Ohjelma

Luottamus ja sen rakentaminen

Mikael Pentikäinen

Johtaminen ja markkinointi ovat luottamuksen rakentamista. Kun on vahva luottamus, työnteko on mukavampaa, asiat sujuvat nopeammin ja kustannuksia kertyy vähemmän. Kun on heikko luottamus, työnteko ei maistu, asiat jumiutuvat ja kuluja kertyy enemmän. Luottamuksella on suuri vaikutus kaikkeen. Siksi siihen kannattaa panostaa. Esityksessään Pentikäinen puhuu luottamuksen merkityksestä ja antaa keinoja sen rakentamiseen.

 

Miten myydä brändiuudistus sisäisesti?

Anne Fredriksson

Presidentti Tarja Halonen pukeutui köyhäksi kadunnaiseksi ja antoi kasvot Suomen Pelastusarmeijan Auta ihmistä -kampanjalle. Kampanja käynnisti Pelastusarmeijan uuden identiteetin markkinoinnin ja palkittiin kansainvälisissä ja kotimaisissa mainosalan kilpailuissa. Vaan mitä tuumasivat Pelastusarmeijan työntekijät? Kun organisaation identiteetti, visuaalinen ilme ja logo uudistetaan, yksi innostuu ja saa uutta energiaa, toinen pelkää seurauksia ja uusia töitä ja kolmas ihmettelee uudistuksen tarpeellisuutta. Pelastusarmeijassa identiteetin uudistaminen koostui sekä ulkoisesta että sisäisestä myynnistä ja markkinoinnista. Törmäsikö vapaus ennakkoluuloihin, siitä kuulet paikan päällä.

 

Tökkiikö teknologia?

Jussi Sivonen

Taas tuli uutta teknologiaa taloon, eikä kukaan kertonut miten sitä pitäisi käyttää! Kuulostaako tutulta?

Teknologialla on yhä suurempi rooli tiimityöskentelyn, työyhteisöviestinnän ja itseohjautuvan työkulttuurin kehittämisessä. Viimeisen kymmenen vuoden aikana työntekijän ulottuville on kannettu käsittämätön määrä erilaisia työkaluja, ohjelmistoja, (pilvi)palveluita ja menetelmiä, jotka kaikki lupaavat samaa: saat tehtyä asiat paremmin kun käytät näitä. Silti välillä tuntuu, että teknologian ja digitalisaation kanssa ollaan edelleen puberteettivaiheessa. Mikä siis tökkii? Suurin haaste teknologiahyötyjen lunastamisessa ei ole suinkaan itse teknologia. Ei, suurin haaste on usein inhimillinen elementti. Teknologia ei tule toimeen ihmisten kanssa, jos ihmiset eivät tule toimeen keskenään.

Tarvitaan siis yhteisiä pelisääntöjä ja yhteisiä päämääriä. Sekä ymmärrystä siitä, miten teknologia voi auttaa oman sekä tiimin arkea. Jussi kertoo konkreettisen case-esimerkin avulla, miten uusi teknologia otetaan onnistuneesti osaksi työkulttuuria.

 

Itsensä johtajan vapaus, valta ja vastuu

Risto Ahonen

Johtamisvalmennuksiin pannaan paljon paukkuja, mutta vaakasuoriin eli viestinnän ja itsensä johtamisen valmennuksiin vain hiluja. Se on sama kuin huippukirurgia valmennettaisiin loputtomiin ja leikkaustiimi koottaisiin kadulta. Haluatko sellaisen tiimin leikattavaksi?

Vain itsensä johtajia voi johtaa. Siksi hyvän johtamisen ja tiimityön alkulähde on itsensä johtaminen. Vapauta mielesi esteet, tunnista valtasi lähteet ja hae sinulle sopivaa johtamista, niin saat mitä tarvitset. Ja onnistut työssäsi. Ja kun sinä onnistut, onnistuu myös esimiehesi, tiimisi ja koko työyhteisö.

 

Aivot törmäyskurssilla

Minna Huotilainen

Osataanko suomalaisessa työelämässä ottaa käyttöön aivotutkimuksen uusimmat tiedot? Uskallammeko ottaa uuden tehokkuuden mahdollistavat vapaudet käyttöön, vai törmäämmekö työyhteisön ja omiin ennakkoluuloihimme? Työvälineiden, työn käytäntöjen ja esimerkiksi työtilojen suunnittelussa olisi hyödyksi pohtia työtä myös aivojen näkökulmasta. Työn turhia esteitä on raivattava pois, jotta tuottavuus nousee ja kuormittuminen vähenee. Oman toiminnan ohjaamisen keinot ovat tarpeen: vapaus mahdollistaa paljon, mutta on aivoille myös vaativaa. Aivot ovat tärkein ja kallein työvälineemme, ja ne vaativat huomiotamme.

 

Kuinka rakennat tiimistäsi voittajatiimin?

Sami Jalonen & Sanna Varpukari

Soveltossa käytiin läpi vaativa muutos, minkä vuoksi myös johtoryhmän kokoonpano muuttui. Parhaaseen lopputulokseen pääsemiseksi on konkareiden ja uusien kasvojen pystyttävä vetämään yhtä köyttä, käymään raivorehellistä keskustelua ja haastamaan toisiaan, jotta kaikkien asiantuntemus ja näkökulmat saadaan esiin. Kovaa keskustelua vaikeista asioista, mutta miten tehdä se hyvässä hengessä ja ketään loukkaamatta?

Johtoryhmä lähti hakemaan ratkaisua tavanomaista syvemmältä, luottamuksesta. Asiantuntijaorganisaatiossa luottamus on itseohjautuvuuden raaka-aine, mutta minkälainen luottamus ja miten se rakennetaan? Työvälineeksi Sovelton johtoryhmä valitsi Patrick Lencionin tiimimallin, joka kuvaa tiimin viisi toimintahäiriötä. Kun häiriöt poistetaan, tiimi saavuttaa tuloksia. Sovelto on sertifioitunut käyttämään mallia valmennuksissaan ja halusi ensin elää todeksi sen, mitä asiakkaillensa tarjoaa. Tule kuulemaan, mistä tiimimallissa on kyse ja miten Sovelton johtoryhmä hyödynsi sitä MLP:n valmentajan Sami Jalosen johdolla.

 

Turhan tärkeys: epävirallinen viestintä uudessa työssä

Laura Mänki

Laittoiko kollega sisäiseen someen kissavideon ja tägäsi siihen toimitusjohtajan? Kuka vastasi hymiöllä, kuka ärsyyntyi? Se mikä toiselle näyttäytyy tarpeettomana ajanhukkana, voi olla arvokasta pohjustusta sellaiselle tilanteelle, kun tarvitaan nopeaa apua, ratkaistaan kriisiä tai kerätään oikeaa tiimiä.

Perinteisillä toimialoilla tiedetään kahvihuone- ja käytäväkeskusteluiden arvo kulttuurin luomisessa ja hiljaisen tiedon välittämisessä. Sähköisissä ympäristöissä ja joustavassa, liikkuvassa työssä luontevia satunnaisia kohtaamisia ei samalla tavalla synny, ja kommunikaatio voi rajoittua välttämättömien asioiden hoitamiseen. Hassuttelu ja tuntosarvien ojentelu kuitenkin auttaa niin yksilöä kuin yhteisöäkin: hölinällä ja kyhnytyspuheella luodaan kulttuuria ja pidetään kanavia auki. Tule kuulemaan ja keskustelemaan siitä miten epävirallista viestintää voidaan tukea uudessa työkulttuurissa!

 

Ketterät vastuunkantajat työelämän murroksessa

Katri Viippola, Pauliina Heiskanen ja Leena Rantasalo

Case: Varman työkulttuurimuutos

Rohkeat kokeilut ovat osa Varman strategiaa. Rohkeus näkyy tavassa, jolla yhtiö lähti uudistamaan työkulttuuriaan joustavammaksi ja modernimmaksi. Muutos käynnistettiin ketterästi pilottiryhmillä, ja tulokset lanseerattiin koko Varmaan työkulttuurityöpajoilla, joiden vetäjinä olivat HR- ja viestintäpartnerit. Tule kuulemaan, millainen Varman työkulttuurin muutosmatka oli, mitkä olivat käytännön teot ison laivan kääntämisessä ja millaisilla valmennuksilla Varma vie uutta kulttuuriaan jokaisen varmalaisen arkeen.

 

Palvelumuotoilu sisäisen viestinnän kehittämisessä

Elina Piskonen & Leena Hietanen

Case: Säteilyturvakeskuksen strategian vieminen käytäntöön

Kun vapaus ja itseohjautuvuus lisääntyvät organisaatioissa, on yhä tärkeämpää, että kaikki työyhteisön jäsenet ymmärtävät yhteisen päämäärän. Strategia ei voi olla paperinmakuinen kulmahuoneissa kehitetty dokumentti, vaan sen on puhuteltava henkilöstöä. Voisiko palvelumuotoilusta löytää avun strategian konkretisointiin? Palvelumuotoilusta puhutaan nyt viestintäalalla paljon, mutta kuinka hyödyntää sitä käytännössä? Viestintätoimisto Kaiku Helsingissä työskentelevä Elina Piskonen toteutti palvelumuotoilemalla Säteilyturvakeskukselle sisäisen viestinnän projektin, jonka tavoitteena oli edesauttaa uuden strategian todeksi tekemistä organisaatiossa. Projektin aikana luotiin Säteilyturvakeskuksen henkilöstöstä yhteensä viisi viestijäprofiilia, joita hyödynnettiin sisäisen viestinnän uusien konseptien kehittämisessä. Tule kuulemaan, miten palvelumuotoilua käytännössä sovellettiin sisäisen viestinnän kehittämiseen ja mitä hyötyjä se toi organisaatiolle!

 

Mitä suomalaiset huippujoukkueet voivat opettaa keskinäisestä luottamuksesta ja kunnioituksesta?

Tero Tiitu

Tero tutki diplomityössään tiimityön menestystekijöitä suomalaisissa huippujoukkueissa kuudessa menestyslajissa. Yksi päälöydöksistä on huippujoukkueiden kyky muodostaa poikkeuksellinen luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiri. Tero kertoo esityksessään, kuinka tällainen ilmapiiri rakentuu ja miten se vaikuttaa tiimeihin. Hän valaisee asiaa joukkueurheilun konkreettisilla esimerkeillä ja antaa uutta ajateltavaa jokaiselle työyhteisöviestinnän ja johtamisen asiantuntijalle.

 

Startup-messut

Näe ja koe ensi kertaa järjestettävät Törmäyksen Startup-messut!

  • Seppo on maailmallakin jo mainetta niittänyt oppimispelien alusta. Törmäyksessä Seppo vie meidät kaikki pelillisen ongelmanratkaisun syövereihin ja toimii muutenkin viestintävälineenä päivän aikana.
  • Utelias puolestaan hyödyntää tekoälyä edistyksellisissä oppimisratkaisuissa. Törmäyksessä tämä robotti puhuu työyhteisöviestintää!
  • Mightifier on juuri kehittänyt suositusta lapsille suunnatusta palautteenkeruusovelluksesta yrityskäyttöön tarkoitetun version.

 

Osallistu ja seuraa keskustelua jo ennen tapahtumaa Facebookissa ja Twitterissä #tormays2018

Pääyhteistyökumppanit


Yhteistyössä


Yhteistyökumppaniksi Törmäykseen?

Lisätiedot ja tiedustelut: Marjo-Riitta Oksa tai 09 135 7775