ProCom-päivä: Viestintä kontekstissa

Viestintää ei ole olemassa tyhjiössä. Suhteellisuus ja suhteet määrittävät viestinnän olemusta. ProCom-päivässä pohditaan viestinnän roolia erilaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Näkökulmien yhdistyessä hahmotamme kuvaa siitä, miltä viestintäalan tulevaisuus näyttää.

Aika: ti 3.6.2014
Paikka: Hilton Helsinki Kalastajatorppa, Conference & Events Center, Kalastajatorpantie 1, 00330 Helsinki

8.30–9.00
ILMOITTAUTUMINEN & AAMUKAHVI

9.00–9.15
TERVETULOA!

ProComin puheenjohtaja Ulrika Romantschuk, SVP, Communication & Branding, Fazer-konserni

9.15–10.00
VIESTINTÄ JA SUOMEN HENKINEN ILMAPIIRI

Mika Pantzar, tutkimusprofessori, Kuluttajatutkimuskeskus, dosentti, Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Vuosi 2014 alkoi politiikan ja kirkon eliitin väitteillä suomalaisten negatiivisuudesta. Tällä selitettiin sitä, miksi Suomi ei menesty. Lehdet vahvistivat viestiä raportoimalla synkkiä näkymiä. Millaista roolia näyttelee viestintä ja media nyky-yhteiskunnassa? Millainen on Suomen henkinen ilmapiiri?

10.00–10.45
VIESTINTÄVÄKI JA TOIMITTAJAT – ERI MAAILMOISSA?

Kaius Niemi, vastaava päätoimittaja, Helsingin Sanomat ja
Atte Palomäki, viestintäjohtaja, Wärtsilä Oyj

Osa toimittajista kokee, että viestintäosasto on rasite monella tapaa. Toimittajia uhkaavat potkut, mutta tiedottajien määrä lisääntyy. Kun viestintäala kasvaa, propaganda lisääntyy, ajattelevat toimittajat. Tiedottaja pyrkii palvelemaan toimittajaa, mutta toimittaja pitää häntä portinvartijana. Miksi vastakkainasettelu on lisääntynyt, mitä asialle pitäisi tehdä? Vuoropuhelun aika on nyt.

10.45–11.15
LUOVA TAUKO, AIKAA AJATUSTENVAIHDOLLE

11.15–12.00
VIESTINTÄ JA MITTAAMINEN

Vilma Luoma-aho, professori, FT, Jyväskylän yliopisto

Viestintää on vaikea mitata, sanotaan. Miten viestinnän tehoa analysoidaan ja tutkitaan Suomessa ja kansainvälisesti? Esittelyssä tuoreita viestintää koskevia tutkimustuloksia ja malleja, joita voi käyttää hyödyksi yllättävän monessa asiassa. Keskeisintä on ymmärtää vaikuttamisen prosesseja ja rakentaa mittarit omien tavoitteiden mukaan.

12.00–13.15
LOUNAS

13.15–14.00
VIESTINTÄ JA TARINANKERRONTA

Mika Myllyaho, pääjohtaja, Kansallisteatteri

Tarinan voima on paljon suurempi kuin usein ymmärretään. Tarina tukee brändin menestystä, tarina saa aikaan sisäisen muutoksen, tarinalla voidaan johtaa. Tarinankerronta on trendikästä meillä ja muualla. Mitä liike-elämä voisi oppia luovien ihmisten kyvystä ratkaista ongelmia? Muutokseen tarvitaan visio ja sekin on itse asiassa tarina.

14.00–14.45
VIESTINTÄ JA TYÖYHTEISÖN SITOUTUNEISUUS – CASE REAKTOR

Tuomas Routto, liiketoimintajohtaja, Reaktor Innovations Oy

Luovan teknologian yritys Reaktorin vetovoima parhaiden osaajien työpaikkana on vahva. Ainutlaatuisesta työilmapiiristään tunnettu ohjelmistoyhtiö rekrytoi jatkuvasti uusia työntekijöitä. Millainen on yritys, jossa tittelit eivät ole pääasia, jossa toimenkuvat muotoutuvat ihmisten osaamisen ja kiinnostuksen mukaan ja jossa työntekijöiden hyvinvointi on prioriteetti numero yksi? Reaktorin huolellisesti valitut ihmiset ovat menestystekijöitä ja kaikki formaalinen on alisteista henkiselle pääomalle ja yhteiselle päämäärälle. Mitä viestijät voivat oppia Reaktorin tavasta toimia toisin?

14.45–15.15
KAHVI

15.15–16.00
VIESTINTÄ JA MEDIAN MURROS: FINANCIAL TIMES COMMUNICATIONS
– SUPPORTING THE SHIFT TO A DIGITAL ERA

Emily Gibbs, Head of Internal Communications, Financial Times

Financial Times has the highest audience in its 126-year history, testament to the FT’s outstanding journalism and successful transformation from a print product to a digital and multi-channel organisation. Emily Gibbs, FT’s global head of internal communications, will give an overview of the FT’s global communications strategy and share insight into how the FT involves staff in the journey, educating and empowering them to succeed in a digital age. She’ll discuss how the company uses social media to increase engagement with its growing audience and build the company’s reputation around the world.

16.00–16.15
YHTEENVETO


ILTAOHJELMA

LASI KUPLIVAA

16.30–17.00
MYÖTÄMANIPULOITUA  TUNNEVIESTINTÄÄ

PsL, FT, psykoterapeutti Mikael Saarinen

Sanotaan, että vanha koira ei opi uusia temppuja. Kyseessä on myytti, sillä ihminen kehittyy koko ajan – huomaamattaankin.
Luutuneiden tapojen ja urautumisen takana on usein erilaisia tunnelukkoja, joita voi purkaa niin itsensä tutkiskelun kuin vuorovaikutuksen kauttakin. Miten?

17.00–18.00
VUODEN VIESTINTÄPALKINNOT

Tervetuloa jännittämään: Kuka jätti jäljen?

18.00–19.30
COCKTAILBUFFET

Yhteistyökumppanit