Mentorointiohjelma 2020

 

Mentorointiohjelma 2020

 

Seuraava ProComin mentorointiohjelma käynnistyy tammikuussa 2020 ja päättyy marraskuussa 2020. Mentorointiohjelman ydin on aktorin ja mentorin kahdenkeskiset keskustelut. Mentori-aktoriparit tapaavat noin kerran kuussa, noin 1,5 tuntia kerrallaan. Parit voivat itse sopia, tapahtuvatko kohtaamiset kasvokkain (suositeltavaa) vai esimerkiksi verkon välityksellä. Lisäksi ohjelmaan sisältyy aktoreiden ja mentoreiden yhteisiä tapaamisia vuoden aikana.  Yhteisten tapaamisten ohjelmassa on alustuksia, keskustelua, osallistujien omien kokemusten jakamista sekä verkostoitumista. Yhteiset tapaamiset tukevat kehittymistä ja siksi niihin osallistuminen on suositeltavaa.  Osallistujat saavat yhteisistä tapaamisista myös ideoita omaan prosessiinsa muiden kokemuksista.

 

Mentorointiohjelman aikataulu

 

Aloitustilaisuus ke 22.1.2020 klo 17-19

  • Viestinnän tulevaisuus
  • Oman kehittymisen suunta

Kevään teematilaisuus to 12.3.2020 klo 17-19

  • Ohjaa oppimistasi, kasva ja kehity

Välitapaaminen ke 6.5.2020 klo 17-19

  • Asiantuntijapuheenvuoro
  • Onnistumisten ja ideoiden jakaminen

Syksyn teematilaisuus ma 7.9. 2020 klo 17-19

  • Johda itseäsi, kehity kohti tavoitteitasi

Ohjelman päätöstilaisuus to 5.11.2020 klo 17-19

  • Asiantuntijapuheenvuoro
  • Onnistumisen reflektointi ja palaute

 

Mentorointiohjelmaan hakeutuminen

Mentorointiohjelmaan otetaan enintään 25 aktori-mentoriparia. Hakuaika ohjelmaan päättyy 15.11.2019. Aktorit valitaan ohjelmaan ilmoittautumisjärjestyksessä siten, että etusijalla ovat sellaiset aktorit, jotka eivät aiemmin ole osallistuneet ProComin mentorointiohjelmaan.

Pyrimme löytämään jokaiselle aktorille hänen tarpeitaan parhaiten vastaavan mentorin. Käynnistämme parien muodostamisen heti hakuajan päätyttyä. Parit muodostamme pääosin marraskuun loppuun mennessä. Joissain tapauksissa sopivan mentorin löytyminen voi kesää joulu-tammikuullekin. Olemme yhteydessä kaikkiin hakijoihin viimeistään joulukuun aikana.

Aktoreiksi mentorointiohjelmaan voivat hakea ProComin jäsenet. Aktoreilta peritään osallistumisesta hallintokuluja kattava maksu, joka on

  • yksityishenkilön maksaessa 375 euroa + alv. 24 % ja
  • yrityksen tai organisaation maksaessa 550 euroa + alv. 24 %.

Mentoreiden osallistuminen on maksuton. Mentoreilta ei edellytetä ProComin jäsenyyttä.

 

Hae aktoriksi »

 

Ilmoittaudu mentoriksi »

 

Mentorointiohjelman 2020 vetäjä Riitta Perttilä

ProComin mentorointiohjelman fasilitoijana vuonna 2020 on Riitta Perttilä. Riitta työskentelee organisaatioiden ja ihmisten kyvykkyyden kehittäjänä, valmentajana ja coachina oman yritysensä Taiten Consulting Oy:n kautta. Riitta ryhtyi yrittäjäksi vuonna 2015, koska hän halusi uudistua ja oppia uusia tapoja tehdä työtä toimittuaan sitä ennen lähes 30 vuotta henkilöstöjohtajana sekä toiminnan, johtamisen, osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittäjänä suurissa finanssialan organisaatioissa jatkuvien muutosten keskellä. Riitta kokee, että oman työn muutos on antanut hänelle mahdollisuuden keskittyä siihen, minkä hän kokee merkitykselliseksi:

 

 

Autan organisaatioita ja ihmisiä uudistumaan – oppimaan ja kehittämään kyvykkyyttä, johtajuutta ja uuden työn taitoja suuntaan, johon tulevaisuus kutsuu ja haastaa.

Riitta on koulutukseltaan kasvatustieteen maisteri (aikuiskasvatus ja viestintä), Certified Business Coach® ja työnohjaaja. Hän on opiskellut työuransa aikana myös henkilöstöjohdon Professional Development -tutkinnon, liikkeenjohdon koulutusohjelmia sekä kehittämisen ja fasilitoinnin menetelmiä.

Riitalla on omakohtaista kokemusta sekä mentorin että aktorin rooleista. Hän on toiminut lukuisten mentorointiohjelmien suunnittelijana, vetäjänä ja valmentajana.