Median ja viestinnän alan murros lisännyt keskustelua viestinnän etiikasta

Eettisiin ohjeisiin sitoutunut lähes 5 000 viestintäalan ammattilaista

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan VENin toimintaan ja viestinnän alan itsesääntelyyn on sitoutunut jo tuhansia viestinnän alan asiantuntijoita.

Määrä kasvoi lähes puolella, kun Markkinoinnin, teknologian ja luovuuden liitto MTL ry ja Julkisen alan tiedottajat JAT ry liittyivät neuvottelukuntaan vuoden 2016 alussa.

Maaliskuussa vuoden täyttävä VEN perustettiin Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n ja ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n aloitteesta.

Median ja viestinnän nopeatahtinen kehitys, kansantalouden haasteet sekä keskustelukulttuurin muutos ovat lisänneet keskustelun tarvetta sananvapaudesta, brändäämisen kulttuurista, viestinnän luotettavuudesta ja avoimuudesta.

– Viestinnän rajat ovat muokkautumassa uudelleen, kun perinteiset yhteisöviestintä, markkinointiviestintä ja journalismi ovat monin tavoin integroitumassa toisiinsa, sanoo VENin puheenjohtaja, professori Elisa Juholin.

Ensimmäisenä toimintavuotenaan VEN päivitti alan itsesääntelyn perustana toimivat Viestinnän eettiset ohjeet. Päivitystyö tehtiin siten, että ohjeet ovat nyt käytössä kaikissa VENin taustayhteisöissä.

VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla.

– Etiikka on vahvasti yhteiskunnallisen keskustelun agendalla. Kun yhteiskunta pyrkii läpinäkyvyyteen ja samaan aikaan monet vanhat rajapyykit vaihtavat paikkaa, pintaan nousee eettinen kysymys, miten toimia oikein ja kestävästi. Viime kädessä etiikka toteutuu aina yksilöiden toiminnan kautta. Tähän alan itsesääntely antaa tukevan selkänojan, Juholin sanoo.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan kokoonpano 2016-2018

Elisa Juholin, VENin puheenjohtaja, professori, VTT

Henrik Rydenfelt, varapuheenjohtaja, FT, tutkijatohtori

Elina Melgin, toimitusjohtaja, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

Siina Repo, toiminnanjohtaja, Viesti ry

Sari-Liia Tonttila, toimitusjohtaja, AC-Sanafor, MTL Viestintätoimistot hallituksen puheenjohtaja Anna-Leea Hyry, viestintäsuunnittelija, Tampereen kaupunki

Päivi Sihvola, viestintäjohtaja, Ilmarinen

Janne Laukkanen, viestintä- ja kehityspäällikkö, Suomen Asianajajaliitto

Leif Åberg, emeritusprofessori

Lue lisää >>

Lisätietoja:

Elisa Juholin puh. 0400 697 585, Viestinnän eettisen neuvottelukunnan puheenjohtaja

Minna-Liisa Nurmilaakso, puh. 09 135 7775, Viestinnän eettisen neuvottelukunnan sihteeri

Viestinnän eettiset ohjeet:

http://procom.fi/viestintaala/ohjeet-ja-periaatteet/procomin-eettiset-ohjeet/

Kommentoi