Viestinnän eettinen neuvottelukunta

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan omat verkkosivut osoitteessa www.ven.fi >>

Viestinnän eettinen neuvottelukunta VEN ottaa kantaa eettisiin kysymyksiin, toimii neuvonantajana taustayhteisöilleen sekä edistää hyviä käytäntöjä viestintäalalla. Neuvottelukunnan taustayhteisöt sitoutuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Taustayhteisöt

Tehtävät

Neuvottelukunta vastaa Viestinnän eettisten ohjeiden sisällöstä ja ajantasaisuudesta. Neuvottelukunnan taustayhteisöt sitoutuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin sekä edistävät niitä jäsentensä toiminnassa.

Kannanotoissaan neuvottelukunta arvioi yleisellä tasolla viestintäalalla esiintyvien toimintatapojen eettistä kestävyyttä. Neuvottelukunta ei ota kantaa siihen, onko joku yksilö tai yhteisö toiminut kuvatulla tavalla. Neuvottelukunnan kannanotot perustuvat Viestinnän eettisiin ohjeisiin.

Neuvottelukunta pitää yllä keskustelua viestintäalan etiikasta. Neuvottelukunnan puheenjohtaja voi esittää ajankohtaista keskustelunaihetta koskevia kommentteja ja arvioita muita jäseniä kuultuaan.

Neuvottelukunta esittää viestintäalaa koskevia suosituksia sekä antaa neuvoa taustayhteisöjen hallituksille. Neuvottelukunta ei harjoita liiketoimintaa.

Työnsä pohjaksi neuvottelukunta ottaa vastaan tietoja ja kysymyksiä taustayhteisöjensä jäseniltä sekä tietoja yleisöltä. Neuvottelukunta ottaa kantaa ja vastaa kysymyksiin harkintansa mukaan.

Jäsenet

Neuvottelukuntaan kuuluu 8–10 varsinaista jäsentä, jotka neuvottelukunta valitsee.

Kunkin taustayhteisön esityksestä valitaan yksi jäsen ja henkilökohtainen varajäsen. Muut jäsenet edustavat viestintäalan sekä neuvottelukunnan toiminnan kannalta merkityksellisten alojen tutkimusta, koulutusta ja asiantuntemusta.

Neuvottelukunnan varsinaisen jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, ja toimikausia on korkeintaan kaksi. Neuvottelukunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Viestinnän eettisen neuvottelukunnan jäsenet 2016–2018

Elisa Juholin, professori (puheenjohtaja)

Professori, VTT Elisa Juholin on Helsingin yliopiston viestinnän dosentti ja Jyväskylän yliopiston yhteisöviestinnän dosentti. Hänen erikoisalueitaan ovat strateginen viestintä, erityisesti työyhteisöviestintä, yritysvastuu ja etiikka sekä viestinnän mittaaminen ja arviointi. Juholin on julkaissut runsaasti yhteisöviestintään liittyvää ammattikirjallisuutta ja artikkeleita sekä luennoinut erilaisille yleisöille.

Henrik Rydenfelt, tutkijatohtori, Itä-Suomen yliopisto (varapuheenjohtaja)

Filosofian tohtori Henrik Rydenfelt on tutkijatohtori Itä-Suomen yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat etiikan luonne tieteenä, arvopluralismi, pragmatistinen filosofia sekä demokratian tiedolliset arvot. Rydefelt on tutkinut viestinnän, median ja sosiaalisen median etiikkaa. Hänen blogisivustonsa on osoitteessa http://etiikka.fi.

Elina Melgin, toimitusjohtaja, ProCom – Viestinnän ammattilaiset ry

FT Elina Melgin toimii ProCom ry:n ja ProCom oy:n toimitusjohtajana. Hänellä on 30 vuoden kokemus sekä yrityselämän (Nokia Oyj) että korkeakoulujen (Jyväskylän yliopisto, Taideteollinen korkeakoulu) palveluksesta. Melgin esiintyy alan spokespersonina ja julkaisee sekä työelämätarpeisiin että akateemiseen tutkimukseen, kuten johtamiseen ja julkisuusdiplomatiaan liittyviä tekstejä ja esitelmiä. Melgin toimi globaalilla tasolla eettisiä ohjeita laativan Global Alliance for Public Relations and Communication Management -järjestön hallituksessa 2010–2013. Hän on PR-historian tutkijoiden ja Eupreran lobbaustutkijoiden verkoston jäsen.

Siina Repo, toiminnanjohtaja, Viesti ry

YM, HM Siina Repo on viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n toiminnanjohtaja. VENin jäsenyyden lisäksi hän on Opetushallituksen nimeämän viestinnän alan koulutustoimikunnan jäsen. Repo on toiminut Elinkeinoelämän valtuuskunnassa projektipäällikkönä sekä Porin kaupungin viestintäpäällikkönä. Hän on työskennellyt myös MTV:n ja Ylen toimittajana sekä radiouutisten ankkurina. 

Sari-Liia Tonttila, toimitusjohtaja, AC-Sanafor

YTM Sari-Liia Tonttila on viestintätoimisto AC-Sanaforin toimitusjohtaja ja omistaja sekä MTL:n hallituksen jäsen ja MTL Viestintätoimistot puheenjohtaja ja International Communications Consultancy Organisationin hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut mm. toimittajana Yleisradiossa. Tonttila on ollut mukana MTL Viestintätoimistojen eettisten ohjeiden päivitystyössä ja vaikuttajaviestinnän eli lobbauksen uusien eettisten ohjeiden laatimisessa.

Anna-Leea Hyry, viestintäsuunnittelija, Tampereen kaupunki

Anna-Leea Hyry on Julkisen alan tiedottajien hallituksen nimeämä edustaja. JAT ry on valtakunnallinen yhdistys, joka kokoaa yhteen valtion, kuntien ja kolmannen sektorin viestintäasiantuntijoita. Eettisyys on tärkeä lähtökohta julkisen alan viestinnässä. Hyry työskentelee Tampereen kaupungin konserniohjauksessa viestintäsuunnittelijana kaupunkiympäristön kehittämiseen liittyvissä asioissa. Sitä ennen Hyry toimitti Ylen tv-kanavilla kulttuuri-, opetus ja asiaohjelmia ja työskenteli sanomalehtien toimituksissa. Hyryllä on toimittajatutkinto Tampereen yliopistosta, josta Hyry on myös valmistunut tietoverkkomaisteriksi. Viestintää Hyry on opiskellut erilaisissa täydennyskoulutuksissa. 

Päivi Sihvola, viestintäjohtaja, Ilmarinen

Päivi Sihvola vastaa Ilmarisessa viestinnästä, markkinoinnista, HR:sta sekä yritysvastuusta. 

Janne Laukkanen,viestintä- ja kehityspäällikkö, Suomen Asianajajaliitto

OTM, YTM Janne Laukkanen on kiinnostunut juridiikasta ja viestinnästä ­– sekä eri toimialojen eettisestä sääntelystä. Päivätyössään Laukkanen toimii Suomen Asianajajaliiton viestintä- ja kehityspäällikkönä. Asianajajaliitto valvoo myös asianajajien eettistä toimintaa. Aiemmin Laukkanen on työskennellyt tutkijana ja toimittajana. Hän on ollut mukana myös Julkisen Sanan Neuvoston toiminnassa.

Leif Åberg, emeritusprofessori

Viestinnän, erityisesti organisaatioviestinnän emeritusprofessori Leif Åberg tulee Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. Hän on ollut professori sekä mm. viestinnän laitoksen johtaja ja valtiotieteellisen tiedekunnan yhteiskuntasuhteiden varadekaani. Viestinnän konsulttina ja erityisesti viime vuosikymmeninä ylimmän johdon neuvonantajana Åberg on toiminut vuodesta 1973. Kiinnostuksen kohteita ovat erityisesti organisaatioviestinnän tarkastelu työyhteisön strategisesta näkökulmasta, yrityskuvan rakentaminen eli profilointi sekä johtamisviestintä. Myös leimahtavat julkisuudet ovat nousseet kiinnostuksen keskiöön. Näistä aiheista on puserrettu yli 40 kirjaa, tutkimusraporttia ja artikkelia. Usein esille ovat nousseet eettiset kysymykset, legitimiteetti ja organisaatioiden arvot – asioita, joihin myös VEN joutuu usein ottamaan kantaa.

Heta Koski, tiedottaja, CSC  Tieteen tietotekniikan keskus Oy (varajäsen)

Heta Koski työskentelee tiedottajana ja yhteisöviestintätiimin vetäjänä CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä Espoossa. Pohjakoulutukseltaan Koski on puheviestinnän maisteri. Hän on kiinnostunut ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta sen kaikissa muodoissaan. Vuodesta 2014 alkaen Koski on toiminut viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n hallituksessa ja 1.1.2016 alkaen yhdistyksen puheenjohtajana. Koski edustaa viestinnän eettisessä neuvottelukunnassa ammattiliiton ja vuorovaikutuksen asiantuntijan näkökulmaa.

Pete Saarnivaara, toimitusjohtaja, Kaiku Helsinki (varajäsen)

VTK Pete Saarnivaara on viestintätoimisto Kaiku Helsingin toimitusjohtaja ja osakas sekä MTL:n hallituksen jäsen. Hän on aiemmin toiminut mm. johtavana viestintäkonsulttina Infor Consultingissa, tiedottajana Suomen Liikunta ja Urheilu ry:ssä sekä toimittajana. Saarnivaara on mukana MTL Viestintätoimistojen eettisten ohjeiden päivitystyössä ja on aiemmin ollut laatimassa mm. Reilu Peli – Liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet -asiakirjaa.

Median yhteydenotot:
VENin puheenjohtaja, professori Elisa Juholin
elisa.juholin@helsinki.fi
puh.puh. 040 069 7585

Kysymykset ja tiedot:
VENin sihteeri Minna-Liisa Nurmilaakso
viestintäpäällikkö, ProCom ry
minna-liisa.nurmilaakso@procom.fi

Tutustu Viestinnän eettisiin ohjeisiin >>

Lue uutinen VEN:n perustamisesta >>

venin taustayhteisöt

 

Kuvassa: Heta Koski, Janne Laukkanen, Siina Repo, Elina Melgin, Päivi Sihvola, Anna-Leea Hyry, Elisa Juholin, Henrik Rydenfelt ja Sari-Liia Tonttila. (c) Jyrki Komulainen.