Bränditutkimus osoittaa: ProComiin luotetaan

Kuva: Mitä sinulla tulee ensimmäisenä mieleen ProComista? (Luottamus ja maine -tutkimus 2017, T-Media)

ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry:n maine on erittäin hyvällä tasolla johtavien viestijöiden keskuudessa, paljastaa T-Median huhtikuussa 2017 tuottama Luottamus- ja maine -tutkimus. Tutkimus on sama, jota maan johtavat yritykset käyttävät työkaluna brändimielikuvien seurannassa.

ProCom sai kahdeksan maineen osa-alueen kautta lasketun kokonaisarvosanan 3.98, kun hyvän arvosanan raja on 3.50 asteikolla yhdestä viiteen. Etenkin niissä maineen osa-alueissa, joilla on suurin vaikutus johtavien viestijöiden keskuudessa luottamukseen ja sidosryhmätukeen ProCom onnistuu erinomaisesti. Näitä ovat johto (3.99), tuotteet ja palvelut (4.13), hallinto (4.23) sekä vuorovaikutus (3.93).

 

Kuva: ProComin maineen rakenne 2017 (Luottamus ja maine -tutkimus 2017, T-Media)

Johtavien viestijöiden mukaan ProCom toimii avoimesti ja läpinäkyvästi. Se onnistuu edistämään jäsentensä ammatillista kehitystä ja lujittamaan viestinnän asemaa yhteiskunnassa.

Verrattuna kahden vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen ProCom onnistui kasvattamaan mainettaan johdon, vastuullisuuden, talouden ja työnantajakuvan osalta. Tuotteiden ja palveluiden sekä innovaatioden osa-alueiden kohdalla tilanne on pysynyt aiemmalla, hyvällä tasolla.

”Vastaajat antoivat tuotteet ja palvelut osioon erittäin hyvän arvosanan. Suomalaisilla on yleensä vaikea antaa korkeita arvosanoja. Me ajattelemme, että aina on parantamisen varaa. Siksi tämä osio on todella hieno osoitus siitä, että ne, jotka ovat ProCom koulutus-, tapahtuma tai verkostopalveluita hyödyntäneet, ovat hyvin tyytyväisiä”, sanoo toimitusjohtaja Elina Melgin.

 

ProComin hyvä maine heijastuu sidosryhmätukeen.

Tutkimustulosten mukaan ProComin maine vaikuttaa jäsenkunnan ja sidosryhmien käytökseen. Se heijastuu luottamuksena ja suosittelunhaluna, kantojen kuuntelemisena, osallistumisina tilaisuuksiin sekä tukena mahdollisessa kriisitilanteessa.

Parantamisen varaa löytyi eniten avointen palautteiden listalta. ProComia kehoitettiin rohkeammin keskustelijaksi yhteiskunnallisissa kysymyksissä. Yhdistykseltä toivottiin myös aiempaa enemmän tilaisuuksien järjestämistä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Kehitystoimet palautteen pohjalta on otettu käsittelyyn työntekijöiden ja myös hallituksen tasolla.

Kyselyyn vastasi 297 henkilöä (kohdejoukko 1200). Pääasiallinen vastaajan ammattinimike oli viestintäjohtaja tai viestintäpäällikkö.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Elina Melgin, puh. (09) 135 7775 ja T-Median tutkimusjohtaja Sari Maunula, puh. 050 409 1543

Kommentoi