vuosikertomuspäivässä. Seuraavan arvion ilmoittautuminen alkaa syksyllä 2014, seuraa ProComin viestintää.

Vuoden viestintäteko 2013

Vuoden 2013 viestintätekona palkittiin Tahdon2013-kampanja. Kuvassa kampanjatyöryhmä juhlistamassa palkintoa.