ProComin mentorointiohjelma

Mentorointiohjelma käynnistyy jälleen tammikuussa 2019

Hae mukaan ohjelmaan 16.11.2018 mennessä tämän sivun välilehdillä!

 

Tukea, sparrausta ja uusia näkökulmia kehittymiseen ja osaamisen laajentamiseen – miksei jopa nykyisen alasi ulkopuolelle?

ProComin mentorointiohjelmassa ennakkoluuloton vuorovaikutus rikastaa mentori-aktoriparin ammattilaisuutta heidän itse määrittelemillään alueilla.

Ohjelmaan ovat tervetulleita aktorit ja mentorit osaamistasosta ja kokemuksesta riippumatta.

Huomaathan, että mentorointiasetelma voi olla moninainen, henkilöiden asiantuntemuksesta ja kehittämistarpeista riippuen.

Perinteisesti mentorointisuhteessa alan konkari toimii mentorina kokemattomammalle kollegalleen. Esimerkiksi strategiseen digiosaamiseen saattaa kuitenkin kokenutkin konkari toivoa opastusta tätä maailmaa hengittävältä kollegalta.

Aktoria ja mentoria yhdistää intohimo kehittymiseen ja kehittämiseen sekä laadun tavoittelu ammatillisessa työssään.

Jokaisen mentorointiohjelmaan osallistuvan aktorin uratavoite on yksilöllinen. Jokainen myös johtaa itsensä kohti tavoitettaan omilla voimavaroillaan. ProComin mentoriohjelman mentorit haluavat jakaa osaamistaan ja tukea aktoreita löytämään heidän omat voimavaransa.

Mentori-aktoripareja on monenlaisia. Vaikka virkaikä olisi lyhyempi, saattaa kokemus tietyillä työn osa-alueilla olla erittäinkin vahva. Ajattele siis ilmeisen ulkopuolelta: onko sinulla osaamista, jota voisit jakaa mentorina? Onko sinulla kehitysalueita, joihin kaipaisit potkua aktorina? Tehtäväkenttäsi voi olla viestinnässä tai viestinnän ulkopuolella – voit työskennellä myös esimerkiksi markkinoinnin, johtamisen tai HR:n parissa.

ProComin mentorointiohjelma on uudistumisen ohjelma.

Se on ohjelma, jossa ravistellaan vanhoja ajatusmalleja ja etsitään aivan uusia tapoja ja taitoja.

Ohjelma sopii myös viestinnän johtotehtävissä oleville, joilla on kiinnostusta laajentaa omaa uraansa viestintää laajempiin kokonaisuuksiin.

 

MISTÄ OIKEIN ON KYSYMYS?

Mentorointiohjelman keskiössä ovat aktorin ja mentorin kahdenkeskiset keskustelut. Tapaamisia on keskimäärin kerran kuukaudessa, 1,52 tuntia kerrallaan. Keskustelua ohjaavat aktorin määrittelemät tavoitteet ja sellaisen suunnitelman laatiminen, jolla päästään tavoitteisiin.

Lue aikaisempien vuosien aktoreiden kokemuksista:

 

MIKSI MUKAAN MENTOROINTIOHJELMAAN?

Mentorointi on tavoitteellinen toimintamalli ammatillisen osaamisen kehittämiseen ja omien voimavarojen tunnistamiseen. Se on tiivis, yksilöllinen ja henkilökohtainen tapa oppia. Mentorointi on kokemusten, näkemysten ja osaamisen välittämistä sekä toisen kokemuksista oppimista. Parhaimmillaan prosessista on hyötyä molemmille osapuolille ja työnantajille.

Aktori saa mentorista luotettavan keskustelukumppanin, kyseenalaistajan ja palautteenantajan. Mentorin tehtävä ei ole antaa suoria vastauksia, vaan auttaa aktoria tarkastelemaan omaa tilannettaan uusista näkökulmista ja miettimään uusia ratkaisuvaihtoehtoja.

Aktorin hyödyt:

 • henkilökohtainen kehittyminen ja osaamisen laajentaminen mentorin kokemusten avulla
 • kokemusperäisen ja hiljaisen tiedon saaminen mentorilta
 • verkostojen laajeneminen mentorin kontaktien avulla
 • urakehityksen nopeutuminen tai syventäminen päämäärien selkeytyessä

Mentorin hyödyt:

 • omien ajatusten uudistuminen
 • omien ajatusten kyseenalaistaminen
 • uusien näkökulmien havaitseminen
 • työuran merkityksellisyyden huomaaminen

Organisaation hyödyt:

 • asiantuntija- ja esimiestyön sekä johtamisen laadun paraneminen yksilön kehittymisen kautta
 • vuorovaikutuksen ja luottamuksen lisääntyminen
 • hiljaisen tiedon jakaminen organisaation sisällä
 • organisaation verkostojen laajentuminen

 

OSALLISTUMISMAKSU JA ILMOITTAUTUMINEN

Mentorointiohjelma on tarkoitettu ProComin jäsenille. Aktoreilta peritään ohjelmaan osallistumisesta hallintokuluja kattava maksu, joka on

 • yksityishenkilön maksaessa 375 euroa + alv. 24 % ja
 • yrityksen tai organisaation maksaessa 550 euroa + alv. 24 %.

Mentorina toimiminen on maksutonta eikä edellytä ProComin jäsenyyttä.

 

Hae aktoriksi mentorointiohjelmaan 2019 >>

Ilmoittaudu mentoriksi ProComin mentorointiohjelmaan 2019 >>

Katso mentorointiohjelman 2019 alustava aikataulu >>

Lisätiedot ja tiedustelut: Päivi Vuorimaa paivi.vuorimaa@procom.fi tai puh. (09) 135 7775