ProComPRO

Maailma on jatkuvassa muutoksessa, niin myös viestijän ammattikuva. Valmistaudu tulevaisuuden viestintähaasteisiin ProComPRO-koulutusohjelmien avulla.

 

Haluaisitko todistuksen DigiPRO-, MuutosPRO- tai AsiakkuusPRO-osaamisesta?

ProComPRO on vastaus ammatillisiin haasteisiisi: kolme koulutuskokonaisuutta sisältävän ohjelman avulla syvennät tietojasi ja taitojasi. Valittavina teemoina ovat digitaalinen viestintä, muutosjohtaminen ja -viestintä sekä tavoitteellinen asiakasviestintä.

ProComPRO on viidestä vapaavalintaisesta päivästä koostuva koulutuskokonaisuus, jonka voit suorittaa puolentoista vuoden aikana. Suorittamalla 5 koulutusta samasta teemasta, voit olla DigiPRO, MuutosPRO tai AsiakkuusPRO. Halutessasi voit sisällyttää valitsemaasi kokonaisuuteen yhden koulutuksen myös toisesta teemasta (4+1).

ProComPRO-koulutuskokonaisuudet kehittävät ja syventävät asiantuntijan osaamista. Teemat ovat valikoituneet viestintäalan tutkimustulosten perusteella (Viestinnän ammattilainen 2015; EACD:n monitorit 2014, 2015). Korkeastikin koulutetut, ammatissa toimivat viestijät kaipaavat tietojensa syventämistä digitaalisen viestinnän, muutosviestinnän ja asiakasviestinnän alueilla.

 

DigiPRO

Teknologia kehittyy nyt nopeammin kuin koskaan. Digitalisaatio koskee kaikkia elämänalueita, erityisesti viestintää. Ota käyttöön digiviestinnän viimeisimmät trendit, suunnittele kokonaisvaltainen digistrategia ja osoita digin hyödyt yhteisössäsi. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi digiviestintään syventyvistä koulutuksista.

 

MuutosPRO

Muutos on pysyvää, joten nyt jos koskaan muutosjohtamisen ja -viestinnän taidoille on tarvetta. Viestinnän ammattilaiset ja esimiehet ovat muutosten etulinjassa. Johda muutosta vaativassa ympäristössä ja valmenna organisaatiosi ottamaan muutoksesta kaikki hyöty irti. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi muutosjohtamiseen ja -viestintään syventyvistä koulutuksista.

 

AsiakkuusPRO

Asiakkuuksien johtaminen ja hallinta on strateginen menestystekijä. Myös viestinnän ammattilaisen työn voi nähdä asiakkuuksien hallintana, onhan kohderyhmän, asiakkaan, oltava aina kirkkaana mielessä. Valitse oma koulutuskokonaisuutesi tavoitteelliseen asiakasviestintään syventyvistä koulutuksista.

 

Koulutuspäivät, hinnat ja ilmoittautuminen

Tutustu ohjelmien koulutuspäiviin >>

Katso hinnat >>

Ilmoittaudu ProComPRO-ohjelmiin >>

Lisätiedot ja tiedustelut

 
Laura Kaustinen, ProCom
laura.kaustinen@procom.fi
p. 09 135 7775