ProCom ja Viesti uudistamaan viestintäalan eettistä koodistoa

Viesti-ja-ProComProCom – Viestinnän ammattilaiset ry sekä Viesti – Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö ovat perustaneet Viestinnän Eettisen Neuvottelukunnan (VEN).

Jäseniksi uuteen elimeen on kutsuttu professorit Pekka Aula, Elisa Juholin ja Leif Åberg, etiikkatutkija, FT Henrik Rydenfelt, viestintäjohtajat Päivi Sihvola Ilmarisesta ja Janne Laukkanen Suomen Asianajajaliitosta, Viesti ry:n toiminnanjohtaja Pia Valtonen sekä ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin.

– Viestintäalalle tarvitaan reagointivalmis, arvokysymyksiin perehtynyt osaajien verkosto, joka voi tarvittaessa muodostaa näkemyksen etiikkakeskustelua herättävään tapaukseen yhteiskunnassa ja toimia neuvonantajana ProCom ry:n ja Viesti ry:n hallituksille, sanoo VENin ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittu dosentti Elisa Juholin.

VENin tehtävänä on uudistaa ProComin viimeksi vuonna 2005 päivitetyt eettiset säännöt tähän päivään soveltuviksi. Päivitetty eettinen koodisto luodaan sellaiseksi, että ohjeistus palvelee koko viestintäalaa.

Esimerkkitapauksia etsitään

Jäsenet voivat lähettää neuvottelukunnalle tapauksia pohdittavaksi omalla nimellään tai anonyymisti. Neuvottelukunta yhdistysten hallituksia konsultoiden päättää, miten se tapauksiin reagoi. Yhteydenotto ja tietojen luovuttaminen tapahtuvat luottamuksellisesti. Neuvottelukunta tarkastelee tapauksia voimassaolevien viestinnän eettisten ohjeiden ja yhteisöviestinnän periaatteiden pohjalta.

VENin tehtävänä on toimia neuvoa antavana elimenä ProComin ja Viestin hallitukselle silloin, kun viestijöiden yhteisössä tapahtuu eettisesti sellaista, johon on puututtava. Neuvoa antava kokoonpano toimii vapaaehtoisella verkostoperiaatteella. Se nostaa esiin ja ylläpitää keskustelua eettisen toiminnan tärkeydestä viestintäalalla.

Kysymyksiä ja vastauksia VENistä >>

Kuva: vasemmalta Elisa Juholin, Pia Valtonen, Janne Laukkanen, Päivi Sihvola, Elina Melgin ja Henrik Rydenfelt. Kuva: Jyrki Komulainen.

Lisätietoja:
ProCom ry:n toimitusjohtaja Elina Melgin, puh. 040 821 1688
Viesti ry: n toiminnanjohtaja Pia Valtonen, puh. 040 451 3660
VENin puheenjohtaja Elisa Juholin, puh. 040 069 7585

Suomen suurimpana viestintäammattilaisten verkostona ProCom ry edistää jäsentensä ammatillista kehittymistä ja lujittaa viestinnän asemaa. Jäseninä on 2700 viestinnän parissa työskentelevää tiedottajaa, viestintäpäällikköä ja -johtajaa, yrittäjää, konsulttia ja opiskelijaa. ProCom tarjoaa viestintäalan ammattilaisille vuorovaikutusfoorumin, jonka jäsenet pääsevät vaikuttamaan alan kehitykseen ja toimintamalleihin Suomessa.

Viesti ry on viestinnän ja tiedotusalan asiantuntijoiden akavalainen ammattijärjestö. Jäsenyyteen sisältyy työttömyysturva, työsuhteisiin liittyvät neuvonta- ja lakimiespalvelut. Ammattijärjestön tehtävä on valvoa viestinnän ammattikunnan palkkausta, työ- ja virkasuhteisiin liittyviä ammatillisia, yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, edustaa jäseniä viestintää koskevissa työsuhdekysymyksissä, lisätä tiedotus- ja viestintätehtävissä toimivien yhteenkuuluvuutta ja arvostusta.

Yksi kommentti artikkeliin “ProCom ja Viesti uudistamaan viestintäalan eettistä koodistoa”

  1. […] Oman osuuteni toin kirjaan kirjoittamalla todenmukaisesta PR:stä eli yhteisöviestinnästä. Lyhyessä luvussa käyn läpi, millainen merkitys oikeellisella tiedolla on organisaatioiden viestinnässä ja millaisessa murroksessa PR-ala on tiedon jatkuvan lisääntymisen myötä. Tarkastelen luvussani myös organisaatioiden mediayhteistyötä ja sille asetettuja vaatimuksia. Yhteisöviestinnän saralla tämä on tällä hetkellä kuuma peruna, sillä pari kuukautta sitten yhteisöviestinnän eettisyyttä valvomaan perustettiin oma neuvottelukunta. […]

    Vastaa tähän

Kommentoi